Overdose som selvmord: en fenomenologisk case studie

Noen overdosedødsfall kan være selvmord. To slike situasjoner analyseres i denne studien. Livsomstendighetene det siste året var preget av stadige kriser, negative fysiske forandringer, endrede relasjoner til andre og seg selv, samt av mangel på tilgang til hjelp som svarte til behovene. Studien antyder viktigheten av at fagfolk inntar en deltkaerposisjon i forhold til personer med rusproblemer og bidrar til å skape håp.

Les hele artikkelen her

  • Forfattere: Stian Biong
  • Publisert: Suicidologi 2013, vol 18. nr. 3:
Publisert 17. feb. 2014 13:35 - Sist endret 30. aug. 2016 15:50