print logo
English version of this page

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

NSSFs målsetting er å utvikle, 
vedlikeholde og spre kunnskap 
for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk.
 

Aktuelt

Utdanning i DBT


 

 

 

Tidsskriftet Suicidologi

Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon.

Masterprogrammet

Søknadsfrist 15. april 2015

Kurs og konferanser

8. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging

18.-19. nov. 2015, Kristiansand