print logo
English version of this page

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

NSSFs målsetting er å utvikle, 
vedlikeholde og spre kunnskap 
for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk.
 

Aktuelt

Utdanning i DBT


 

 

 

Tidsskriftet Suicidologi

Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon.

NSSF i mediene

Intervju med Anna Johansson og Lars Mehlum i Psykologtidsskriftet

Komplisert sorg (CGT)

Utdanning for behandlere
Søknadsfrist 12. oktober 2015