Færre tvangsinnleggelser – dilemmaer og utfordringer

Reduksjon av tvangsbruk i psykisk helsevern har siden 2006 vært et helsepolitisk mål. Det er store forskjeller i antall tvangsinnleggelser mellom de ulike helseforetakene, og datagrunnlaget som beskriver bruk av tvangsinnleggelser i Norge er mangelfullt. Vi ønsker å påpeke en rekke faktorer som vi mener må være til stede for å redusere antall tvangsinnleggelser.

Link til artikkel

  • Forfattere: Ness, Ewa; Aarøen, Kari; Hymer, Knut-Erik; Grøvli, Morten; Skaaden, Helga; Antonsen, Bjørg; Thomassen, Arne; Lindkvist, Kari-Wenche; Lien, Lars; Jacobsen, Inger. 
  • Publisert: Tidsskrift for Den norske legeforening 2016
Publisert 1. mars 2016 10:48 - Sist endret 1. juli 2016 10:48