Forskergrupper ved Barne- og ungdomsklinikken (BAR)

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper ved Klinmed, UiO. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet. De fleste gruppene består av medlemmer fra både UiO og Oslo universitetssykehus (OUS).

Pediatri

Klinikkens grupper på OUS

Publisert 5. okt. 2017 15:32 - Sist endret 7. apr. 2022 13:38