print logo

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

NSSFs målsetting er å utvikle, 
vedlikeholde og spre kunnskap 
for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk.
 

Aktuelt

  • erlendmork-copy Disputas: Erlend Mork 26. aug. 2014 11:21

    Cand.psychol. Erlend Mork ved NSSF vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Self-harm in patients with schizophrenia; risk factors and clinical characteristics. Han avholder prøveforelesning over emnet: I hvilken grad kan bruk av spørreskjemaer bidra til å vurdere akutt selvmordsfare?

  • lmehlum Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en effektiv behandlingsmetode for selvskadende og suicidale tenåringer 15. aug. 2014 14:08

    Det viser en fersk studie fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), publisert i det amerikanske tidsskriftet Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

  • ramberg PTSD utbredt blant deprimerte innlagt for selvmordsforsøk 13. aug. 2014 10:03

    I en ny studie av deprimerte innlagt for selvmordsforsøk, fant stipendiat Maria Ramberg og kolleger ved NSSF at 32 % hadde komorbid PTSD. Pasientene med både depresjon og PTSD rapporterte langt oftere tidligere selvmordsforsøk og selvskading, samt oftere hevngjerrige motiv for sitt selvmordsforsøk. De var også i større grad eksponert for traumer i barndommen.

Utdanning

Tidsskriftet Suicidologi - nytt nummer

Tema: Etterlatte ved selvmord

 

 

 

 


 

Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon.

For presse

Her finner du blant annet aktuelle medieoppslag hvor NSSF har vært involvert.

Søk i NSSFs kunnskapsbaseSøk i NSSFs kunnskapsbase