English version of this page

UiOs Forskningspris til Ole Andreassen

Andreassen får prisen for å ha bidratt til å avdekke den komplekse genetiske arkitekturen bak psykiske lidelser og for viktige bidrag til forskningen på mental helse i Norge.

Bildet kan inneholde: Hake.

Professor Ole Andreassen er mottaker av UiOs Forskningspris for 2020. Foto: Kisten Sjøwall.

– Det er veldig stor stas! Virkelig en stor ære for meg personlig å få pris fra UiO, hvor det finnes så mange dyktige forskere. Samtidig er det en anerkjennelse av hele forskningsmiljøet vårt, hvor en rekke dyktige og kreative forskere bidrar med en storslagen innsats. Og så er det flott at forskning på mental helse blir verdsatt – det er et stort behov for ny kunnskap på dette feltet, sier en stolt prisvinner.

Verdensledende forsker innen mental helse

Ole Andreassen er professor og leder ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), et SFF ved Institutt for klinisk medisin ved UiO. Nasjonalt har han bidratt til å øke statusen på fagfeltet mental helse. Som verdensledende forsker har han vært en viktig bidragsgiver for å redusere todelingen mellom mentale og somatiske temaer i psykiatrien.

Han nevnes som en meget viktig miljøbygger nasjonalt og internasjonalt samt en særdeles dyktig formidler. Han har etablert fremragende forskningsmiljø med både et SFF og et K.G. Jebsen-senter med fokus på tverrfaglige forskning.

Big data og kompleks genetisk arkitektur

Priskomiteen trekker frem hvordan Andreassen har utviklet nye analysemetoder for Big data som har bidratt til å avdekke den komplekse genetiske arkitekturen til psykiske lidelser. Dette har nå blitt den "nye normalen" på psykiatrifeltet.

Videre har han vist hvordan de nye funnene kan ha kliniske implikasjoner. Det er en stor grad av delt genetisk arkitektur mellom forskjellige psykiske lidelser, og mellom psykiske lidelser og blant annet kognitive evner.

Årsaksfaktorer ved flere psykiske lidelser og hjernesykdommer

Andreassen har bidratt med viktige oppdagelser av årsaksfaktorer ved psykiske lidelser, med fokus på schizofreni og bipolar lidelse, men også depresjon og spiseforstyrrelse, autisme og ADHD, samt aldersrelaterte hjernesykdommer som Alzheimers og Parkinsons sykdom.

En samlet komité ønsker å anerkjenne en sentral forsker innen mental helse, og som senterleder har gjort at NORMENT er blitt en viktig internasjonal aktør på dette fagområdet.

Velfortjent pris

– Det medisinske fakultet er svært glade og stolte over at UiOs Forskningspris går til professor Ole A. Andreassen. Oles fremragende forskning bidrar både til økt forståelse av biologiske mekanismer forbundet med mental helse og en svært fruktbar konvergens mellom ulike forskningsmiljøer. Fakultetet vil gjerne gratulere ham med en velfortjent pris, sier forskningsdekan Jens Petter Berg.

Instituttleder Dag Kvale stiller seg bak gratulasjonene:

– Vi gratulerer så mye med Forskningsprisen til Ole A. Andreassen! Det er ikke veldig overraskende, men man skal jo gjennom et nåløye i en stor organisasjon for å få en slik hederspris! Vi på Klinmed er stolte i dag på Oles og miljøets vegne!

Om Forskningsprisen

UiOs Forskningspris tildeles en forsker, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning. Prisvinneren må være nasjonalt ledende på sitt fagfelt, og - såfremt fagfeltet eksisterer i andre land - også være vel anerkjent av ledende utenlandske fagmiljøer.

Prisen er på 250.000 kroner samt et diplom som blir delt ut ved UiOs årsfest 2. september.


Les mer

Kontakt

Publisert 24. juni 2020 12:01 - Sist endret 3. juli 2020 14:31