Forskningssamarbeid på Alzheimers sykdom

Håpet er økt livskvalitet for pasienter med Alzheimers sykdom gjennom bedre medikamentell behandling.

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, hår, panne, briller.

Professor Lars Nilsson skal lede prosjektet ved UiO. Foto: Privat.

ApoE (Apolipoprotein E) er et sentralt protein i sykdomsbiologien ved Alzheimers sykdom og den viktigste genetiske risikofaktoren for sykdommen.

– Til tross for dette er ApoE lite studert som et legemiddelmål, sier professor Lars Nilsson ved Avdeling for farmakologi.

Universitetet i Oslo og biotekfirmaet BioArctic har signert en avtale om forskningssamarbeid for å øke forståelsen av ApoE som et legemiddelmål ved sykdommen. Hensikten med samarbeidet er å forstå mer om ApoE sin rolle for utviklingen av Alzheimers sykdom og måle farmakologiske effekter av legemiddelskandidater.

Målet er å tilby Alzheimerpasienter økt livskvalitet med medikamentell behandling.

Alzheimers sykdom svekker livskvaliteten

Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens og fører til betydelig redusert livskvalitet for både pasienter og pårørende. Sykdommen forårsakes av svekket nervecellefunksjon og kjennetegnes av en gradvis tap av hukommelse og  andre kognitive ferdigheter, som intellektuell evne, språk, orientering, gjenkjennelse og læringsevne.

Sykdomsforandringer i hjernen starter flere år før pasienten viser kliniske symptomer og forverres deretter gradvis over tid. En sykdomsmodifiserende behandling som tar sikte på å stanse eller bremse sykdommens progresjon må derfor iverksettes i tidlig stadium.

Vil utvikle sykdomsmodifiserende behandling

– Det finnes i dag ingen sykdomsmodifiserende behandling å tilby pasienter med Alzheimer sykdom. I BioArctic er vi opptatt av å endre dette og hjelpe pasienter til bedre livskvalitet. Vi har flere potensielle legemiddelkandidater i forskjellige utviklingsstadier, med BAN2401 i klinisk fase 3 som den mest avanserte, forklarer Gunilla Osswald, administrerende direktør i BioArctic.

Selskapet finansierer en toårig forskerstilling med mulighet for forlengelse. Professor Lars Nilsson skal lede prosjektet ved UiO.

– Jeg synes at dette er et interessant prosjekt og ser frem til å samarbeide med BioArctic, sier Nilsson.

Om BioArctic

Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, linje, merke.BioArctic AB er et svensk biotekfirma som fokuserer på sykdomsmodifiserende behandlinger, biomarkører og diagnostikk for nevrodegenerative sykdommer, som Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom.

Selskapet ble stiftet i 2003 basert på innovativ forskning fra Uppsala Universitet i Sverige.

– Vi er veldig glade for samarbeidet med Universitetet i Oslo og håper at det vil bidra til å øke vår forståelse av mekanismene ved ApoE i Alzheimers sykdom. Hensikten er at samarbeidet skal styrke vår forskning på ApoE som et legemiddelmål, og bidra til utvikling av en ny terapi som kan brukes alene eller i kombinasjon med andre medikamentelle behandlinger, sier Osswald.

Kontakt

Publisert 29. juni 2020 10:05 - Sist endret 29. juni 2020 10:05