English version of this page

Kvinneklinikken (KVI)

Kvinneklinikken forsker og underviser innen fagområdet fødselshjelp- og kvinnesykdommer på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

Undervisningen ved klinikken omfatter gynekologi og obstetrikk, og er lagt til profesjonsstudiets modul 6.

Klinikken har veletablerte og internasjonalt anerkjente forskingsmiljøer med stor forskningsaktivitet innen de fleste sykdommer hos kvinner inkludert komplikasjoner i svangerskapet.

Forskningen spenner fra store epidemiologiske og kliniske studier til undersøkelse av molekylære mekanismer, og foregår for tiden innen fire forskningsgrupper i klinikken.

Forskergrupper ved KVI

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 4956 Nydalen,OUS Ullevål Kvinneklinikken 0424 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 8 OUS Ullevål 0450 Oslo