Pris i naturvitenskap til Evandro Fang

Evandro Fei Fang får Det Kongelige Norske Videnskabers Selskaps vitenskapelige pris for yngre forskere innen naturvitenskap. Prisen er på 75.000 kroner.

Bilde av May Thorseth, Evandro Fang og Asta Håberg.

Fra venstre: May Thorseth, preses i DKNVS, Evandro Fang og Asta Håberg, visepreses i DKNVS. Foto: Thor Nielsen, DKNVS.

Fang får DKNVS vitenskapelige pris innen kategorien naturvitenskap. DKNVS er en forkortelse for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap. 

Fremragende ung forsker

En pressemelding fra DKNVS sier følgende om Fang:

"Evandro Fei Fang mottar prisen innen kategorien naturvitenskap.

Evandro Fei Fang er en fremragende ung forsker. Hans forskningsfelt er molekylære mekanismer for aldring og alders-relaterte sykdommer. Fang har fra oktober 2017 vært ansatt som forsker ved Universitetet i Oslo, hvor han har etablert en meget aktiv gruppe og driver demensforskning på internasjonalt høyt nivå.

Evandro Fang, Edvard Moser, May Thorseth, May-Britt Moser, Heidrun Åm. Foto: Thor Nielsen
Fra venstre: Evandro Fang, Edvard Moser, May Thorseth, May-Britt Moser, Heidrun Åm. Foto: Thor Nielsen, DKNVS.

Fangs publikasjonsliste teller mer enn 40 fagfellevurderte forskningsartikler, hvorav 21 som førsteforfatter, herav flere i topp-rangerte journaler som Cell, Nature Neuroscience, Cell Metabolism og Nature Communications. Han kan også bokføre mer enn 45 inviterte foredrag i Norge og ved ledende universitet utenlands.

Evandro Fei Fang er aktiv innen etablering av forskningsnettverk i Norge og internasjonalt, og i kunnskapsformidling til et bredere publikum. Han kan vise til mer enn 3074 siteringer og en h-index på 30 gjennom sin om lag 10 år lange forskerkarrière."

Prisen ble utdelt under DKNVS' årsmøte på hotell Britannia fredag 28. februar.

Evandro Fei Fang er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin.

Publisert 2. mars 2020 10:43 - Sist endret 2. mars 2020 10:43