Bruk av medikamenter

Bruk av medikamenter for alkoholbrukslidelser i Norge 2004–16 (fulltekst)

Heldal, Anne Taraldsen; Skurtveit, Svetlana; Lobmaier, Philipp Paul K.; Vederhus, John-Kåre; Bramness, Jørgen Gustav. Bruk av medikamenter for alkoholbrukslidelser i Norge 2004–16. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 ;Volum 138.(18).

Publisert 18. feb. 2022 15:31 - Sist endret 18. feb. 2022 15:32