English version of this page

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging


NSSFs målsetting er å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk.

Aktuelt

Utdanning i DBT