print logo
English version of this page

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

NSSFs målsetting er å utvikle, 
vedlikeholde og spre kunnskap 
for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk.
 

Aktuelt

  • psykose Innsikt og suicidalitet hos personer med førstegangspsykose 4. mai. 2015 11:07

    I en studie av personer med første episode av psykose (FEP) studerte Barrett og kolleger hvordan graden av innsikt i lidelsen er forbundet med selvmordsrisiko. Resultatene understreker behovet for å følge med på utviklingen i innsikt over tid og tilpasse tiltakene til sykdomsfase.

  • 8.nasjonale Fra handlingsplan til praksis 28. apr. 2015 11:38

    Det er en glede å invitere til den 8. nasjonale konferansen om selvmordsforskning og -forebygging i Kristiansand, 18. og 19. nov. 2015! Med handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading som bakteppe, fokuserer programmet på selvmordsforebygging på sentrale arenaer i samfunnet. Påmeldingsfrist early bird: 10. sept. 2015. www.nasjonal-selvmordskonferanse.no

Utdanning i DBT


 

 

 

Tidsskriftet Suicidologi

Krisehjelp

NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon.

NSSF i mediene

Intervju med Anna Johansson og Lars Mehlum i Psykologtidsskriftet

Komplisert sorg (CGT)

Utdanning for behandlere
Søknadsfrist 12. oktober 2015