Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Kartleggingssystemet

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Vil du vite mer?

Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon.

Følg NSSF på facebook

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med NSSFs nyhetsbrev om forskning, utdanning, kurs og andre aktuelle saker

Abonner på tidsskrift

Tidsskriftet