Tvangsinnleggelse for rusbehandling?

Tvangsinnleggelse for rusbehandling? (fulltekst)

Kristensen, Øistein; Opsal, Anne; Clausen, Thomas. Tvangsinnleggelse for rusbehandling?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 ;Volum 138.(8)

Publisert 18. feb. 2022 15:31 - Sist endret 18. feb. 2022 15:32