English version of this page

Young Investigator Award tildelt Klinmed-forsker

Stipendiat Christine Rootwelt-Norberg har som mål å bli en ledende fagperson innen genetisk kardiologi. I desember 2021 nådde presentasjonen hennes helt til topps under EuroEcho-konferansen.

Bilde av Haugaa og Rootwelt-Norberg

Førsteamanuensis Kristina Haugaa (t.v.) og stipendiat Christine Rootwelt-Norberg (t.h.) etter at hun mottok prisen. Foto: Maria Ruud, ProCardio. 

EuroEcho er en årlig konferanse innen kardiologi arrangert av European Society of Cardiology. Hvert år tildeles Young Investigator Award til en ung forsker som deltar på konferansen. I fjor var det Rootwelt-Norberg som mottok prisen for presentasjonen av studien “Disease progression rate is a strong predictor of ventricular arrhythmias in patients with cardiac laminopathies - a primary prevention cohort study”.

Studien, som Rootwelt-Norberg var førsteforfatter på, har gitt kunnskap som kan hjelpe klinikere å forutse når en pasient med hjertesykdom har økt risiko for å utvikle livstruende hjerterytmeforstyrrelser. Denne kunnskapen vil gjøre det enklere å vurdere om og når pasienten bør få implantert en hjertestarter.

– Det er en stor ære å vinne en så prestisjefull pris. Det er en annerkjennelse av at forskningen vår har høy kvalitet og at budskapet vårt er viktig. I tillegg er dette en det anerkjennelse av min formidlingsevne, sier Rootwelt-Norberg.   

Funnene kan hjelpe klinikere å forutse livstruende hjerterytmeforstyrrelser

Studien omhandlet den genetiske hjertemuskelsykdommen Lamin A/C. Lamin A/C er en medfødt hjertesykdom hvor pasientene har høy risiko for å få livstruende hjerterytmeforstyrrelser.

– Vår studie beskrev nytten av hyppige ekkokardiografiske undersøkelser for å identifisere når pasientene går over i det som kalles for en høy-arytmisk sykdomsfase. Det vil si at hjerterytmen er forstyrret i den grad at risikoen for plutselig hjertedød øker, sier Rootwelt-Norberg, og legger til:

– Vi viste at hastigheten på sykdomsprogresjonen, det vil si hvor raskt hjertefunksjonen falt, var en sterk prediktor for påfølgende livstruende hjerterytmeforstyrrelser.

Vil gjøre det enklere å vurdere når pasienter bør få implanterbar hjertestarter

Lamin A/C er en av de mest alvorlige genetiske hjertesykdommene, og behandling med en implanterbar hjertestarter vil kunne være livreddende.

– Men på grunn av stor komplikasjonsfare, og begrenset levetid på en implanterbar hjertestarter, må vi imidlertid være nøye med når pasientene skal få tilbud om slik behandling. I klinisk praksis har det vist seg å være svært vanskelig å forutse riktig tidspunkt for implantasjon, forteller hun.

Studien gir ny informasjon om hvordan klinikere skal vurdere risikoen for plutselig hjertedød og behovet for et implantat.

– Forskningen vår vil dermed langt på vei gjøre vurderingen om tidspunkt for implantat enklere, sier Rootwelt-Norberg. 

Skjermdump av presentasjonen til Rootwelt-Norberg under konferansen
Christine Rootwelt-Norberg presenterte i finalerunden på konferansen. Foto: Privat. 

Rootwelt-Norberg har utmerket seg som en god formidler

Den unge forskeren fikk for alvor øynene opp for forskning da hun var i praksis ved Kardiologisk avdeling ved OUS Rikshospitalet under medisinstudiet ved UiO.

– Genetisk kardiologi er et fagfelt som har gjennomgått enorm utvikling de senere årene, men det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål. Det er svært givende å være med på å utvide kunnskapsgrunnlaget innen feltet, forteller hun.

Hun jobber nå som lege og stipendiat ved Klinmed og er tilknyttet ProCardio senter for Innovasjon ved Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet.

Førsteamanuensis ved Klinmed, Kristina Haugaa, var Rootwelt-Norbergs praksisveileder og er nå er hovedveilederen hennes. Hun jobber også som overlege og kardiolog, og hun er senterleder for ProCardio senter for innovasjon. Hun forteller at utmerkelsen betyr mye for fagmiljøet.

– Christine Rootwelt-Norbergs abstrakt ble rangert som et av de fire beste abstrakts på det som er verdens største kongress innenfor fagfeltet. Over 3 100 forskere fra hele 92 land deltok. Denne plasseringen gjorde at hun kom til finalen sammen med tre andre finalister. Den muntlige presentasjonen til hver finalist ble vurdert på innhold, presentasjon og kandidatenes svar på spørsmål, forteller Haugaa, og legger til:

– Rootwelt-Norberg har også tidligere utmerket seg som en meget god formidler i tillegg til å være en dyktig forsker.

Skjermdump som viser at Rootwelt-Norberg vant prisen
Christine Rootwelt-Norberg nådde helt til topps i konkurransen. Foto: Privat.

Kontakt

Emneord: Kardiologi, genetisk kardiologi, Christine Rootwelt-Norberg, Kristina Haugaa Av Elin Martine Doeland
Publisert 28. jan. 2022 12:59 - Sist endret 2. feb. 2022 12:49