Nye medlemmer i Vitenskapsakademiet

Hilde Loge Nilsen og Vessela Kristensen er begge valgt inn som nye medlemmer i Vitenskapsakademiet for 2020.

Bildet kan inneholde: halskjede, ansikt, hår, hake, øyenbryn.

Hilde Loge Nilsen og Vessela Kristensen er begge valgt inn i Vitenskapsakademiet for 2020. Foto: UiO. 

– Jeg er svært glad for å bli valgt inn i Vitenskapsakademiet. Det er en institusjon med tradisjoner og en arena for tverrfaglige diskusjoner som jeg ser frem til å delta i, sier Hilde Loge Nilsen.

Hun er professor ved Avdeling for klinisk molekylærbiologi (EpiGen), et forskningslaboratorium delt mellom Klinmed og Ahus universitetssykehus. Hun er valgt inn i Vitenskapsakademiet for 2020 sammen med professor og nylig forskningsleder Vessela Kristensen ved Avdeling for medisinsk genetikk, UiO og OUS.

– Det er stor ære å bli innvalgt som medlem i Akademiet og det aksepterte jeg med glede, takknemlighet og et sterkt ønske om å bidra til Akademiets virksomhet. Jeg har jobbet ved siden av Hilde i flere år og er veldig for at vi kommer inn sammen. Det er fint med flere jenter i Vitenskapsakademiet, sier Kristensen.

Om Vitenskapsakademiet

Det Norske Videnskaps-Akademi er en frittstående, landsomfattende organisasjon som omfatter alle vitenskapelige disipliner. Organisasjonen hadde 922 medlemmer per desember 2019, som inkluderer norske og utenlandske medlemmer, i tillegg til utvalgte æresmedlemmer. Det er Vitenskapsakademiets medlemmer som foreslår nye kandidater, og så velges disse ut basert på vitenskapelige kriterier.

Medlemmene fordeles på to klasser; Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap. Hver klasse er delt i åtte undergrupper. Nilsen og Kristensen er begge innvalgt i gruppen for Cellebiologi og molekylærbiologi, under Den matematisk-naturvitenskapelige klassen.

– Jeg er veldig takknemlig til alle mine kollegaer innen kreftforskning og glad for at jeg kan bidra til aktiviteten i en så etablert institusjon. Det er trist at tiden er nå preget av pandemien og forståelig at det viktigste er å komme oss gjennom denne krisen. Gleder meg til vi får hverdagen vår tilbake og aktiviteten i Akademiet er gjenopprettet sammen med alt annet, sier Kristensen.

Kontakt

 

Kilde: Det Norske Videnskaps-Akademi

Publisert 16. apr. 2020 15:06 - Sist endret 17. apr. 2020 14:41