Åpen samtale om å være medisinstudent i korona-tiden

125 medisinstudenter deltok med spørsmål til professor Pål Guldbrandsen og prodekan for medisinstudiet Elin Olaug Rosvold via Zoom. Her er høydepunkter fra det digitale møtet torsdag før påske.

student med pc

Hvordan være medisinstudent når fysiske møter er begrenset? Foto: Colourbox

Hvilke utfordringer møter medisinstudentene på UiO? Hvor får man hjelp? Hva kan hjelpe?

Og har studentene forslag til forbedringer? Det ble en varm og uformell samtale om situasjonen som medisinstudentene står oppi, hvor alle problemstillinger, tanker og spørsmål var velkomne.

Professor Pål Gulbrandsen og prodekan for medisinstudiet Elin Olaug Rosvold ønsket å vite hvilke spørsmål studentene hadde, og ville gjerne hjelpe og tilby råd der de kan. Spørsmål og tilbakemeldinger fra studentene er viktige for å se om det bør utvikles andre, mer langsiktige løsninger på fakultetet for å støtte studentene.

Oline Marie Sæther, leder fra MSU og Agnes Karlseng, leder fra MFU samlet på forhånd og underveis inn spørsmål fra studentene. Agnes Karlsen ledet samtalen mellom medisinstudentene og Pål Gulbrandsen og Elin Olaug Rosvold.

Smågrupper og digital undervisning frem til sommeren

Elin Olaug Rosvold takket studentene for stor innsats og velvilje i den raske omstillingen fra vanlig til digital undervisning som fakultetet har vært igjennom. Hun informerte om at rektor nå har bestemt at all undervisning på UiO blir digital ut semesteret, at fakultetet har fokus på å sikre at studentene skal kunne gå opp til eksamen og ha normal studieprogresjon. 

Bildet kan inneholde: briller, briller, skjerf, hake, eyewear.
Prodekan for medisinstudiet, Elin Olaug Rosvold. Foto: UiO

Hun oppfordret spesielt studentene til å møte på den digitale smågruppeundervisningen, da dette erfaringsmessig gjør det lettere å bestå eksamen.

– Vi oppfordrer alle studenter til å delta i møtene i gruppen dere er satt opp på og holde kontakt med gruppen.  Dette gir dere en kontinuitet i undervisningen som er spesielt viktig nå som dere må sitte alene og lese.

Utforsker mulighet for mentorordning

– Har du noen råd til de av oss som føler på depresjon eller trenger råd til eksamen og hvordan vi kan unngå stress, spurte studentene.

Pål Gulbrandsen svarte at det å kjenne seg nedstemt eller slite med motivasjonen når det nærmer seg en stor eksamen er ganske vanlig. Utfordringen nå er at man sitter alene med det. Med dette møtet hører vi studentene og kan tenke ut hvordan fakultetet kan bistå for å hjelpe i situasjonen.

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, hake, hode, panne.
Professor Pål Gulbrandsen. Foto: UiO

Pål Gulbrandsen vil gjerne lage noen virtuelle mentorgrupper for studentene. I tillegg vil han forsøke å få til løsninger der små grupper av studenter kan få møte lærere eller andre erfarne leger. Dette skal vi jobbe videre med for å få til.

Professor Gulbrandsens har også boktips som kan være nyttige i den situasjonen studentene er i nå:

  • Ronald Epstein: Attending: Medicine, Mindfulness, and Humanity (2017)
  • Danielle Ofri: What Doctors Feel (2013)
  • John Berger: A Fortunate Man, The Story of a Country Doctor (1967)

Aktivitet stopper angst

– Til den enkelte som opplever at det er vanskelig å måtte sitte hjemme alene: Fysisk aktivitet har god effekt i slike situasjoner. Gjør noe fysisk minst 60-90 minutter hver dag. Det er godt for tankene. Legg også opp til vanlige rutiner du kan følge - slik som å stå opp til samme tid hver dag og få nok søvn. Det er lurt å bruke kollokviegruppene.

– Er jeg god nok som lege lurer mange studenter på.

– At man synes at man ikke er god nok og mestrer faget, er et godt utgangspunkt for å bli en god lege. Det å ha kjent på egen usikkerhet er et godt utgangspunkt for å kunne hjelpe pasienter, og det gir en grunnleggende større forståelse for andre folks lidelse.

– Føler du at du sliter med å få til ting, kan det være fordi vi har lett for å sammenligne oss med andre; vi er konkurranseorientert og ønsker å være bedre enn gjennomsnittet. Det betyr at vi må trene på å holde ut, og trene på å innse at vi ikke er gode i alt. Derfor er det viktig at vi ber om veiledning og tilbakemelding ofte, svarer Pål Gulbrandsen.

Hold motivasjonen oppe

Elin Olaug Rosvold legger til at hun ønsker mer fokus på hvordan man vokser gjennom studiet og blir trygge i legeyrket. Fordi det er så mange varianter av legeyrket, vil alle kunne finne en plass der de trives. Den beste motivatoren er dine medstudenter, bruk kollokviegruppene, råder hun.

– Motivasjon kan være krevende når det er et langsiktig arbeid man holder på med, sier Pål Gulbrandsen. Det er viktig å huske at det også i fremtiden kommer til å være et kritisk behov for leger over hele verden.  

Fokuser på studiet og gjennomføring

Elin Olaug Rosvold legger til: - Jeg er veldig motivert for å få dere gjennom dette studieløpet. For meg er det viktig at vi tilrettelegger for studiet slik at dere gjennomfører og klarer det. Det er en prioritet fordi dere skal bli så viktig personell i fremtiden.

Ikke ha dårlig samvittighet hvis dere ikke bidrar i helsevesenet nå. Dere ser at det er høy etterspørsel etter leger – som dere skal bli. Når det gjelder hva dere skal prioritere akkurat nå, så kan dere bidra innenfor den mengden dere klarer. Vi er opptatt av at dere får med dere nok kunnskap som dere trenger i deres fremtidige yrke.

– Så skal vi etterhvert se hvordan dere kan få tatt igjen noen av de praktiske ferdighetene dere trenger å trene mer på. Jeg slipper ikke ut en eneste student jeg ikke er sikker på har fått den kunnskapen som trengs, påpeker hun. 

Snakk med oss

Står du fast, snakk med en lærer. Pål Gulbrandsen tar gjerne henvendelser etter møtet, slik han kan følge det opp selv eller formidle videre. Han vil bruke tiden fremover til å se nærmere på mentorgrupper og etterlyser også studenter som kan være interessert i å bidra her.

Studentene ble på slutten av møtet igjen berømmet for den innsatsen de har vist, og prodekanen sendte en ekstra honnør til studentorganisasjonene og kulltillitsvalgte som har stått på for sine medstudenter.

    Av Christina Heesch
    Publisert 3. apr. 2020 14:39 - Sist endret 6. apr. 2020 15:57