English version of this page

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Underenheter

Ansatte

Kontakt

Postadresse Sognsvannsveien 21,Bygg 12, 0372 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 12 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13152505 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531010 Vortex, FS m.m.