English version of this page

Senter for rus- og avhengighetsforskning

Underenheter

Kontakt

Postadresse Postboks 1039 Blindern, 0315 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13152515 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531012 Vortex, FS m.m.