Søren Erik Pischke

Bilde av Søren Erik Pischke
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse Postboks 4950 Nydalen OUS HF Rikshospitalet 0424 Oslo

Forsker ved Komplementgruppen og overlege ved avdeling for anaestesiologi og intensivmedisin, Oslo Universitetssykehus. 

Oppdatert informasjon finnes på Komplementgruppens hjemmeside ncrg.no

Fokusområde er mekanismer av det medfødte immunsystem i iskemi/reperfusjonsskader og mulighet til å dempe reperfusjonsskaden både in vitro (endothelial celle fullblod modell) og in vivo (porcine dyrestudier). Hovedfokus ligger på å minimere iskemi/reperfusjonsskader under transplantasjoner (lever og nyre) og hjerteinfarkt og dermed føre til bedre organfunksjon og -overlevelse. Gruppen har utviklet en hypoksi/reoksygenerings modell for cellekulturer og en ex vivo maskin perfusjonsmodell for å simulere reperfusjon i nyrer fra gris. Målet er å overføre nye terapeutika fra pre-klinisk fase til testing i kliniske studier. 

S. Pischke er for tiden støttet av "unge forskertalenter" pogrammet til Norges Forskningsråd samt en forskerstipend fra Akuttklinikken. Han er hovedveileder til 2 PhD stipendiater og 1 PostDoc og medveileder til 3 PhD stipendiater.

Emneord: medfødt immunitet, Intensivmedisin, komplementsystem, C5, TLR

Publikasjoner

 • Hou, Jie; Liavåg, Olav Magnus Ivar; Færden, Ida Høy; Martinsen, Ørjan Grøttem; Tønnessen, Tor Inge & Line, Pål Dag [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Utilization of dielectric properties for assessment of liver ischemia-reperfusion injury in vivo and during machine perfusion. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 12(1). doi: 10.1038/s41598-022-14817-3.
 • Johnson, Christina; Quach, Huy Quang; Lau, Corinna; Ekholt, Karin; Espevik, Terje & Woodruff, Trent M. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Thrombin Differentially Modulates the Acute Inflammatory Response to Escherichia coli and Staphylococcus aureus in Human Whole Blood. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 208(12), s. 2771–2778. doi: 10.4049/jimmunol.2101033.
 • Rydenfelt, Kristina Elisabeth; Strand-Amundsen, Runar James; Horneland, Rune; Hødnebø, Stina; Kjøsen, Gisle & Pischke, Soeren [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Microdialysis and CO<inf>2</inf> sensors detect pancreatic ischemia in a porcine model. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 17(2). doi: 10.1371/journal.pone.0262848.
 • Torp, May-Kristin; Ranheim, Trine; Schjalm, Camilla; Hjorth, Marit; Heiestad, Christina Mathisen & Dalen, Knut Tomas [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). Intracellular Complement Component 3 Attenuated Ischemia-Reperfusion Injury in the Isolated Buffer-Perfused Mouse Heart and Is Associated With Improved Metabolic Homeostasis. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 13. doi: 10.3389/fimmu.2022.870811. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heldal, Torbjørn Fossum; Åsberg, Anders; Ueland, Thor; Reisæter, Anna Varberg; Pischke, Søren Erik & Mollnes, Tom Eirik [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Inflammation in the early phase after kidney transplantation is associated with increased long-term all-cause mortality. American Journal of Transplantation. ISSN 1600-6135. doi: 10.1111/ajt.17047. Fulltekst i vitenarkiv
 • Coelho Medeiros, Pedro Miguel; Schjalm, Camilla; Christiansen, Dorte; Sokolova, Marina; Pischke, Soeren Erik & Würzner, Reinhard [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Vitamin C, Hydrocortisone, and the Combination Thereof Significantly Inhibited Two of Nine Inflammatory Markers Induced by Escherichia Coli But Not by Staphylococcus Aureus - When Incubated in Human Whole Blood. Shock. ISSN 1073-2322. 57(1), s. 72–80. doi: 10.1097/SHK.0000000000001834. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thomas, Anub Mathew; Chaban, Viktoriia; Pischke, Soeren; Orrem, Hilde Lang; Bosnes, Vidar & Sunde, Kjetil [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Complement ratios C3bc/C3 and sC5b-9/C5 do not increase the sensitivity of detecting acute complement activation systemically. Molecular Immunology. ISSN 0161-5890. 141, s. 273–279. doi: 10.1016/j.molimm.2021.11.016. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pearse, Rupert M.; Ranieri, Marco; Abbott, Tom EF; Pakats, Mari-Liis; Piervincenzi, Edoardo & Patel, Akshaykumar [Vis alle 37 forfattere av denne artikkelen] (2021). Postoperative continuous positive airway pressure to prevent pneumonia, re-intubation, and death after major abdominal surgery (PRISM): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. The Lancet Respiratory Medicine. ISSN 2213-2600. 9(11), s. 1221–1230. doi: 10.1016/s2213-2600%2821%2900089-8.
 • Kjøsen, Gisle; Rydenfelt, Kristina Elisabeth; Horneland, Rune; Aandahl, Einar Martin; Line, Pål Dag & Dorenberg, Eric Jürgen [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). Early detection of complications in pancreas transplants by microdialysis catheters, an observational feasibility study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 16(3), s. 1–16. doi: 10.1371/journal.pone.0247615. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lindholm, Espen; Bergmann, Gisli Björn; Haugaa, Håkon; Labori, Knut Jørgen; Yaqub, Sheraz & Bjørnbeth, Bjørn Atle [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Early detection of anastomotic leakage after pancreatoduodenectomy with microdialysis catheters: an observational Study. HPB. ISSN 1365-182X. 24(6), s. 901–909. doi: 10.1016/j.hpb.2021.10.020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Witczak, Bartlomiej J; Pischke, Søren E.; Reisæter, Anna V.; Midtvedt, Karsten; Ludviksen, Judith K & Heldal, Kristian [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Elevated Terminal C5b-9 Complement Complex 10 Weeks Post Kidney Transplantation Was Associated With Reduced Long-Term Patient and Kidney Graft Survival. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 12. doi: 10.3389/fimmu.2021.738927. Fulltekst i vitenarkiv
 • Chaban, Viktoriia; Nakstad, Espen R.; Stær-Jensen, Henrik; Schjalm, Camilla; Seljeflot, Ingebjørg & Vaage, Ingvar Jarle [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Complement activation is associated with poor outcome after out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation. ISSN 0300-9572. 166, s. 129–136. doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.05.038. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsson, Per; Johnson, Christina; Quach, Huy Quang; Macpherson, Alex; Durrant, Oliver & Pischke, Soeren [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). A conformational change of complement C5 is required for thrombin-mediated cleavage, revealed by a novel ex vivo human whole blood model preserving full thrombin activity. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 207(6), s. 1641–1651. doi: 10.4049/jimmunol.2001471. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rognes, Ingrid Nygren; Pischke, Søren Erik; Ottestad, William; Røislien, Jo; Berg, Jens Petter & Johnson, Christina [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Increased complement activation 3 to 6 h after trauma is a predictor of prolonged mechanical ventilation and multiple organ dysfunction syndrome: a prospective observational study. Molecular medicine (Cambridge, Mass. Print). ISSN 1076-1551. 27, s. 1–13. doi: 10.1186/s10020-021-00286-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nieuwenhuijs-Moeke, Gertrude J.; Pischke, Soeren E.; Berger, Stefan; Sanders, Jan Stephan F; Pol, Robert A & Struys, Michel M. R. F. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Ischemia and Reperfusion Injury in Kidney Transplantation: Relevant Mechanisms in Injury and Repair. Journal of Clinical Medicine. ISSN 2077-0383. 9:253(1), s. 1–33. doi: 10.3390/jcm9010253.
 • Chaban, Viktoriia; Clarke, Gerard; Skandsen, Toril; Islam, Rakibul; Einarsen, Cathrine Elisabeth & Vik, Anne [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Systemic inflammation persists the first year after mild traumatic brain injury: Results from the Prospective Trondheim Mild Traumatic Brain Injury Study. Journal of Neurotrauma. ISSN 0897-7151. 37(19), s. 2120–2130. doi: 10.1089/neu.2019.6963. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pischke, Soeren; Hødnebø, Stina; Wester, Torjus; Haugaa, Håkon; Kvernebo, Knut & Barratt-Due, Andreas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Intraperitoneal microdialysis detects intestinal leakage earlier than hemodynamic surveillance and systemic inflammation in a pig model. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN 0036-5521. 56(2), s. 219–227. doi: 10.1080/00365521.2020.1863459. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jørgensen, Marthe Jøntvedt; Holter, Jan Cato; Christensen, Erik; Schjalm, Camilla; Tonby, Kristian & Pischke, Soeren [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2020). Increased interleukin-6 and macrophage chemoattractant protein-1 are associated with respiratory failure in COVID-19. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 10. doi: 10.1038/s41598-020-78710-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ueland, Thor; Heggelund, Lars; Lind, Andreas; Holten, Aleksander Rygh; Tonby, Kristian & Michelsen, Annika [Vis alle 26 forfattere av denne artikkelen] (2020). Elevated plasma sTIM-3 levels in patients with severe COVID-19. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 147(1), s. 92–98. doi: 10.1016/j.jaci.2020.09.007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holter, Jan Cato; Pischke, Soeren; de Boer, Eline; Lind, Andreas; Jenum, Synne & Holten, Aleksander Rygh [Vis alle 32 forfattere av denne artikkelen] (2020). Systemic complement activation is associated with respiratory failure in COVID-19 hospitalized patients . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424. 117(40), s. 25018–25025. doi: 10.1073/pnas.2010540117. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lipcsey, Miklos; Tenhunen, Jyrki; Pischke, Soeren; Kuitunen, Anne; Flaatten, Hans & De Geer, Lina [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2020). Endotoxin removal in septic shock with the Alteco LPS Adsorber was safe but showed no benefit compared to placebo in the double-blind randomized controlled trial - the Asset Study. Shock. ISSN 1073-2322. 54(2), s. 224–231. doi: 10.1097/SHK.0000000000001503. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thorgersen, Ebbe Billmann; Barratt-Due, Andreas; Haugaa, Håkon; Harboe, Morten; Pischke, Søren & Nilsson, Per [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). The role of complement in liver injury, regeneration, and transplantation. Hepatology. ISSN 0270-9139. 70(2), s. 725–736. doi: 10.1002/hep.30508. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ottestad, William Arne; Rognes, Ingrid Nygren; Pischke, Søren; Mollnes, Tom Eirik; Andersson, Ulf & Eken, Torsten (2019). Biphasic release of the alarmin high mobility group box 1 protein early after trauma predicts poor clinical outcome. Critical Care Medicine. ISSN 0090-3493. 47(8), s. e614–e622. doi: 10.1097/CCM.0000000000003800. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pischke, Søren; Hestenes, Siv Merete; Johansen, Harald Thidemann; Fure, Hilde; Bugge, Jan F & Espinoza, Andreas Westenvik [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). Sepsis causes right ventricular myocardial inflammation independent of pulmonary hypertension in a porcine sepsis model. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 14:e0218624(6). doi: 10.1371/journal.pone.0218624. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orrem, Hilde Lang; Nilsson, Per; Pischke, Søren Erik; Grindheim, Guro; Garred, Peter & Seljeflot, Ingebjørg [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). Acute heart failure following myocardial infarction: complement activation correlates with the severity of heart failure in patients developing cardiogenic shock. ESC Heart Failure. ISSN 2055-5822. 5(3), s. 292–301. doi: 10.1002/ehf2.12266. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orrem, Hilde Lang; Nilsson, Per; Pischke, Søren Erik; Kleveland, Ola; Yndestad, Arne & Ekholt, Karin [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2018). IL-6 receptor inhibition by tocilizumab attenuated expression of C5a receptor 1 and 2 in non-ST-elevation myocardial infarction. Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. 9. doi: 10.3389/fimmu.2018.02035. Fulltekst i vitenarkiv
 • Yang, Runkuan; Zhu, Shengtao; Pischke, Søren Erik; Haugaa, Håkon; Zou, Xiaoping & Tønnessen, Tor Inge (2018). Bile and circulating HMGB1 contributes to systemic inflammation in obstructive jaundice. Journal of Surgical Research. ISSN 0022-4804. 228, s. 14–19. doi: 10.1016/j.jss.2018.02.049.
 • Hellerud, Bernt C; Orrem, Hilde Lang; Dybwik, Knut Gustav; Pischke, Søren Erik; Barratt-Due, Andreas & Castellheim, Albert [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2017). Combined inhibition of C5 and CD14 efficiently attenuated the inflammatory response in a porcine model of meningococcal sepsis. Journal of Intensive Care. ISSN 2052-0492. 5:21, s. 1–9. doi: 10.1186/s40560-017-0217-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pischke, Søren Erik; Gustavsen, Alice; Orrem, Hilde Lang; Egge, Kjetil Hagene; Courivaud, Fredric A A & Fontenelle, Hugues [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2017). Complement factor 5 blockade reduces porcine myocardial infarction size and improves immediate cardiac function. Basic Research in Cardiology. ISSN 0300-8428. 112:20(3). doi: 10.1007/s00395-017-0610-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barratt-Due, Andreas; Pischke, Søren Erik; Nilsson, Per; Espevik, Terje & Mollnes, Tom Eirik (2017). Dual inhibition of complement and Toll-like receptors as a novel approach to treat inflammatory diseases-C3 or C5 emerge together with CD14 as promising targets. Journal of Leukocyte Biology. ISSN 0741-5400. 101(1), s. 193–204. doi: 10.1189/jlb.3VMR0316-132R. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gustavsen, Alice; Nymo, Stig Haugset; Landsem, Anne; Christiansen, Dorte; Ryan, Liv & Husebye, Harald [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2016). Combined inhibition of complement and CD14 attenuates bacteria-induced inflammation in human whole blood more efficiently than antagonizing the toll-like receptor 4-MD2 complex. Journal of Infectious Diseases. ISSN 0022-1899. 214(1), s. 140–150. doi: 10.1093/infdis/jiw100. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fretland, Åsmund Avdem; Sokolov, Andrey; Postriganova, Nadezda; Kazaryan, Airazat M.; Pischke, Søren Erik & Nilsson, Per [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). Inflammatory response after laparoscopic versus open resection of colorectal liver metastases: Data from the oslo-comet trial. Medicine. ISSN 0025-7974. 94:e1786(42). doi: 10.1097/MD.0000000000001786. Fulltekst i vitenarkiv
 • Khan, Faraz Hameed; Pharo, Anne Margrethe; Lindstad, Julie Katrine; Mollnes, Tom Eirik; Tønnessen, Tor Inge & Pischke, Søren Erik (2015). Effect of Perfusion Fluids on Recovery of Inflammatory Mediators in Microdialysis. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 82(5), s. 467–475. doi: 10.1111/sji.12332.
 • Egge, Kjetil Hagene; Thorgersen, Ebbe Billmann; Pischke, Søren Erik; Lindstad, Julie Katrine; Pharo, Anne Margrethe & Bongoni, Anjan K. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Organ inflammation in porcine Escherichia coli sepsis is markedly attenuated by combined inhibition of C5 and CD14. Immunobiology. ISSN 0171-2985. 220(8), s. 999–1005. doi: 10.1016/j.imbio.2015.04.002.
 • Hyler, Stefan; Pischke, Søren Erik; Halvorsen, Per Steinar; Espinoza, Andreas Westenvik; Bergsland, Jacob & Tønnessen, Tor Inge [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Continuous monitoring of regional function by a miniaturized ultrasound transducer allows early quantification of low-grade myocardial ischemia. Journal of the American Society of Echocardiography. ISSN 0894-7317. 28(4), s. 486–494. doi: 10.1016/j.echo.2014.12.014.
 • Pischke, Søren Erik; Hyler, Stefan; Tronstad, Christian; Bergsland, Jacob; Fosse, Erik & Halvorsen, Per Steinar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Myocardial tissue CO2 tension detects coronary blood flow reduction after coronary artery bypass in real-time. British Journal of Anaesthesia. ISSN 0007-0912. 114(3), s. 414–422. doi: 10.1093/bja/aeu381.
 • Huber-Lang, Markus; Barratt-Due, Andreas; Pischke, Søren Erik; Sandanger, Øystein; Nilsson, Per & Nunn, Miles A. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2014). Double blockade of CD14 and complement C5 abolishes the cytokine storm and improves morbidity and survival in polymicrobial sepsis in mice. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 192(11), s. 5324–5331. doi: 10.4049/jimmunol.1400341.
 • Barratt-Due, Andreas; Thorgersen, Ebbe Billmann; Egge, Kjetil Hagene; Pischke, Søren Erik; Sokolov, Andrey & Hellerud, Bernt C [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2013). Combined Inhibition of Complement (C5) and CD14 Markedly Attenuates Inflammation, Thrombogenicity, and Hemodynamic Changes in Porcine Sepsis. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 191(2), s. 819–827. doi: 10.4049/jimmunol.1201909.
 • Thorgersen, Ebbe Billmann; Pischke, Søren Erik; Barratt-Due, Andreas; Fure, Hilde; Lindstad, Julie Katrine & Pharo, Anne Margrethe [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Systemic CD14 inhibition attenuates organ inflammation in porcine escherichia coli sepsis. Infection and Immunity. ISSN 0019-9567. 81(9), s. 3173–3181. doi: 10.1128/IAI.00390-13.
 • Barratt-Due, Andreas; Sokolov, Andrey; Gustavsen, Alice; Hellerud, Bernt C; Egge, Kjetil Hagene & Pischke, Søren Erik [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2013). Polyvalent immunoglobulin significantly attenuated the formation of IL-1 beta in Escherichia coli-induced sepsis in pigs. Immunobiology. ISSN 0171-2985. 218(5), s. 683–689. doi: 10.1016/j.imbio.2012.08.268.
 • Haugaa, Håkon; Almaas, Runar; Thorgersen, Ebbe Billmann; Foss, Aksel; Line, Pål Dag & Sanengen, Truls [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2013). Clinical experience with microdialysis catheters in pediatric liver transplants. Liver transplantation. ISSN 1527-6465. 19(3), s. 305–314. doi: 10.1002/lt.23578.
 • Barratt-Due, Andreas; Pischke, Søren Erik; Brekke, Ole Lars; Thorgersen, Ebbe Billmann; Nielsen, Erik Waage & Espevik, Terje [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Bride and groom in systemic inflammation - The bells ring for complement and Toll in cooperation. Immunobiology. ISSN 0171-2985. 217(11), s. 1047–1056. doi: 10.1016/j.imbio.2012.07.019.
 • Haugaa, Håkon; Thorgersen, Ebbe Billmann; Pharo, Anne Margrethe; Boberg, Kirsten Muri; Foss, Aksel & Line, Pål Dag [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2012). Inflammatory markers sampled by microdialysis catheters distinguish rejection from ischemia in liver grafts. Liver transplantation. ISSN 1527-6465. 18(12), s. 1421–1429. doi: 10.1002/lt.23503.
 • Pischke, Søren Erik; Tronstad, Christian; Holhjem, Lars; Halvorsen, Per Steinar & Tønnessen, Tor Inge (2012). Perioperative detection of myocardial ischaemia/reperfusion with a novel tissue CO2 monitoring technology. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1010-7940. 42(1), s. 157–163. doi: 10.1093/ejcts/ezr278.
 • Haugaa, Håkon; Thorgersen, Ebbe Billmann; Pharo, Anne Margrethe; Boberg, Kirsten Muri; Foss, Aksel & Line, Pål Dag [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). Early bedside detection of ischemia and rejection in liver transplants by microdialysis. Liver transplantation. ISSN 1527-6465. 18(7), s. 839–849. doi: 10.1002/lt.23425.
 • Pischke, Søren Erik; Tronstad, Christian; Holhjem, Lars; Line, Pål Dag; Haugaa, Håkon & Tønnessen, Tor Inge (2012). Hepatic and Abdominal Carbon Dioxide Measurements Detect and Distinguish Hepatic Artery Occlusion and Portal Vein Occlusion in Pigs. Liver transplantation. ISSN 1527-6465. 18(12), s. 1485–1494. doi: 10.1002/lt.23544.
 • Tronstad, Christian; Pischke, Søren Erik; Holhjem, L; Tønnessen, Tor Inge; Martinsen, Ørjan Grøttem & Grimnes, Sverre (2010). Early detection of cardiac ischemia using a conductometric pCO(2) sensor: real-time drift correction and parameterization. Physiological Measurement. ISSN 0967-3334. 31(9), s. 1241–1255. doi: 10.1088/0967-3334/31/9/013.

Se alle arbeider i Cristin

 • Laake, Jon Henrik; Astvad, Mads; Bentsen, Gunnar; Escher, Cecilia; Haney, Michael & Hoffmann-Petersen, Joachim [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2022). A policy for diversity, equity, inclusion and anti-racism in the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI). Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. 66(1), s. 141–144. doi: 10.1111/aas.13978.
 • Laake, Jon Henrik; Aasmundstad, Tor Aksel; Kåsine, Trine; Pischke, Soeren & Barratt-Due, Andreas (2020). Covid-19: Evidens-, eminens-, eller erfaringsbasert behandling? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(12), s. 1–2. doi: 10.4045/tidsskr.20.0649.
 • Sokolova, Marina; Ekholt, Karin; Mollnes, Tom Eirik & Pischke, Søren (2019). HYPOXIA FOLLOWED BY WHOLE BLOOD REOXYGENATIONINDUCED ENDOTHELIAL CELL ACTIVATION IN A COMPLEMENTC5 AND TOLL-LIKE RECEPTOR CD14 DEPENDENT MANNER.
 • Pischke, Søren Erik; Haugaa, Håkon & Haney, Michael (2017). A neglected organ in multiple organ failure - 'skin in the game'? Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. 61(1), s. 5–7. doi: 10.1111/aas.12823.
 • Mollnes, Tom Eirik; Barratt-Due, Andreas; Pischke, Søren Erik; Sandanger, Inger; Nilsson, Per & Lambris, J [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2013). Double-blockade of CD14 and complement component C5 abolish the inflammatory storm and improve survival in mouse polymicrobial sepsis. Molecular Immunology. ISSN 0161-5890. 56(3), s. 294–294. doi: 10.1016/j.molimm.2013.05.153.
 • Barratt-Duel, Andreas; Thorgersen, Ebbe Billmann; Egge, Kjetil Hagene; Pischke, Søren Erik; Sokolov, Andrey & Hellerud, Bernt C [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2012). Combined inhibition of complement (C5) and CD14 markedly attenuates blood thrombogenicity, inflammation and hemodynamic changes in porcine sepsis. Immunobiology. ISSN 0171-2985. 217(11), s. 1152–1152. doi: 10.1016/j.imbio.2012.08.067.
 • Mollnes, Tom Eirik; Barratt-Due, Andreas; Pischke, Søren Erik; Sandanger, Øystein; Nunn, Miles A. & Espevik, Terje [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). The systemic inflammatory reaction in polymicrobial sepsis induced by murine cecal ligation and puncture is equally dependent on C5 and CD14. Immunobiology. ISSN 0171-2985. 217(11), s. 1129–1129. doi: 10.1016/j.imbio.2012.08.002.
 • Thorgersen, Ebbe Billmann; Pischke, Søren Erik; Barratt-Due, Andreas; Fure, Hilde; Lindstad, Julie Katrine & Pharo, Anne Margrethe [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Systemic CD14-inhibition attenuates local inflammatory responses organ-dependently in porcine Escherichia coli-sepsis. Immunobiology. ISSN 0171-2985. 217(11), s. 1206–1206. doi: 10.1016/j.imbio.2012.08.222.
 • Hyler, Stefan; Pischke, Søren Erik; Halvorsen, Per Steinar; Espinoza, Andreas Westenvik; Hestenes, Siv Merete & Bergsland, Jacob [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Systolic and postsystolic velocities quantify low grade myocardial ischaemia by a miniaturized epicardial ultrasonic sensor. European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 31, s. 45–45.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. aug. 2016 10:42 - Sist endret 3. aug. 2022 14:48