print logo

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

NSSFs målsetting er å utvikle, 
vedlikeholde og spre kunnskap 
for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk.
 

Aktuelt

Utdanning

Tidsskriftet Suicidologi - nytt nummer

Tema: Etterlatte ved selvmord

 

 

 

 


 

Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon.

For presse

Her finner du blant annet aktuelle medieoppslag hvor NSSF har vært involvert.

 

 

 

 

Nytt kull starter 27. oktober 2014
Søknadsfrist: 20. august

Søk i NSSFs kunnskapsbaseSøk i NSSFs kunnskapsbase