5 millioner til koronaforskning

Tverrfaglig prosjektgruppe med klinikere og virologer skal finne ut hvorfor Covid-19 infeksjonen rammer oss så forskjellig.  

Bildet kan inneholde: klær, hår, hake.

Førsteamanuensis Susanne Dudman. Foto: UiO.

– Målet med prosjektet er å finne ut hvorfor noen blir svært syke av COVID-19 mens andre bare får mild infeksjon, sier Susanne Dudman, førsteamanuensis ved Avdeling for mikrobiologi ved Klinmed.

Hennes forskningsgruppe får fem millioner av Forskningsrådet til prosjektet ”Norwegian SARS-CoV-2 study - Virological, clinical and immunological characterisation of inpatients during the COVID-19 outbreak”. Prosjektet skal ledes av Jan Cato Holter.

– Vi skal undersøke klinisk utfall, altså symptombilde, alvorlighetsgrad, hvor lenge pasienten var innlagt på sykehus og intensivinnleggelse. I tillegg undersøker vi risikofaktorer, behandling pasienten har fått, varigheten på viruset, mengden virus og immunrespons over en tre måneders periode, sier hun.

Bidrar til global kunnskap på korona

Norwegian SARS-CoV-2-studien skal bidra med data til ISARIC, en global dataplattform. Her bidrar de med forskning på korona sammen med mer enn 1000 institusjoner fra hele verden.

– ISARIC er et konsortium av eksperter innen alvorlige luftveisinfeksjoner og utbruddsaktuelle infeksjoner som er støttet av WHO, forklarer Dudman.

Samfunnsnyttig forskning

Studien er initiert gjennom et samarbeid mellom mikrobiologisk, infeksjonsmedisinsk og akuttmedisinske avdelinger på Ullevål og Rikshospitalet. Ni lokal- og regionssykehus deltar i forskningsprosjektet.

– Denne tildelingen dokumenterer faglig kvalitet og samfunnsnyttig forskning. Klinmed er stolte av alle kreative vitenskapelige initiativ for å lære mer om en dramatisk pandemi-situasjon, sier Instituttleder Dag Kvale.

Forskningsrådet deler ut millioner til forskning på koronautbruddet etter en hasteutlysning i mars. Totalt ni prosjekter ved UiO fikk innvilget midler fra Forskningsrådet og to prosjekter ved OUS.

 

Emneord: Korona, Koronaforskning, Virologi, NFR
Publisert 15. mai 2020 09:10