Kongens gull til Olav Kristianslund

Universitetsstyret vedtok 19. juni å tildele H.M Kongens gullmedalje til åtte kandidater. Blant disse var Olav Kristianslund fra Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Institutt for klinisk medisin.

Olav Kristianslund

Foto: Privat

Kristianslund er tildelt æresbevisningen for sin avhandling Surgery of late in-the-bag intraocular lens dislocation. A randomized clinical trial, som ble forsvart for graden philosophiae doctor den 15. mars 2018. Kristanslunds avhandling beskriver resultatene fra en klinisk kontrollert studie av behandingsalternativer for grå stær-pasienter som har fått kunstig linse, men hvor linsen har løsnet etter noen år.

Klinisk kontrollerte studier er svært krevende å gjennomføre både med tanke på planlegging, rekruttering, gjennomføring og oppfølging av pasientene. Det er derfor spesielt imponerende at Kristianslund gjennomførte ph.d.-løpet på kortere enn normert tid og disputerte ca. 2,5 år etter opptak.

Kristianslund har gjennom sitt arbeid vist usedvanlig modenhet som forsker. Han har bidratt videre til forskningen ved Øyeavdelingen, Institutt for klinisk medisin, ved å utforme studieprotokoller, REK-søknader, søknader om finansiering av forskning og etablering av kvalitetsregistre. Han er nå medveileder for tre ph.d.-kandidater ved avdelingen.

Kandidatene inviteres til prisutdeling i Aulaen på UiOs årsfest 2. september.

Årets vinner av H.M. Kongens gullmedalje

Publisert 21. juni 2019 08:15 - Sist endret 14. aug. 2019 10:02