print logo

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

NSSFs målsetting er å utvikle, 
vedlikeholde og spre kunnskap 
for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk.
 

Aktuelt

Utdanning i DBT


 

 

 

Tidsskriftet Suicidologi

 

 

 


 

Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon.

For presse

Her finner du blant annet aktuelle medieoppslag hvor NSSF har vært involvert.

Masterprogrammet

Søknadsfrist 15. april 2015

Kurs og konferanser

16.-20. juni 2015, Montréal, Canada  
XXVIII IASP World Congress
Focus: New discoveries and technologies in suicide prevention

Søk i NSSFs kunnskapsbaseSøk i NSSFs kunnskapsbase