English version of this page

Rehabilitering etter traumatisk hjerneskade (TBI) (avsluttet)

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Mål

Hensikt med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om kognitiv, emosjonell og funksjonell utkomme, samt å forstå hvilke faktorer kan forutsi god helse og yrkesutkomme.  I tillegg, å beskrive kost-effekt, evaluere forskjellige rehabiliteringsstrategier og kartlegge bruk av helsetjenester fra tidlig til sen fase.

Bakgrunn

En av de store utfordringene etter alvorlige skader inkludert TBI er å bidra til forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan fremme helse, funksjon og deltakelse på kortere og lengre sikt. På grunn av sammensatte problemstillinger mangler det ofte validerte målemetoder, effekt- og kostnadsvurderinger er i liten grad gjennomført. Bruk av den internasjonale klassifikasjonen av funksjon, funksjonshemning og helse (ICF) som et rammeverk for forskning kan bidra til å belyse det biopsykososiale, funksjons- og kontekstperspektivet. Resultatene blir da sammenlignbare på tvers av studier og populasjoner og gjør det mulig for klinikere å målrette behandlingsstrategier for spesifikke funksjonsutfall. Prosjektet fokuserer også på rehabilitering etter TBI, organisering av oppfølgingen i forløpet etter skaden, bruk av helsetjenester og hvordan disse tilbudene dekker pasientens langsiktige behov.

Metode

Prosjektet har hatt en multimetode tilnærming og inkluderer metaanalyser, tverrsnitts analyser og longitudinelle analyser samt helseøkonomiske beregninger. ICF-modellen er benyttet for å få en bedre forståelse av utkomme etter TBI og kompleksiteten og interaksjoner av forskjellige forhold knyttet til yrkesutkomme etter TBI.

Brukermedvirkning i prosjektet

 • Personskadeforbundet LTN 

Resultat

Prosjektet viste at tidlig rehabilitering og en kontinuerlig behandlingskjede resulterte i bedre funksjon og helserelatert livskvalitet både 1 og 5 år etter alvorlig traumatisk hjerneskade. I samarbeid med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO, og professor Lu ved Virginia Commonwealth University, USA, har vi bidratt til utvikling av metodologi og modeller for helseøkonomisk evaluering av TBI rehabilitering, og vist at tidlig rehabilitering og kontinuerlig behandlingskjede er kostnadseffektivt.  
I prosjektet fant vi også at personer som har gjennomgått hjerneskade sliter med sanseproblemer inkludert tap av luktesans og har redusertfunksjon, helserelatert livskvalitet og arbeidsdeltakelse over mange år. Mange rapporterer også store udekkede rehabiliteringsbehov.

Konklusjon

Traumatisk hjerneskade medfører funksjonsproblemer på mange områder over tid. Tidlig igangsatt rehabilitering og sammenhengende rehabiliteringskjeder er effektive. Deltakerne rapporterer imidlertid om mange ulike funksjonsproblemer og udekkede rehabiliteringsbehov lang tid etter gjennomgått hjerneskade. Det er derfor et stort behov for videreutvikling av effektive rehabiliteringstiltak i ulike faser til denne pasientgruppen. 

Finansiering

 • Norges forskningsråd gjennom CHARM
 • Sunnaas sykehus HF og Oslo Universitetssykehus

Samarbeid

 • Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus
 • Sunnaas sykehus HF
 • Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, UiO
 • OsloMet
 • Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO
 • Avdeling for allmennmedisin ved Institutt for Helse og samfunn, UiO
 • Personskadeforbundet
 • Oslo kommune
 • Haukeland Universitetssjukehus, Bergen
 • St. Olavs hospital, Trondheim
 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 • Virginia Commonwealth University, Richmond, USA
 • University of Deusto, Bilbao, Spania

Postdoktorer:

Det var tilsatt to postdoktorstipendiater, Nada Andelic og Solrun Sigurdardottir i prosjektet.

Publikasjoner

 1. Does an early onset and continuous chain of rehabilitation improve the long term functional outcome of patients with severe traumatic brain injury? Journal of neurotrauma 29:66–74 (January 1, 2012), Nada Andelic, Erik Bautz-Holter, Pal Ronning, Kjell Olafsen, Solrun Sigurdardottir, Anne-Kristine Schanke, Unni Sveen, Sveinung Tornas, Maria Sandhaug and Cecilie Roe.
 2. Health-related quality of life 5 years after moderate-to severe traumatic brain injury, Journal of Neurotrauma, A73-A73, 30/2013, 0897-7151, Andelic N, Roe, C.
 3. The epidemiology of traumatic brain injury, Lancet Neurol. 2013 Jan;12(1):28-9. doi: 10.1016/S1474-4422(12)70294-6, Andelic N.
 4. Traumatic Brain Injury: Methodological Approaches to Estimate Health- and Economic Outcomes, J Neurotrauma. 2013 Jul 23,  Lu J, Roe C, Aas E, Lapane KL, Niemeier J, Arango-Lasprilla JC, Andelic N.
 5. Traumatic brain injury in Scandinavian countries: recent research and new frontiers, Journal of Rehabil Med 2013 Sep; 45: 705–842, Guest Editors, Nada Andelic, Juan Carlos Arango-Lasprilla, Cecilie Røe.
 6. Impact of personal and environmental factors on employment outcome two years after moderate-to-severe traumatic brain injury, J Rehabil Med. 2013 Sep 3;45(8):801-7. doi: 10.2340/16501977-1168, Forslund MV, Roe C, Arango-Lasprilla JC, Sigurdardottir S, Andelic N.
 7. The complexity of traumatic brain injury, Editorial, J Rehabil Med 2013; 45: 708–709, Andelic N, Arango-Lasprilla, Roe C.
 8. Multi-level modelling of employment probability trajectories and employment stability at 1, 2 and 5 years after traumatic brain injury, Brain Inj. 2014 Mar 21, Forslund MV, Arango-Lasprilla JC, Roe C, Perrin PB, Sigurdardottir S, Andelic N.
 9. Neuropsychological Functioning in a National Cohort of Severe Traumatic Brain Injury: Demographic and Acute Injury-Related Predictors, J Head Trauma Rehabil, 2014 Apr 1, Sigurdardottir S, Andelic N, Wehling E, Roe C, Anke A, Skandsen T, Holthe O, Jerstad T, Aslaksen PM, Schanke AK.
 10. Depressive symptoms and psychological distress during the first five years after traumatic brain injury: Relationship with psychosocial stressors, fatigue and pain, J Rehabil Med. 2013 Sep;45(8):808-14,Sigurdardottir S, Andelic N, Roe C, Schanke AK.
 11. Cost-effectiveness analysis (CEA) of an early-initiated, continuous chain of rehabilitation after severe traumatic brain injury, J Neurotrauma. 2014 Apr 10, Andelic N, Ye J, Tornas S, Roe C, Lu J, Bautz-Holter E, Moger T, Sigurdardottir S, Schanke AK, Aas E.
 12. Self-perceived health care needs and delivery of health care services 5 years after moderate-to-severe traumatic brain injury, PM R. 2014 May 15, Andelic N, Soberg H, Berntsen S3, Sigurdardottir S, Roe C.
 13. Multilevel modeling of partnered relationship trajectories and relationship stability at 1, 2, and 5 years after traumatic brain injury in Norway, NeuroRehabilitation. 2014 May 12, Forslund MV, Arango-Lasprilla JC, Roe C, Perrin PB, Andelic N.
 14. Self-reported competency - validation of the Norwegian version of the patient competency rating scale for traumatic brain injury, Disabil Rehabil. 2014 Apr 29, Sveen U, Andelic N, Bautz-Holter E, Røe C.
 15. Identifying longitudinal trajectories of emotional distress symptoms 5 years after traumatic brain injury, Brain Inj. 2014 Jul 16, 28(12):1542-50, Sigurdardottir S, Andelic N, Roe C, Schanke AK.
 16. Trajectories of physical health in the first 5 years after traumatic brain injury, J Neurol. 2014 Dec 5, Andelic N, Perrin PB, Forslund MV, Soberg HL, Sigurdardottir S, Sveen U, Jerstad T, Roe C.
 17. Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in Traumatic Brain Injury (CENTER-TBI): a prospective longitudinal observational study, Neurosurgery. 2015 Jan;76(1):67-80. doi: 10.1227, Maas AI, Menon DK, Steyerberg EW, Citerio G, Lecky F, Manley GT, Hill S, Legrand V, Sorgner A. 
 18. Physical and mental health 10 years after multiple trauma: A prospective cohort study, J Trauma Acute Care Surg. 2015 Mar;78(3):628-33. doi: 10.1097, Soberg HL, Bautz-Holter E, Finset A, Roise O, Andelic N.
 19. Modeling of Community Integration Trajectories in the First Five Years after Traumatic Brain Injury, J Neurotrauma 2015 Jun 11, Andelic N, Arango-Lasprilla JC, Perrin PB, Sigurdardottir S, Lu J, Landa LO, Forslund MV, Roe C.
 20. Community integration 2 years after moderate and severe traumatic brain injury, Brain Inj. 2015 May 12:1-6, Sandhaug M, Andelic N, Langhammer B, Mygland A.
 21. Family needs after brain injury: A cross cultural study, Neurorehabilitation, 36 (2), 203-214, Norup A, Perrin PB, Cuberos Urbano G, Anke A, Andelic N, Doyle ST, Quijano MC, Caracuel A, Sosa DMD, Jove IGE, Arango-Lasprilla JC.
 22. Functional level during the two years after moderate and severe traumatic brain injury, Brain inj. 2015 Sep 11:1-8., Sandhaug M, Andelic N, Langhammer B, Mygland A.
 23. Olfactory identification and its relationship to executive functioning and functional outcome one year after severe traumatic brain injury. Neuropsychology. 2015 Jun 15. Epub ahead of print, Sigurdardottir, S., Wehling, E, Andelic, N, Skandsen, T, Anke, A, Roe, C. Oistensen Holthe, O, Schanke, A-K.
 24. Long-Term Functional and Psychosocial Consequences and Health Care Provision after Traumatic Brain Injury, Behav Neurol. 2016;2016:2678081. doi: 10.1155/2016/2678081. Epub 2016 Mar 10, Andelic N, Sigurdardottir S, Arango-Lasprilla JC, Godbolt AK
 25. Rehabilitation pathways, functional independence and satisfaction with rehabilitation services one year after severe traumatic brain injury. Eur J Phys Rehabil Med. 2016 Apr 6. [Epub ahead of print], Sveen, U, Roe, C, Sigurdardottir, S, Skandsen, T, Andelic, N, Manskow, U, Berntsen, SA, Soberg, HL, Anke, A.
 26. Modelling of community integration trajectories in the first 5 years after traumatic brain injury. J Neurotrauma. J Neurotrauma. 2016 Jan 1;33(1):95-100. doi: 10.1089/neu.2014.3844. Andelic N, Arango-Lasprilla, JC, Perrin, PB, Sigurdardottir, S, Lu, J, Landa, LO, Forslund, MV, Roe, C.
 27. Functional recovery and life satisfaction in the first year after severe traumatic brain injury: A prospective multicenter study of a Norwegian national cohort. J Head Trauma Rehabil. Jul-Aug;30(4):E38-49, Anke A, Andelic N, Skandsen T, Knoph R, Ader T, Manskow U, Sigurdardottir S, Roe C. (2015).
 28. Healthcare needs of patients with Huntington's disease in the South-East Region of Norway. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 2014 ;Volum 85. Suppl. 1 s. A85-A85, Van Walsem RM; Howe E; Frich JC; Andelic N.
 29. Utilisation of cognitive aids and quality of life in HD patients. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 2014; Volum 85. Suppl. 1 s. A90-A90, Howe, Emilie; Van Walsem, Regina Marleen; Frich, Jan C; Andelic, Nada.
 30. Utvikling av strategier for å håndtere kognitive vansker: en kvalitativ studie om erfaringer fem år etter traumatisk hjerneskade. Ergoterapeuten 2-2016 S.40-49. Lindstad MØ, Andelic N, Sveen U.
 31. Volumetric and morphometric MRI findings in patients with mild traumatic brain injury. Brain Injury, May 2016. Hellstrøm T, Westlye L, Server A, Løvstad M, Brunborg K, Lund MJ, Nordhøy W, Andreassen O, Andelic N.
 32. Long-Term Functional and Psychosocial Consequences and Health Care Provision after Traumatic Brain Injury, Special issue, Behavioural Neurology. Guest Editors: Andelic N, Sigurdardottir S, Arango-Lasprilla JC, Godbolt AK.
 33. Following international trends while subject to past traditions: neuropsychological test use in the Nordic countries. Clin Neuropsychol. 2016 Jan-Dec;30(sup1):1479-1500. Epub 2016 Sep 27. Egeland J, Løvstad M, Norup A, Nybo T, Persson BA, Rivera DF, Schanke AK, Sigurdardottir S, Arango-Lasprilla JC.
 34. Longitudinal changes in brain morphology from 4 weeks to 12 months after mild traumatic brain injury: Associations with cognitive functions and clinical variables. Brain Inj. 2017 Apr 17:1-12. doi: 10.1080/02699052.2017.1283537. [Epub ahead of print]. Hellstrom T, Westlye LT, Sigurdardottir S, Brunborg C, Soberg HL, Holthe Ø, Server A, Lund MJ, Andreassen OA, Andelic N.
 35. Predicting Outcome 12 Months after Mild Traumatic Brain Injury in Patients Admitted to a Neurosurgery Service. Front Neurol. 2017 Apr 10;8:125. doi: 10.3389/fneur.2017.00125. eCollection 2017. PMID: 28443058 Free Article. Hellstrøm T, Kaufmann T, Andelic N, Soberg HL, Sigurdardottir S, Helseth E, Andreassen OA, Westlye LT.
 36. Cognitive event related potentials during the sub-acute phase of severe traumatic brain injury and their relationship to outcome. J Neurotrauma. 2017 Jun 8. doi: 10.1089/neu.2017.5062. [Epub ahead of print] PMID: 28594285. Hauger SL, Olafsen K, Schnakers C, Andelic N, Nilsen KB, Helseth E, Funderud I, Andersson S, Schanke AK, Løvstad M.
 37. Minimum data set to measure rehabilitation needs and health outcome after major trauma: application of an international framework. Eur J Phys Rehabil Med. 2016 Jun;52(3):331-46. Epub 2016 Jan 8. Hoffman KP, Playford DE, Grill E, Soberg HL, Brohi K.
 38. User involvement and experiential knowledge in interprofessional rehabilitation: a grounded theory study. BMC Health Serv Res. 2016 Oct 4;16(1):547. Slomic M, Christiansen B, Soberg HL, Sveen U.
 39. Provider perceptions of the assessment and rehabilitation of sexual functioning after Traumatic Brain Injury. Brain Inj. 2017 Jul 12:1-7. doi: 10.1080/02699052.2017.1332784. [Epub ahead of print]. Arango-Lasprilla JC, Olabarrieta-Landa L, Ertl MM, Stevens LF, Morlett-Paredes A, Andelic N, Zasler N.
 40. Survey on International Health Professional Training and Attitudes on Sexuality After Traumatic Brain Injury. Sex Disabil. 2017. DOI 10.1007/s11195-017-9503-y. Arango-Lasprilla JC, Olabarrieta-Landa L, Ertl MM, Stevens LF, Morlett-Paredes A, Andelic N, Zasler N. 
 41. Variation in monitoring and treatment policies for intracranial hypertension in traumatic brain injury: a survey in 66 neurotrauma centers participating in the CENTER-TBI study. Cnossen MC, Huijben JA, van der Jagt M, Volovici V, van Essen T, Polinder S, Nelson D, Ercole A, Stocchetti N, Citerio G, Peul WC, Maas AIR, Menon D, Steyerberg EW, Lingsma HF; CENTER-TBI investigators. Crit Care. 2017 Sep 6;21(1):233. doi: 10.1186/s13054-017-1816-9.
 42. Combined cognitive and vocational interventions after mild to moderate traumatic brain injury: study protocol for a randomized controlled trial. Howe EI, Langlo KS, Terjesen HCA, Røe C, Schanke AK, Søberg HL, Sveen U, Aas E, Enehaug H, Alves DE, Klethagen P, Sagstad K, Moen CM, Torsteinsbrend K, Linnestad AM, Nordenmark TH, Rismyhr BS, Wangen G, Lu J, Ponsford J, Twamley EW, Ugelstad H, Spjelkavik Ø, Løvstad M, Andelic N. Trials. 2017 Oct 17;18(1):483. doi: 10.1186/s13063-017-2218-7.
 43. White matter microstructure is associated with functional, cognitive and emotional symptoms 12 months after mild traumatic brain injury. Hellstrøm T, Westlye LT, Kaufmann T, Trung Doan N, Søberg HL, Sigurdardottir S, Nordhøy W, Helseth E, Andreassen OA, Andelic N. Sci Rep. 2017 Oct 23;7(1):13795. doi: 10.1038/s41598-017-13628-1.
 44. Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research. Maas AIR, Menon DK, Adelson PD, Andelic N, Bell MJ, Belli A, Bragge P, Brazinova A, Büki A, Chesnut RM, Citerio G, Coburn M, Cooper DJ, Crowder AT, Czeiter E, Czosnyka M, Diaz-Arrastia R, Dreier JP, Duhaime AC, Ercole A, van Essen TA, Feigin VL, Gao G, Giacino J, Gonzalez-Lara LE, Gruen RL, Gupta D, Hartings JA, Hill S, Jiang JY, Ketharanathan N, Kompanje EJO, Lanyon L, Laureys S, Lecky F, Levin H, Lingsma HF, Maegele M, Majdan M, Manley G, Marsteller J, Mascia L, McFadyen C, Mondello S, Newcombe V, Palotie A, Parizel PM, Peul W, Piercy J, Polinder S, Puybasset L, Rasmussen TE, Rossaint R, Smielewski P, Söderberg J, Stanworth SJ, Stein MB, von Steinbüchel N, Stewart W, Steyerberg EW, Stocchetti N, Synnot A, Te Ao B, Tenovuo O, Theadom A, Tibboel D, Videtta W, Wang KKW, Williams WH, Wilson L, Yaffe K; InTBIR Participants and Investigators. Lancet Neurol. 2017 Nov 6. pii: S1474-4422(17)30371-X. doi: 10.1016/S1474-4422(17)30371-X. PMID: 29122524
 45. Return to work after severe traumatic brain injury: a national study with a one-year follow-up of neurocognitive and behavioural outcomes. Sigurdardottir S, Andelic N, Wehling E, Anke A, Skandsen T, Holthe OO, Manskow US, Roe C. Neuropsychol Rehabil. 2018 Apr 18:1-17. doi: 10.1080/09602011.2018.1462719. [Epub ahead of print] PMID: 29667477

 46. Variation in general supportive and preventive intensive care management of traumatic brain injury: a survey in 66 neurotrauma centers participating in the Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in Traumatic Brain Injury (CENTER-TBI) study. Huijben JA, Volovici V, Cnossen MC, Haitsma IK, Stocchetti N, Maas AIR, Menon DK, Ercole A, Citerio G, Nelson D, Polinder S, Steyerberg EW, Lingsma HF, van der Jagt M; CENTER-TBI investigators and participants. Crit Care. 2018 Apr 13;22(1):90. doi: 10.1186/s13054-018-2000-6. PMID: 29650049 Free PMC Article

Start - slutt

Høst 2012- Høst 2015

Publisert 17. jan. 2012 21:02 - Sist endret 23. juni 2022 13:29

Kontakt

Prosjektleder:

Helene Lundgaard Søberg, Oslo Universitetssykehus
 
Nestleder

Per Koren Solvang, OsloMet

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere