Digital mentorordning for studenter

Noen finner muligheter selv i krisetider. Professor Pål Gulbrandsen har startet opp digital mentorordning for medisinstudentene.

Bildet kan inneholde: briller, panne, hake, briller, smil.

Professor Pål Gulbrandsen.

Professor Pål Gulbrandsen er ansatt ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri og underviser til vanlig i klinisk kommunikasjon og lege-pasientforholdet på medisinstudiet. Han underviser også i veiledning og supervisjon av LIS-leger på regionalt nivå.

Da Koronapandemien slo inn for fullt ble hverdagen plutselig annerledes. Undervisning og regelmessige regionale samlinger ble avlyst. Gulbrandsen hadde tid til overs og ville gjerne bidra mer.

– Jeg kontaktet prodekan for medisinstudiet, Elin Olaug Rosvold, og spurte om jeg kunne gjøre noe mer for studentene enn jeg pleier. Det var utgangspunktet, forteller han.

Mye usikkerhet

Dekanatet var positive og arrangerte et allmøte med studentene for å høre hva de trenger. Et ønske var digital mentorordning for studentene.

– Studentene opplever nok mye usikkerhet nå. Det er et problem når de har så lite kontakt med lærere. Nå blir det litt fag- og gruppeavhengig hvor mye de møter noen andre og lite kontinuitet, sier Gulbrandsen.

Han forteller om studenter som vanligvis leser sammen med medstudenter og som nå har en helt annen studiehverdag og studenter som blir sittende alene. Manglende pasientkontakt er også utfordrende for mange studenter som er bekymret for studieprogresjonen sin.

Å kunne snakke om vanskelige temaer eller den nye Koronahverdagen var det flere studenter som hadde behov for.  

Positive tilbakemeldinger

Gulbrandsen har to grupper med seks studenter hver, som skal ha digitale møter annenhver uke i 90 minutter. I gruppene er det medisinstudenter fra flere kull. De kan selv spille inn temaer de vil snakke om. Så langt er det bare positive tilbakemeldinger.

– En ting som var litt morsomt var at to av de som meldte seg allerede selv hadde vurdert å være mentorer for andre studenter. Så nå har jeg to hjelpementorer som bidrar. Det er fint for meg å ha noen å spille på lag med og diskutere med, mellom møtene, forteller han.

Opplevelse av mening

Mentorordningen har vært utredet tidligere i forbindelse med arbeidet med den nye studieplan Oslo 2020.

– Da dette kom opp syntes jeg det var tid for å prøve en digital variant, sier Gulbrandsen.

Det er ikke lett å planlegge fremover men professoren satser på å holde veiledningene også utover høsten, kanskje med en noe lavere frekvens på møtene.

– Dette er ikke tiden for langtidsplanlegging, men mange har det nok som meg at de sitter alene og må gjøre noe. Jeg forsker, skriver og tenker, men det er viktig å ha regelmessig kontakt med andre. Dette er samtidig en opplevelse av mening for meg, av å gjøre noe bra for andre, sier initiativtaker Pål Gulbrandsen.

Kontakt

 

Emneord: mentorordning, medisinstudiet, veiledning, korona, Pål Gulbrandsen Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 24. apr. 2020 11:46 - Sist endret 24. apr. 2020 11:46