print logo

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

NSSFs målsetting er å utvikle, 
vedlikeholde og spre kunnskap 
for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk.
 

Aktuelt

Utdanning

Tidsskriftet Suicidologi

Nytt  nummer: Rus og avhengighet

 

 

 

 


 


Pablo Picasso, 1902. Le Bock
(Portrait de Jaime Sabartes)

Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon: For voksne - For deg som er ung - For samisk ungdom

NSSF i media

Her finner du aktuelle medieoppslag hvor NSSF har vært involvert.

Søk i NSSFs kunnskapsbaseSøk i NSSFs kunnskapsbase