English version of this page

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging


NSSFs målsetting er å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk.

Aktuelt

  • suicidologi0116_cover_120px Nytt nummer av Suicidologi 13. mai. 2016 11:33

    Jubileumsnummeret av Suicidologi er nå tilgjengelig på nett, og tema er samfunnsperspektiv på selvmord og suicidal atferd. Tidskriftet har publisert relevante artikler på feltet i 20 år.

  • olaf-stiftelsen2_jpg_1810775345 Kandidater til Olaf-prisen 2016 6. mai. 2016 12:25

    Olaf-prisen deles ut som en anerkjennelse til en person som har bidratt med fremragende vitenskapelig arbeid eller kunnskapsformidling på feltet selvmordsforebygging blant barn og ungdom. Har du en kandidat du vil foreslå?

  • lys_etterlatte_colourbox4380129 Å bli etterlatt 28. apr. 2016 11:27

    Komiker og revyartist Sveinung Kveli tok livet sitt uten forvarsel. Han etterlot seg datter, kone og en horde mennesker som elsket humoren hans. Forskning på etterlatte viser at selvmord alltid kommer som et sjokk. Les intervjuet med Fredrik Walby og Anita Tørmoen på nrk.no

Utdanning i DBT