Forskrivning av opioider på blå resept

Forskrivning av opioider på blå resept mot langvarige smerter (fulltekst)

Skurtveit, Svetlana; Hjellvik, Vidar; Sakshaug, Solveig; Borchgrevink, Petter Chr.; Larsen, Børge Myrlund; Clausen, Thomas; Skovlund, Eva; Heggen, Emilie Elise & Handal, Marte (2020). Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  15 . doi: 10.4045/tidsskr.20.0153

Publisert 18. feb. 2022 15:42 - Sist endret 18. feb. 2022 15:42