English version of this page

Enhet voksenpsykiatri

Enhet voksenpsykiatri (VOP) har hovedansvar for undervisning og forskning innenfor voksenpsykiatri, og er den største enheten under Klinikk psykisk helse og avhengighet. 

VOP dekker undervisning i hele bredden av det voksenpsykiatriske området. Dette gjelder tilstandene angst, depresjon, personlighetspsykiatri, spiseforstyrrelser, psykosomatisk medisin og traumerelaterte psykiske tilstander.

VOP har også undervisning på områdene psykoterapeutiske metoder, psykofarmakologi og biologisk psykiatri, samt undervisning knyttet til transkulturell psykiatri, global mental helse og rettspsykiatri. I samarbeid med klinikkens sentra bidrar enheten også til undervisning om psykoselidelser, selvmordsproblematikk og ruslidelser.  

Gjennom kombinerte stillinger samarbeider VOP med Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus om klinikknær forskning. Enheten har også stillinger knyttet til Diakonhjemmet sykehus og Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKTVS).
 

VOP ansatte leder aktive forskningsgrupper på følgende spesialområder: 

I samarbeid med NORMENT senteret er forskere i VOP også ledere for forskningsgrupper på følgende områder: 

Forskingen foregår i samarbeid med en lang rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. For mer informasjon, se hjemmesidene til de enkelte forskningsgruppene. 

Kontakt

Postadresse Postboks 1039 Blindern, 0315 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 4 0372 Oslo Telefon: +47 22923756

Enhetskoder

Koststed 13152525 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 531014 Vortex, FS m.m.