Endringer i opioidbruken

Endringer i opioidbruken i Norge må tas på dypeste alvor (fulltekst)

Odsbu, Ingvild; Handal, Marte; Borchgrevink, Petter Chr.; Clausen, Thomas & Skurtveit, Svetlana Ondrasova (2022). Endringer i opioidbruken i Norge må tas på dypeste alvor. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.21.0909.

Publisert 28. feb. 2022 14:57 - Sist endret 28. feb. 2022 14:57