English version of this page

H. M. Kongens gullmedalje til Casado

Raquel Bartolomé Casado tildeles medaljen for sitt bidrag til ny kunnskap om immunologisk hukommelse i tarmen. Funnene fra doktorgradsarbeidet kan ha betydning for utvikling av orale vaksiner og behandling av tarmsykdommer i fremtiden.

Bilde av Casado sammen med veileder Jahnsen og biveileder Bækkvold.

Fra venstre: Professor og hovedveileder Frode Lars Jahnsen, Raquel Bartolomé Casado og biveileder Espen S. Bækkevold etter årsfesten hvor medaljen ble delt ut. Foto: Arve Kjersheim, UiO. 

H. M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved UiO. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur. Medaljene overleveres på universitetets årsfest.

– Jeg er veldig glad og beæret over å motta den prestisjetunge H. M. Kongens gullmedalje. Jeg er veldig takknemlig for at doktorgradsarbeidet mitt blir verdsatt og anerkjent på denne måten, sier Casado.

Det var hovedveileder og professor Frode Lars Jahnsen som nominerte Raquel Bartolomé Casado til medaljen.

– Det er fantastisk hyggelig og velfortjent at Raquel får denne prisen, og en fjær i hatten for de andre i laben som har bidratt. Dette er et fremragende forskningsarbeid, kommenterer Jahnsen, som er seksjonsleder ved Avdeling for patologi ved Institutt for klinisk medisin.

Casado poengterer også at forskning er et teamarbeid og at doktorgradsarbeidet hennes er et resultat av en felles innsats i Jahnsens forskningsgruppe.

– Det har vært et flott sted å vokse som forsker, sier hun.  

Hun ønsker å takke sine veiledere og medforfattere for et konstruktivt samarbeid.

– Det har vært grunnleggende for arbeidet at jeg har fått god støtte fra administrasjonen ved Klinmed og det forskningsnettverket jeg har etablert ved instituttet, forteller Casado.

Undersøkte hvor lenge immunceller lever i tarmen

I doktorgradsarbeidet undersøkte Casado hvor lenge cellene som er ansvarlige for immunologisk hukommelse, såkalte T-celler og plasmaceller, lever i tarmen. Tarmen utsettes kontinuerlig for ulike stoffer, bakterier og virus. Dette fører til at mikromiljøet i tarmkanalen stadig er i endring.

– Inntil nylig trodde forskere at immuncellene i tarmen erstattes veldig raskt for å svare på det skiftende mikromiljøet i tarmkanalen. Mitt doktorgradsarbeid viste at denne antagelsen ikke er korrekt, sier hun.

Resultatene fra doktorgraden viste at T-cellene lever i tarmslimhinnen i over ett år, og mest sannsynlig i flere år, mens mange av tarmens plasmaceller har en gjennomsnittlig levetid på over 20 år. Dette antyder at plasmacellene i tarmen som dannes i tidlig barndom kan leve i tarmen gjennom hele livet.

– Dette funnet er et dogmeskifte i vår forståelse av immunapparatet i tarmen, påpeker professor Jahnsen.

Betydning for fremtidig forebygging og behandling av tarmsykdommer

Casados doktorgradsarbeid kan ha viktige implikasjoner for utformingen av orale vaksiner som en forebyggende behandling mot sykdommer i tarmen.

– Til tross for intens forskning over mange år er det i dag bare en håndfull kommersielt tilgjengelige orale vaksiner. Våre funn tyder på tarmslimhinnen utvikler langvarig immunitet. Det bør derfor være mulig å utvikle orale vaksiner mot bakterier og virus som forårsaker sykdom i tarmen, forklarer Casado.

Videre kan funnene få betydning for hvordan vi behandler tarmsykdommer som cøliaki og Crohns sykdom. Dette er nemlig sykdommer hvor immuncellene i tarmen, altså T-celler og plasmaceller, er direkte involvert i måten sykdommene gjør skade på.

– Målet med behandling av disse sykdommene er derfor å hemme aktiviteten til de langlivete immuncellene, sier den unge forskeren.

Har fått internasjonal oppmerksomhet

Doktorgraden til Raquel Bartolomé Casado hadde tittelen Longevity of the adaptive immune cell compartment in the human small intestine og bestod av fire fagfellevurderte artikler. Kvaliteten på Casado’s arbeid har allerede blitt anerkjent i ulike fora nasjonalt og internasjonalt. En av artiklene ble kåret til beste artikkel ved Oslo universitetssykehus i 2017 og en av de andre artiklene kom til finaleheatet i 2019.

– Arbeidet har fått betydelig internasjonal oppmerksomhet, forteller professor Jahnsen, og fortsetter:

– Professor Laura Mackay fra Melbourne og professor Tom MacDonald fra London var første og andre opponent på arbeidet. Begge er internasjonalt ledende forskere innenfor immunologi. Deres konklusjon på arbeidet var følgende: “This is an outstanding thesis which overturns many of the pre-conceptions relating to the lifespan of mucosal T and B cell populations”.

Skal forske videre på immuncellene i tarmen

Som postdok har Casado valgt å studere hvilke mekanismer som fremmer utvikling og vedlikehold av T-cellene i tarmen.

– Jeg mottok nylig et treårig mobilitetsstipend fra Forskningsrådet og vil tilbringe to år i forskningsgruppen til professor Sarah Teichmann ved Wellcome Sanger Institute i Cambridge, forteller hun.

Planen er å komme tilbake til Oslo i 2023 og fortsette forskerkarrieren sin her.

Kontakt

Les mer

 

8.9. Beskrivelse av medaljen, samt lenke til informasjonsside om medaljen, ble lagt til. 

Emneord: H. M. Kongens gullmedalje, immunologi, tarmsykdommer, orale vaksiner, Raquel Bartolomé Casado, Frode Lars Jahnsen Av Elin Martine Doeland
Publisert 3. sep. 2021 16:04 - Sist endret 8. sep. 2021 09:59