English version of this page

Kreftklinikken

Kreftklinikken er én av 15 klinikker ved Institutt for klinisk medisin, med rundt 80 ansatte. De bidrar i undervisning av blant annet medisinerstudenter, og driver forskning, formidling og innovasjon.

Klinikken har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Aker sykehus.

Forskningen er organisert i 53 forskergrupper. Det avlegges årlig et 30-talls doktorgrader i klinikken. Forskningsvirksomheten inkluderer klinisk, translasjons- og årsaksforklarende forskning, og en enhet for klinisk utprøving.

SFF'et Senter for kreftbiomedisin (CCB) ble fra 2018 erstattet av Senter for kreftcelle-reprogrammering (CanCell). Klinikken er også vert for K.G.Jebsen-senter for immunterapi mot kreft.

En rekke regionale kjernefasiliteter innen forskning drives i klinikken:
Bioinformatikk, konfokal mikroskopi, elektron mikroskopi, flowcytometry, proteomikk, microarray og sekvensering, genotyping, komparativ medisin, og dyre-MR.

Klinikken er samlokalisert med, og medlem i, innovasjonsklyngen Oslo Cancer Cluster, og elever fra Ullern videregående skole har praksis ved Institutt for kreftforskning.

Forskergrupper ved KRE

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 4950 Nydalen, OUS, Rikshospitalet, 0424 Oslo Besøksadresse Forskningsveien 2 A OUS Rikshospitalet 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13158000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 534900 Vortex, FS m.m.