print logo

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

NSSFs målsetting er å utvikle, 
vedlikeholde og spre kunnskap 
for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk.
 

Aktuelt

  • bilde_trude2 Trude Lorentzen fikk Olaf-prisen 2014 16. sep. 2014 08:17

    Olaf-prisen for 2014 går til journalist Trude Lorentzen for hennes betydelige bidrag til å skape økt åpenhet om selvmord i samfunnet gjennom sin bok "Mysteriet mamma".

  • 2014_report_publication Verdensdagen for selvmordsforebygging 2014 10. sep. 2014 00:24

    10. september ble Verdensdagen for selvmordsforebygging markert.

  • erlendmork-copy Disputas: Erlend Mork 26. aug. 2014 11:21

    Cand.psychol. Erlend Mork ved NSSF forsvarte sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) 4. september: Self-harm in patients with schizophrenia; risk factors and clinical characteristics. Han avholdt prøveforelesning over emnet: I hvilken grad kan bruk av spørreskjemaer bidra til å vurdere akutt selvmordsfare?

Utdanning

Tidsskriftet Suicidologi - nytt nummer

Tema: Etterlatte ved selvmord

 

 

 

 


 

Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon.

For presse

Her finner du blant annet aktuelle medieoppslag hvor NSSF har vært involvert.

 

Kurs og konferanser

16.-20. juni 2015, Montréal, Canada  
XXVIII IASP World Congress
Focus: New discoveries and technologies in suicide prevention

Søk i NSSFs kunnskapsbaseSøk i NSSFs kunnskapsbase