print logo
English version of this page

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

NSSFs målsetting er å utvikle, 
vedlikeholde og spre kunnskap 
for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk.

Aktuelt

Utdanning i DBT


 

 

 

Forebygging blant barn og unge