English version of this page

Enhet voksenpsykiatri (VOP)

Enhet voksenpsykiatri (VOP) har hovedansvar for undervisning og forskning innenfor voksenpsykiatri, og er den største enheten under Klinikk psykisk helse og avhengighet. 

VOP dekker forskning og undervisning på områdene angst, depresjon, personlighetspsykiatri, spiseforstyrrelser, traumerelaterte psykiske tilstander, rusmedisin, selvmordsproblematikk, psykoser, psykiatrisk epidemiologi, psykosomatisk medisin, global mental helse, psykoterapi, psykofarmakologi, transkulturell psykiatri, rettspsykiatri og biologisk psykiatri.

VOP samarbeider med Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus om klinikknær forskning.

Enheten har også forskningssamarbeid med flere utenlandske anerkjente universiteter.

Kontakt

Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 4 0372 Oslo Telefon: +47 22923756