Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Kartleggingssystemet

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Vil du vite mer?

Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon.

Aktuelt

Abonner på vårt nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med oppdatert informasjon fra NSSFs forskning, utdanning, kurs og andre aktuelle saker.

Abonner på tidsskrift

Tidsskriftet