Ønsker større samfunnsnytte av selvmordsforskning

Lars Mehlum ved NSSF er valgt til ny president for International Academy for Suicide Research (IASR).

Professor Lars Mehlum ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging (NSSF). Foto: Øystein Horgmo.

– I mange land, deriblant Norge, representerer selvmord og selvmordsforsøk store samfunnsproblemer, sier Lars Mehlum, professor og leder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging (NSSF).

I Norge tas det mellom 500 og 600 selvmord hvert år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er mange og komplekse årsaker til at noen velger å ta livet sitt. NSSF viser til at de viktigste risikofaktorene er tidligere selvmordsforsøk og psykiske lidelser som for eksempel depresjon eller angst.

– Det er mange spørsmål som fortsatt er uløst, samtidig har kunnskapene om effektive forebyggingsmetoder økt, sier Mehlum.

Fra årsskiftet er Mehlum valgt til president for International Academy for Suicide Research (IASR). 

– Som president for IASR vil jeg arbeide for å øke den samlete forskningsinnsatsen på feltet og dessuten bidra til at forskningen kan få enda større samfunnsnytte. Her i Norge har vi har mye å lære av forskere fra andre land, men vi har også mye å lære bort, sier Lars Mehlum.

IASR er en internasjonal organisasjon som arbeider for mer selvmordsforskning av høy kvalitet, og fremmer kommunikasjon og samarbeid mellom forskere på feltet.

 

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 12. feb. 2018 15:18 - Sist endret 16. feb. 2018 14:51