English version of this page

Kontakt Det medisinske fakultet

Forskerutdanning og doktorgrader

Pressehenvendelser

Fakultetsadministrasjonen

Sentralbord ved UiO

  • Telefon: 22 85 50 50

Nødnummer

Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser

22 85 66 66