print logo

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

NSSFs målsetting er å utvikle, 
vedlikeholde og spre kunnskap 
for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk.
 

Aktuelt

  • handlingsplan-2014-2017_ Ny Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 30. apr. 2014 14:18

    Helse- og omsorgsminister Bent Høie lanserte 30. april Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. Handlingsplanen skisserer 29 tiltak fram til 2017, med overordnet mål om å redusere omfanget av selvmord og selvskading i befolkningen. I tillegg til nye tiltak, er det også nytt at handlingsplanen omhandler selvskading.

  • ajt.2012%281%29 Dialektisk atferdsterapi synes nyttig for ungdom i selvmordsfare og deres hjelpere 30. apr. 2014 17:49

    Stipendiat Anita Johanna Tørmoen og kolleger viser i en ny studie at en forkortet versjon av dialektisk atferdsterapi (DBT) spesielt tilpasset ungdom trygt kan anbefales implementert. De fleste pasientene gjennomfører hele behandlingsforløpet, og i studien observeres det en klar nedgang av antallet som selvskader underveis i behandlingen.

  • feasibility-dbt_til-hoyre Hva hemmer og fremmer kontakt med hjelpeapparatet blant ungdom? 25. apr. 2014 11:16

    I en ny norsk undersøkelse viser Anita J. Tørmoen og kolleger v/NSSF at bare 1/3 av ungdom som rapporterte både selvskading og selvmordsforsøk, har hatt kontakt med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Hva skjuler seg bak tallene?

Utdanning

Tidsskriftet Suicidologi - nytt nummer

Tema: Etterlatte ved selvmord

 

 

 

 


 

Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon.

 

 

 

 

DBT-utdanning:
Nytt kull starter
27. oktober 2014.

Søk i NSSFs kunnskapsbaseSøk i NSSFs kunnskapsbase