Grete Dyb

Bilde av Grete Dyb
English version of this page
Telefon +47 22595500
Mobiltelefon +47 95435022 +47-95435022
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaugveien 1-3 5. etasje 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

 • Posttraumatiske stressreaksjoner hos barn og ungdom
 • PTSD etter naturkatastrofer og terrorangrep
 • Barnemishandling, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i barndom
 • Kliniske tiltak for å hjelpe barn utsatt for traumatiske hendelser i barndom og ungdomstid
 • Epidemiologiske studier for å kartlegge forekomst av traumatiske hendelser i barndom/ungdom og mulige konsekvenser for psykiske og somatisk helsetilstand

Undervisning

 • Forelesninger/seminar for medisinstudiet I 5. og 6. modul: angst- og tvangsfenomer i barndom. Seminar om traumer hos barn og ungdom. Seminar om barnemishandling. Team based learning om urolige barn.
 • Foreleser for masterprogrammet i rus, traumer og selvmord
 • Underviser en rekke ulike fagpersoner i temaområdet barn og traumatiske hendelser, barnemishandling. Holder foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser
 • Klinisk undervisning I basisgrupper med barn og ungdom I psykisk helsevern

Bakgrunn

 • Cand.med. UiO 1988
 • Dr.med. NTNU 2005
 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 2004
 • Klinisk utdanning ved BUP klinikk i Trondheim.
 • Siden 2004 ansatt som leder av seksjon barn og ungdom ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Siden 2006 ansatt i førsteamanuensisstilling II ved UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin
 • Siden 2016 ansatt som professor II samme sted
 • Veileder for ph.d. kandidater ved UiO og ved NTNU
 • Nestleder (2009-2013) og leder (2013-2017) for Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Helsesør-øst B
 • Styremedlem International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) (2011-2017)
 • President  International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) (2015-2016)

Verv

 • Leder Den Nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM) 2018-2021

Samarbeid

Internasjonalt samarbeid

 • USA: National Center for Child Traumatic Stress, ved University of California, Los Angeles (UCLA) ved Professor Robert Pynoos and Director Alan Steinberg på tema PTSD hos barn og ungdom, traumatiske hendelser hos barn, særlig katastrofer.
 • USA: National Crime Victims Research and Treatment Center, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Medical University of South Carolina (MUSC) ved Professor Dean Kilpatrick .

Skandinavia

Europeisk Nettverk  forskning I psykotramatologi:
Professor, ph.d. Ask Elklit, Syd-Dansk Universitet, Danmark; Professor Miranda Olff, Arq Psychotrauma Group, AMC/University of Amsterdam, Nederland; Professor Jonathan Bisson, School of Medicine, Cardiff University School, Wales, UK;

Nasjonalt

 • Institusjonssamarbeid mellom Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Regionale senter i alle helseregioner (RVTS).
 • Nasjonal støttegruppe 22. juli
 • Oslo Universitetssykehus, professor Trond Diseth og professor Øivind Ekeberg
 • Universitetet i Oslo, førsteamanuensis Thor Endestad
 • Universitetet i Bergen, dr. psychol. Anne Marita Milde

 

Publikasjoner

 • Dyb, Grete (2020). Déjà vu - Recalling being hit by terror, In Eric Vermetten; Iryna Frankova; Lior Carmi; Oleg Chaban & Joseph Zohar (ed.),  Risk Management of Terrorism Induced Stress: Guidelines for the Golden Hours (Who, What and When).  IOS Press.  ISBN 978-1-64368-056-9.  kap. 7.  s 165 - 172
 • Glad, Kristin Alve; Czajkowski, Nikolai Olavi; Dyb, Grete & Hafstad, Gertrud Sofie (2020). Does event centrality mediate the effect of peritraumatic reactions on post-traumatic growth in survivors of a terrorist attack?. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  11(1) . doi: 10.1080/20008198.2020.1766276 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kenardy, Justin; Kassam-Adams, Nancy & Dyb, Grete (2020). Preventative and Early Interventions, In David Forbes; Jonathan I. Bisson; Candice M. Monson & Lucy Berliner (ed.),  Effective Treatments for PTSD. Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies..  Guilford Press.  ISBN 9781462543571.  kap. 10.
 • Ousdal, Olga Therese; Milde, Anne Marita; Hafstad, Gertrud Sofie; Hodneland, Erlend; Dyb, Grete; Craven, Alexander R.; Melinder, Annika Maria D; Endestad, Tor & Hugdahl, Kenneth (2020). The association of PTSD symptom severity with amygdala nuclei volumes in traumatized youths. Translational Psychiatry.  ISSN 2158-3188.  10:288, s 1- 10 . doi: 10.1038/s41398-020-00974-4 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2020). Early Pain and Other Somatic Symptoms Predict Posttraumatic Stress Reactions in Survivors of Terrorist Attacks: The Longitudinal Utøya Cohort Study. Journal of Traumatic Stress.  ISSN 0894-9867.  33, s 1060- 1070 . doi: 10.1002/jts.22562 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (2019). Å oppleve et overveldende traume - Hvordan blir livet etterpå?, I: Grete Dyb & Tine Kristin Jensen (red.),  Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205522602.  Kap. 1.  s 15 - 32
 • Glad, Kristin Alve; Czajkowski, Nikolai Olavi; Dyb, Grete & Hafstad, Gertrud Sofie (2019). Cross-Lagged Association Between Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder and Perceived Centrality of a Terrorist Attack. Clinical Psychological Science.  ISSN 2167-7026. . doi: 10.1177/2167702619873590 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Glad, Kristin Alve; Kilmer, Ryan P.; Dyb, Grete & Hafstad, Gertrud Sofie (2019). Caregiver-reported positive changes in young survivors of a terrorist attack. Journal of Child and Family Studies.  ISSN 1062-1024.  28(3), s 704- 719 . doi: 10.1007/s10826-018-1298-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Tine Kristin; Stene, Lise Eilin; Nilsen, Lisa Govasli; Haga, Jon Magnus & Dyb, Grete (2019). Tidlig intervensjon og behandling, I: Grete Dyb & Tine Kristin Jensen (red.),  Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205522602.  kap. 11.  s 141 - 165
 • Månum, Grethe; Løvstad, Marianne; Wisløff-Aase, Kristin; Ræder, Johan; Schanke, Anne-Kristine; Larsen, Ingar H.; Dyb, Grete; Ekeberg, Øivind & Stanghelle, Johan K (2019). Clinical characteristics and physical functioning in persons hospitalized following the Norwegian terror attacks in July 2011: A follow-up study. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  51(3), s 225- 233 . doi: 10.2340/16501977-2521 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Hafstad, Gertrud Sofie & Dyb, Grete (2019). Sosiale medier etter katastrofer, I: Grete Dyb & Tine Kristin Jensen (red.),  Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205522602.  Kap. 9.  s 118 - 124
 • Nilsen, Lisa Govasli; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2019). Trust after Terror: Institutional trust among young terror survivors and their parents after the 22nd of July terrorist attack on Utøya island, Norway. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  10:2819, s 1- 10 . doi: 10.3389/fpsyg.2019.02819 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rueness, Janne; Myhre, Mia Cathrine; Strøm, Ida Frugård; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete & Thoresen, Siri (2019). Child abuse and physical health: A population-based study on physical health complaints among adolescents and young adults. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948. . doi: 10.1177/1403494819848581
 • Rueness, Janne; Myhre, Mia Cathrine; Strøm, Ida Frugård; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete & Thoresen, Siri (2019). The mediating role of posttraumatic stress reactions in the relationship between child abuse and physical health complaints in adolescence and young adulthood. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  10(1) . doi: 10.1080/20008198.2019.1608719 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stensland, Synne & Dyb, Grete (2019). Kroppen reagerer på fare, I: Grete Dyb & Tine Kristin Jensen (red.),  Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205522602.  kap. 2.  s 33 - 41
 • Thoresen, Siri; Dyb, Grete & Jensen, Tine Kristin (2019). Sosial støtte, svik og sosiale barrierer, I: Grete Dyb & Tine Kristin Jensen (red.),  Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205522602.  kap. 6.  s 85 - 94
 • Thoresen, Siri; Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2019). Foreldreskap - Å være forelder når barnet ditt er i livsfare, I: Grete Dyb & Tine Kristin Jensen (red.),  Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205522602.  kap. 3.  s 42 - 56
 • Wisløff-Aase, Kristin; Ræder, Johan; Månum, Grethe; Løvstad, Marianne; Schanke, Anne-Kristine; Dyb, Grete; Ekeberg, Øivind & Stanghelle, Johan K (2019). Chronic pain among the hospitalized patients after the 22 july 2011 terror attacks in Oslo and at Utøya Island. Acta Anaesthesiologica Scandinavica.  ISSN 0001-5172. . doi: 10.1111/aas.13373
 • Bugge, Ingrid; Jensen, Tine Kristin; Nilsen, Lisa Govasli; Ekeberg, Øivind; Dyb, Grete & Diseth, Trond H (2018). Psychosocial care for hospitalized young survivors after the terror attack on Utøya Island: A qualitative study of the survivors’ experiences. Injury.  ISSN 0020-1383.  s 1- 8 . doi: 10.1016/j.injury.2018.10.024
 • Glad, Kristin Alve; Thoresen, Siri; Hafstad, Gertrud Sofie & Dyb, Grete (2018). Survivors Report Back. Young people reflect on their media experiences after a terrorist attack. Journalism Studies.  ISSN 1461-670X.  19(11), s 1652- 1668 . doi: 10.1080/1461670X.2017.1291313
 • Nilsen, Lisa Govasli; Hafstad, Gertrud Sofie; Staksrud, Elisabeth & Dyb, Grete (2018). Five reasons for using social media among young terror survivors: Results from the Utøya study. Computers in Human Behavior.  ISSN 0747-5632.  84, s 285- 294 . doi: 10.1016/j.chb.2018.03.006
 • Stene, Lise Eilin; Schultz, Jon-Håkon & Dyb, Grete (2018). Returning to school after a terror attack: a longitudinal study of school functioning and health in terror‑exposed youth. European Child and Adolescent Psychiatry.  ISSN 1018-8827.  s 1- 10 . doi: 10.1007/s00787-018-1196-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2018). The headache of terror: A matched cohort study of adolescents from the Utøya and the HUNT Study. Neurology.  ISSN 0028-3878.  90(2), s e111- e118 . doi: 10.1212/WNL.0000000000004805 Vis sammendrag
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2017). Adult victimization in female survivors of childhood violence and abuse: the contribution of multiple types of violence. Violence against Women.  ISSN 1077-8012.  23(13), s 1601- 1619 . doi: 10.1177/1077801216664427
 • Bugge, Ingrid; Dyb, Grete; Stensland, Synne; Ekeberg, Øivind; Wentzel-Larsen, Tore & Diseth, Trond H (2017). Physical Injury and Somatic Complaints: The Mediating Role of Posttraumatic Stress Symptoms in Young Survivors of a Terror Attack. Journal of Traumatic Stress.  ISSN 0894-9867.  30(3), s 229- 236 . doi: 10.1002/jts.22191
 • Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2017). A longitudinal study of psychological distress and exposure to trauma reminders after terrorism. Psychological Trauma.  ISSN 1942-9681.  9, s 145- 152 . doi: 10.1037/tra0000224
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Maercker, Andreas & Dyb, Grete (2017). PTSD or not PTSD? Comparing the proposed ICD-11 and the DSM-5 PTSD criteria among young survivors of the 2011 Norway attacks and their parents. Psychological Medicine.  ISSN 0033-2917.  47(7), s 1283- 1291 . doi: 10.1017/S0033291716002968
 • Haga, Jon Magnus; Stene, Lise Eilin; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2017). Does posttraumatic stress predict frequency of general practitioner visits in parents of terrorism survivors? A longitudinal study. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  8(1) . doi: 10.1080/20008198.2017.1389206
 • Haga, Jon Magnus; Thoresen, Siri; Stene, Lise Eilin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2017). Healthcare to parents of young terrorism survivors: A registry-based study in Norway. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  7(12) . doi: 10.1136/bmjopen-2017-018358
 • Holt, Tonje; Jensen, Tine Kristin; Dyb, Grete & Wentzel-Larsen, Tore (2017). Emotional reactions in parents of the youth who experienced the Utøya shooting on 22 July 2011; results from a cohort study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  7(10) . doi: 10.1136/bmjopen-2016-015345 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schnyder, Ulrich; Schäfer, Ingo; Aakvaag, Helene Flood; Adjukovic, Dean; Bakker, Anne; Bisson, Jonathan I.; Brewer, Douglas; Cloitre, Marylène; Dyb, Grete; Frewen, Paul; Lanza, Juliana; Le Brocque, Robyne; Lueger-Schuster, Brigitte; Mwiti, Gladys K.; Oe, Misari; Rosner, Rita; Schellong, Julia; Shigemura, Jun; Wu, Kitty & Olff, Miranda (2017). The global collaboration on traumatic stress. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  8 . doi: 10.1080/20008198.2017.1403257
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete; Røysamb, Espen & Olff, Miranda (2016). Broken and guilty since it happened: A population study of trauma-related shame and guilt after violence and sexual abuse. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  204, s 16- 23 . doi: 10.1016/j.jad.2016.06.004
 • Dyb, Grete; Glad, Kristin Alve & Hafstad, Gertrud Sofie (2016). Utøya-studien: Forskningsetiske betraktninger, I: Vidar Enebakk; Helene Ingierd & Nils Olav Refsdal (red.),  De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202522056.  Kapittel 3.  s 27 - 51
 • Dyb, Grete & Stensland, Synne (2016). Helseplager som følge av traumatiske hendelser og utvikling av posttraumatiske stressreaksjoner, I:  Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner..  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026411.  Kap. 3.  s 45 - 62
 • Filkukova, Petra; Jensen, Tine Kristin; Hafstad, Gertrud Sofie; Minde, Hanne Torvund & Dyb, Grete (2016). The relationship between posttraumatic stress symptoms and narrative structure among adolescent terrorist-attack survivors. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  7 . doi: 10.3402/ejpt.v7.29551
 • Glad, Kristin Alve; Jensen, Tine Kristin; Hafstad, Gertrud Sofie & Dyb, Grete (2016). Posttraumatic stress disorder and exposure to trauma reminders after a terrorist attack. Journal of Trauma & Dissociation.  ISSN 1529-9732.  17(4), s 435- 447 . doi: 10.1080/15299732.2015.1126777
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2016). Research participation after terrorism: An open cohort study of survivors and parents after the 2011 Utøya attack in Norway. BMC Research Notes.  ISSN 1756-0500.  9(57) . doi: 10.1186/s13104-016-1873-1 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Stene, Lise Eilin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). Healthcare needs, experiences and satisfaction after terrorism: A longitudinal study of survivors from the Utøya attack. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  7:1809 . doi: 10.3389/fpsyg.2016.01809

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie; Dyb, Grete & Czajkowski, Nikolai Olavi (2020). Transformed by trauma. A longitudinal study of posttraumatic stress, growth and perceived event centrality among youths and emerging adults after the terrorist attack on Utøya island.
 • Glad, Kristin Alve; Stensland, Synne; Czajkowski, Nikolai Olavi; Boelen, Paul & Dyb, Grete (2020). The longitudinal association between symptoms of posttraumatic stress and complicated grief. A random intercepts cross-lag analysis..
 • Glad, Kristin Alve; Thoresen, Siri & Dyb, Grete (2020). «Slitsomt» «Ubehagelig» «Plagsomt» Slik beskriver Utøya-overlevende møtet med mediene etter 22. juli.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ingierd, Helene; Aarli, Ragna; Staksrud, Elisabeth; Mikkelsen, Øyvind; Dyb, Grete & Anfinset, Nils (2020). Hvor ble det av forskningsetikken?. Aftenposten.no.
 • Ingjerd, Helene; Aarli, Ragna; Staksrud, Elisabeth; Mikkelsen, Øyvind; Dyb, Grete & Anfinset, Nils (2020). Hvor ble det av forskningsetikken?. Aftenposten.no.
 • Aakvaag, Helene Flood; Stensland, Synne & Dyb, Grete (2019). Shame after a terrorist attack: Associations with event characteristics and interpersonal violence in young survivors three years after the Utøya Island attacks.
 • Glad, Kristin Alve; Stensland, Synne; Czajkowski, Nikolai Olavi; Boelen, Paul & Dyb, Grete (2019). The longitudinal association between complicated grief and symptoms of posttraumatic stress. A random-intercept cross-lag analysis.
 • Stensland, Synne; Andreassen, Anne Lie; Lingaas, Ingebjørg; Undset, Andrea Barsnes & Dyb, Grete (2019). Instruksjonsvideo for bruk av aktigraf.
 • Stensland, Synne; Glad, Kristin Alve; Porcheret, Kate; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2019). No rest for the weary Long-term sleep problems in survivors of the Utøya terrorist attack.
 • Stensland, Synne; Glad, Kristin Alve; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2019). In quest for rest Frequent use of alcohol and medication to sleep and rest among survivors of a terrorist attack. The longitudinal Utøya cohort study.
 • Stensland, Synne; Lingaas, Ingebjørg; Undset, Andrea Barsnes; Andreassen, Anne Lie & Dyb, Grete (2019). Informasjonsfilm om Utøyastudien.
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore; Zwart, John-Anker & Dyb, Grete (2019). Smerte og posttraumatiske stress reaksjoner etter terror Utøyastudien.
 • Thoresen, Siri; Stensland, Synne; Birkeland, Marianne Skogbrott; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2019). Trauma in social relationships. Longitudinal associations between social support and posttraumatic stress in young survivors of a terrorist attack: The Utøya Study.
 • Dyb, Grete (2018). Child trauma - toxic to the young mind?.
 • Dyb, Grete (2018). Déjà vu - recalling being hit by terror.
 • Dyb, Grete (2018). Undervisningsopplegget for 22. juli.
 • Dyb, Grete (2018). Utøya-filmen er ikke nok for å gi forståelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dyb, Grete (2018). Violence and Traumatic Stress - A Global Threat to Children's Health.
 • Dyb, Grete; Ingebrethsen, Christian & Aune, Oddvin (2018, 18. januar). – Bør tenke seg nøye om før de ser Utøya-filmen. [Internett].  NRK.no.
 • Elmore Borbon, Diane; Dyb, Grete; Friedman, Merle; Kudler, Harold & Lieberman, Alicia (2018). Our Work can Change the World: People, Policy and Pivotal Moments.
 • Glad, Kristin Alve; Czajkowski, Nikolai O.; Dyb, Grete & Hafstad, Gertrud Sofie (2018). Cross-lagged association between PTSD symptoms and perceived centrality of a terrorist attack. Vis sammendrag
 • Kassam-Adams, Nancy; Borja, Susan; Dyb, Grete & Alisic, Eva (2018). Data Sharing and Open Science Practices: Implications for the Traumatic Stress Field.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Hafstad, Gertrud Sofie; Staksrud, Elisabeth & Dyb, Grete (2018). Bruk av sosiale medier etter terror.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2018). Institutional Trust after Terror.
 • Rueness, Janne; Myhre, Mia Cathrine; Strøm, Ida Frugård; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete & Thoresen, Siri (2018). PTSR mediate the relationship between child abuse and physical Health complaints in adolescence and early adulthood.
 • Rueness, Janne; Myhre, Mia Cathrine; Strøm, Ida Frugård; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete & Thoresen, Siri (2018). The physical health impact of child abuse: A population survey on physical health complaints among adolescents and young adults.
 • Stene, Lise Eilin; Schultz, Jon-Håkon & Dyb, Grete (2018). School functioning and health in survivors of the Utøya youth camp attack.
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri; Jensen, Tine Kristin; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2018). Early somatic symptoms predict posttraumatic stress over time. The Utøya study.
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2018). Hodepine etter terror.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Stene, Lise Eilin; Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie & Dyb, Grete (2017). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya. Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet.. Rapport. 3/2017.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Stene, Lise Eilin; Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie & Dyb, Grete (2017). Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya: Erfaringer med tiltakene fra det offentlige hjelpeapparatet..
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2017). Diagnoses Before and After Traumatic Events - A Longitudinal Study of the Survivors of the Utøya Massacre.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2017). Healthcare utilization in young survivors of a terrorist attack: Lessons learned from the Utøya 2011 shooting.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2017). Lessons from the 2011 Utøya attack on healthcare utilization in young survivors of terrorism.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2017). Posttraumatic distress, self-perceived healthcare needs and utilization of psychiatric services among survivors of the Utøya youth camp attack.
 • Stensland, Synne; Thoresen, Siri & Dyb, Grete (2017). Terror, interpersonal violence, marginalization and loneliness in adolescents: The Utøya and the HUNT Study..
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2017). The Headache of Gun Violence: Migraine and Tension-Type Headache among Adolescents Exposed to a Mass-Shooting and Controls (the Utøya and the HUNT Study)..
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete; Røysamb, Espen & Olff, Miranda (2016). Broken and guilty since it happened. A population study of trauma-related shame and guilt after violence and sexual abuse.
 • Aakvaag, Helene Flood; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore; Dyb, Grete; Røysamb, Espen & Olff, Miranda (2016). Broken since it happened. A population study of trauma-related shame after violence and sexual abuse.
 • Dyb, Grete (2016). Barn og katastrofer..
 • Dyb, Grete (2016). Children and Youth Exposed to Disasters and Terror: What is the impact in a Longitudinal Perspective?.
 • Dyb, Grete (2016, 21. juli). Fem år siden terrorangrepet 22. juli 2011: konsekvensene av terroren. [Radio].  Pia og Psyken (Podcast).
 • Dyb, Grete (2016). Hjemme igjen, men til et endret liv. Oppsummering av NKVTS`forskning fra studien om de som overlevde på Utøya..
 • Dyb, Grete (2016). In the aftermath of terror: Survivors`posttraumatic stress reactions in a logitudinal perspective.
 • Dyb, Grete (2016). In the aftermath of terror: Survivors`posttraumatic stress reactions in a logitudinal perspective.
 • Dyb, Grete (2016). Presentasjon av resultater fra forskning etter 22.07.11 Overlevende - Utøya-studien.
 • Dyb, Grete (2016). Psykososiale tiltak etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011: Lyktes vi med å gi god hjelp?.
 • Dyb, Grete (2016). Public Health Approaches to the Development and Implementation of Trauma Focused Interventions in Post-Disaster contexts..
 • Dyb, Grete (2016). Responding to terror attacks: What are the right ways to act?.
 • Dyb, Grete (2016). Retraumatisering i psykologisk/psykiatrisk forskning - beredskap preget av silkehansker?.
 • Dyb, Grete (2016, 20. juli). Terrorfrykten er noe vi må lære oss å leve med.  Nettavisen.
 • Dyb, Grete (2016). Ungdom og terror..
 • Dyb, Grete; Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie; Holt, Tonje; Myhre, Mia Cathrine; Skjørten, Kristin; Thoresen, Siri; Warp, Simen K. & Hauge, Mona-Iren (2016). Juridiske, etiske og metodiske problemstillinger ved gjennomføring av omfangsundersøkelser med barn og unge om vold og seksuelle overgrep. Rapport. 5/2016.
 • Fugelsnes, Elin; Ytterhus, Borgunn & Dyb, Grete (2016). Mener barn bør få ta forskningsvalg selv. Forskningsetikk.  ISSN 1502-6353.  16(1), s 16- 17
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Dyb, Grete; Thoresen, Siri; Wentzel-Larsen, Tore & Maercker, Andreas (2016). ICD-11 and DSM-5: Prevalence, Overlap and Stability of Posttraumatic Stress Symptoms over Time in Young Survivors of the 2011 Norway Attacks..
 • Nilsen, Lisa Govasli & Dyb, Grete (2016). «Men hva er det egentlig ment for?» Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Langballe, Åse & Dyb, Grete (2016). “Men hva er det egentlig ment for?” Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya.
 • Nilsen, Lisa Govasli; Langballe, Åse & Dyb, Grete (2016). "Men hva er det egentlig ment for?" Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Rapport. 2/2016.
 • Stene, Lise Eilin & Dyb, Grete (2016). Relationship between Posttraumatic Stress Symptoms, Self-perceived Mental Health Service Needs and Actual Utilization of Mental Health Services among Survivors of the Utøya Terrorist Attack.
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). The Headache of Terror Risk of migraine and tension-type headache among adolescents exposed to terror: the Utøya and HUNT Study.
 • Stensland, Synne; Zwart, John-Anker; Wentzel-Larsen, Tore & Dyb, Grete (2016). The headache of terror.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:37 - Sist endret 20. feb. 2018 14:20