English version of this page

Avdeling for klinisk molekylærbiologi

Avdeling for klinisk molekylærbiologi (EpiGen) er et forskningslaboratorium delt mellom Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus.

På EpiGen drives klinisk og grunnforskning gjennom den akademiske staben. I tillegg yter EpiGen service og støtte til klinikere ved Akershus universitetssykehus og andre forskere for å utføre translasjonsforskning av høy kvalitet.

Forskningsmiljøet ved EpiGen er tverrfaglig og består av forskere, klinikere, studiesykepleiere, teknikere, stipendiater og postdoktorer.

Forskningsområder på EpiGen

 • Genomstabilitet
 • Mitophagy
 • Tykktarm- og brystkreft
 • Inflammatorisk tarmsykdom
 • Nevronale lidelser
 • Infeksjonssykdommer og infeksjonsepidemiologi
 • Hjerte- og karsykdommer
 • Pediatri
 • Nyresykdommer
 • Overvekt og metabolsk syndrom

Hvordan kan vi hjelpe deg

Forskningslaboratoriet ved EpiGen har utstyr og personell med lang erfaring i en rekke molekylærbiologiske metoder som kan benyttes til å svare på et bredt spekter av biologiske spørsmål ved hjelp av ulike biologiske materialer som celler, blod/serum, spinalvæske, frosset og formalinfiksert vev og avføring.

 • DNA, RNA og protein-analyser
  Vi kan isolere DNA og RNA. Gjennom ulike DNA-sekvenseringsteknikker kan vi finne mutasjoner i gener eller kromosomregioner du er interessert i. Vi kan måle epigenetiske markører og vi kan bruke flere ulike metoder for å måle uttrykket av gener og proteiner. Se liste over utstyr og teknikker.
 • Funksjonsanalyse
  Har du funnet en mutasjon eller SNP i ditt materiale? Vi kan uttrykke genet og bestemme konsekvensene for funksjon.
 • Biomarkører
  Vi kan utvikle bioassays som vil hjelpe deg å gjøre bruk av teknologiplattformer for translasjonsmedisin.

Forskningsgrupper

 • DNA Reparasjon/genomstabilitet - professor Hilde Nilsen
 • Kreft Genomikk - professor Vessela Kristensen
 • Inflammatorisk tarmsykdom - professor emeritus Morten Vatn
 • Overvekt og metabolsk syndrom - professor Yvonne Böttcher
 • DNA Reparasjon og Mithophagy - forsker Evandro Fei Fang 

Tilknyttede Forskningsgrupper som benytter EpiGen-laboratoriene

 • Tormod Fladby
 • Anne Hansen Ree
 • Helge Røsjø / Torbjørn Omland
 • Vegard Bruun Wyller
 • Britt Nakstad
 • Jørgen Jahnsen 
 • Hege Vangstein Aamot
 • Truls Michael Leegaard
 • Stephan Brackmann
 • Petr Ricanek
 • Rune Bruhn Jakobsen
 • Asbjørn Årøen
 • Magnus Von Unge
 • Trygve Holmøy

Kontakt

Postadresse Akershus universitetssykehus Att: EpiGen Postb. 1000 1478 Lørenskog Besøksadresse Akershus universitetssykehus Sykehusveien 25 EpiGen Behandlingsbygg 1. 3. et. Lørenskog

Enhetskoder

Gammel stedkode 538210 Vortex, FS m.m.