Forskergrupper ved Barne- og ungdomsklinikken (BAR)

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper ved Klinmed, UiO. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet. De fleste gruppene består av medlemmer fra både UiO og Oslo universitetssykehus (OUS).

Pediatri

Pediatrisk forskningsinstitutt

Klinikkens grupper på OUS

Publisert 5. okt. 2017 15:32 - Sist endret 15. feb. 2021 16:10