English version of this page

UiOs Innovasjonspris til Bjarne Bogen

En samlet komité fremhever Bogens bidrag til medisinsk vaksineforskning som svært viktig for medisinsk virksomhet og forskningsbasert innovasjon ved UiO.

Bildet kan inneholde: forsker, forskning.

Professor Bjarne Bogen er vinner av UiOs Innovasjonspris. Foto: OUS.

Bjarne Bogen er professor ved Institutt for klinisk medisin og har ledet K.G. Jebsen senter for influensavaksiner som ble avviklet i 2019. Senteret hadde som mål å etablere en vaksine som beskytter mot alle nåværende og fremtidige influensavirus.

– Det var meget hyggelig å få denne prisen. En stor takk går til Klinmed og Det medisinske fakultet som over mange år har støttet grunnforskningen som ligger til grunn for utviklingen av de nye vaksinemolekylene (Vaccibodies). En stor takk går også til alle de mange masterstudenter, Ph.D studenter og postdoktorer som gjennom årene har bidratt til arbeidet bak prisen, sier en glad Bjarne Bogen.

Vaksineprinsippet Vaccibody

Priskomiteen trekker frem Bogens utvikling av vaksineprinsippet Vaccibody, som er en ny type DNA-vaksine som utløser et sterkt immunsvar:

Vaksineprinsippet er fundamentet for selskapet Vaccibody AS som ble etablert i 2007. Det er i dag det største og mest verdifulle bioteknologiselskapet i Norge. Hovedmålet er å utvikle kreftvaksiner tilpasset hver enkelt pasient.

De har utviklet den første virksomme individtilpassede kreftvaksinen i verden, og foreløpige resultater fra en Fase 1 studie i Tyskland er unike i verdenssammenheng. Studien viser at Vaccibody kreftvaksiner induserer høye nivåer av T-celler rettet mot kreftcellene. Vaksinasjon har ført til tilbakegang av etablerte kreftsvulster ved flere krefttyper.  

Flere innvilgede patenter

Bjarne Bogen har ut fra samme vaksineprinsipp også utviklet nye influensavaksiner med flere patentsøknader i nasjonal fase. Dette har ført til flere innvilgede patenter og patentsøknader. Ideer fra forskningsgruppen sendes kontinuerlig til Inven2, Norges største aktør innen kommersialisering av forskning eid av UiO og OUS.

Komiteen bemerker hvordan Vaccibody AS har potensiale til å bli et biomedisinsk industrieventyr i Norge.

– Det blir spennende å se resultatene av studier hvor vaksineprinsippet anvendes på kreftpasienter. Et fase 1-studium hvor vaksineprinsippet benyttes som en influensavaksine er også på trappene på OUS, her er det forskere ved Klinmed som står bak. Vaksineprinsippet kan også kanskje brukes til å utvikle en vaksine mot COVID-19 virus, og spede forsøk er i gang, forteller Bogen.

Eksempel på hvordan ta forskning i bruk

– Dette var virkelig stas for Bjarne og også hele miljøet, i skarp konkurranse med hele UiO. Klinmed er stolt i dag på vegne av Bjarne og forskningsmiljøet som har klart å omsette grunnforskning til innovasjon, sier Instituttleder Dag Kvale.

Også Det medisinske fakultet gratulerer professor Bjarne Bogen med UiOs Innovasjonspris for 2020:

– Det er svært gledelig at prisen går til Bjarne som gjennom sin fremragende forskning ikke bare har sett mulighetene for innovasjon, men også brukt og foredlet ideene slik at de har dannet grunnlag for ny behandling og ny virksomhet. Hans virksomhet står som et eksempel på hvordan man kan ta forskning i bruk, sier en stolt forskningsdekan Jens Petter Berg.

Om Innovasjonsprisen

Innovasjonsprisen gir anerkjennelse og stimulerer til forskningsbasert innovasjon og entreprenørskap ved UiO. Prisen tildeles på bakgrunn av ideer som har framkommet ved UiO og kommet til anvendelse i samfunnet, gjerne i samarbeid med eksterne partnere.

Alle UiO sine priser er en belønning for særskilt innsats og skal være til inspirasjon for fagmiljøene ved Universitetet i Oslo. Vinnerne mottar et diplom og 250.000 kroner, som deles ut ved UiOs årsfest 2. september.


Les mer

Kontakt

Publisert 24. juni 2020 13:30 - Sist endret 3. juli 2020 14:35