Torgeir Bruun Wyller

Professor - Geriatrisk avdeling
Bilde av Torgeir Bruun Wyller
English version of this page
Mobiltelefon +47 91166682
Brukernavn
Besøksadresse Ullevål sykehus Bygg 20 4. etasje
Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS HF Ullevål sykehus 0424 Oslo

Faglige interesser

 • Klinisk forskning
 • Delirium
 • Polyfarmasi hos eldre

Bakgrunn

 • Spesialist i indremedisin og geriatri
 • Overlege ved Geriatrisk avdeling, OUS

Har arbeidet i mange år med eldre pasienter, både kronisk syke, skrøpelige eldre i sykehjem og akutt syke i sykehus. Erfaring med de fleste sider av geriatrien. Spesielt interessert i utredning av kronisk falltendens og tiltak for optimalisert farmakoterapi hos skrøpelige eldre.

Undervisning

Underviser særlig i Modul 3 og Modul 8 på legestudiet, men også i flere andre moduler. Mye undervisning for legers videreutdanning og for andre helsepersonellgrupper. 

Verv

Samarbeid

 • University of Edinburgh (delirium)
 • University of helsinki (polyfarmasi)
 • Anestesiavdelingene ved OUS og flere andre sykehus (behandling av delirium)
 • Farmasøytisk institutt, UiO (polyfarmasi)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Mer informasjon

Ytterligere informasjon finnes også på min private hjemmeside

Publikasjoner

 • Vlachos, Georgios; Ihle-Hansen, Hege; Wyller, Torgeir Bruun; Brækhus, Anne; Mangset, Margrete & Hamre, Sophia Charlotta [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Predictors of cognitive and emotional symptoms 12 months after first-ever mild stroke. Neuropsychological Rehabilitation. ISSN 0960-2011. doi: 10.1080/09602011.2022.2038211. Fulltekst i vitenarkiv
 • Munthe-Kaas, Ragnhild; Aam, Stina; Saltvedt, Ingvild; Wyller, Torgeir Bruun; Pendlebury, Sarah T. & Lydersen, Stian [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Is Frailty Index a better predictor than pre-stroke modified Rankin Scale for neurocognitive outcomes 3-months post-stroke? BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 22(1). doi: 10.1186/s12877-022-02840-y.
 • Veddeng, Sigbjørn; Madland, Håkon; Molden, Espen; Wyller, Torgeir Bruun & Romskaug, Rita (2022). Association between statin use and physical performance in home-dwelling older patients receiving polypharmacy: cross-sectional study. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 22(1). doi: 10.1186/s12877-022-02942-7.
 • Wang-Hansen, Marte Sofie; Kersten, Hege; Saltyte Benth, Jurate & Wyller, Torgeir Bruun (2022). The association between geriatric treatment and 30-day readmission risk among medical inpatients aged ≥75 years with multimorbidity . PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 17(1). doi: 10.1371/journal.pone.0262340. Fulltekst i vitenarkiv
 • Henjum, Kristi; Godang, Kristin; Quist-Paulsen, Else; Idland, Ane-Victoria; Neerland, Bjørn Erik & Sandvig, Heidi Vihovde [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Cerebrospinal fluid catecholamines in delirium and dementia. Brain Communications. ISSN 2632-1297. 3(3), s. 1–11. doi: 10.1093/braincomms/fcab121. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ihle-Hansen, Håkon; Ihle-Hansen, Hege; Fure, Brynjar; Thommessen, Bente; Helland, Gisle Berg & Øksengård, Anne Rita [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Carotid Atherosclerosis and Longitudinal Changes of MRI Visual Rating Measures in Stroke Survivors: A Seven-Year Follow-Up Study. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases. ISSN 1052-3057. 30(10), s. 1–6. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2021.106010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Krogseth, Maria; Rostoft, Siri ; Saltyte Benth, Jurate; Selbæk, Geir & Wyller, Torgeir Bruun (2021). Skrøpelighet blant eldre pasienter med hjemmesykepleie. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(4), s. 1–10. doi: 10.4045/tidsskr.20.0688. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wyller, Torgeir Bruun; Kittang, Bård Reiakvam; Ranhoff, Anette Hylen; Harg, Pernille & Myrstad, Marius (2021). Dødsfall i sykehjem etter covid-19-vaksine. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(10), s. 1–8. doi: 10.4045/tidsskr.21.0383. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schellhorn, Till; Aamodt, Eva Birgitte; Lydersen, Stian; Aam, Stina; Wyller, Torgeir Bruun & Saltvedt, Ingvild [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Clinically accessible neuroimaging predictors of post-stroke neurocognitive disorder: a prospective observational study. BMC Neurology. ISSN 1471-2377. 21(1), s. 1–11. doi: 10.1186/s12883-021-02117-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engvig, Andreas; Wyller, Torgeir Bruun; Skovlund, Eva; Ahmed, Marc; Hall, Trygve Sørdahl & Rockwood, Kenneth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Association between clinical frailty, illness severity and post-discharge survival: a prospective cohort study of older medical inpatients in Norway. European Geriatric Medicine. ISSN 1878-7649. s. 1–9. doi: 10.1007/s41999-021-00555-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schellhorn, Till; Zucknick, Manuela; Askim, Torunn; Munthe-Kaas, Ragnhild; Ihle-Hansen, Hege & Seljeseth, Yngve Müller [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Pre-stroke cognitive impairment is associated with vascular imaging pathology: a prospective observational study. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 21:362, s. 1–10. doi: 10.1186/s12877-021-02327-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ernst, Gernot Walter; Watne, Leiv Otto; Frihagen, Frede ; Wyller, Torgeir Bruun; Dominik, Andreas & Rostrup, Morten (2021). Low Heart Rate Variability Predicts Stroke and Other Complications in the First Six Postoperative Months After a Hip Fracture Operation. Frontiers in Cardiovascular Medicine. ISSN 2297-055X. 8, s. 1–8. doi: 10.3389/fcvm.2021.640970.
 • Vlachos, Georgios; Ihle-Hansen, Hege; Wyller, Torgeir Bruun; Brækhus, Anne; Mangset, Margrete & Hamre, Sophia Charlotta [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Cognitive and emotional symptoms in patients with first-ever mild stroke: The syndrome of hidden impairments. Journal of Rehabilitation Medicine. ISSN 1650-1977. 53:jrm00135, s. 1–7. doi: 10.2340/16501977-2764. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dakhil, Shams; Thingstad, Pernille; Frihagen, Frede ; Johnsen, Lars Gunnar; Lydersen, Stian & Skovlund, Eva [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Orthogeriatrics prevents functional decline in hip fracture patients: report from two randomized controlled trials. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 21(208). doi: 10.1186/s12877-021-02152-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cheng, Socheat; Siddiqui, Tahreem Ghazal; Gossop, Michael; Wyller, Torgeir Bruun; Kristoffersen, Espen Saxhaug & Lundqvist, Anders Christofer (2021). The patterns and burden of multimorbidity in geriatric patients with prolonged use of addictive medications. Aging Clinical and Experimental Research. ISSN 1594-0667. 33, s. 2857–2864. doi: 10.1007/s40520-021-01791-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hamre, Sophia Charlotta; Fure, Brynjar; Helbostad, Jorunn L.; Wyller, Torgeir Bruun; Ihle-Hansen, Hege & Vlachos, Georgios [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Factors Associated with Level of Physical Activity After Minor Stroke. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases. ISSN 1052-3057. 30(4). doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2021.105628. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hamre, Charlotta; Fure, Brynjar; Helbostad, Jorunn L.; Wyller, Torgeir B.; Ihle-Hansen, Hege & Vlachos, Georgios [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Balance and gait after first minor ischemic stroke in people 70 years of age or younger: A prospective observational cohort study. Physical Therapy. ISSN 0031-9023. 100(5), s. 798–806. doi: 10.1093/PTJ/PZAA010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mehlum, Maria Hollund; Liestøl, Knut; Kjeldsen, Sverre; Wyller, Torgeir Bruun; Julius, Stevo & Rothwell, Peter M. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Blood pressure-lowering profiles and clinical effects of angiotensin receptor blockers versus calcium channel blockers. Hypertension. ISSN 0194-911X. 75(6), s. 1584–1592. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14443.
 • Munthe-Kaas, Ragnhild; Aam, Stina; Saltvedt, Ingvild; Wyller, Torgeir Bruun; Pendlebury, Sarah T. & Lydersen, Stian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Test Accuracy of the Montreal Cognitive Assessment in Screening for Early Poststroke Neurocognitive Disorder. Stroke. ISSN 0039-2499. 52(1), s. 317–320. doi: 10.1161/STROKEAHA.120.031030. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjeldsen, Sverre; Halvorsen, Sigrun; Wyller, Torgeir Bruun; Bath, Philip M. & Sandercock, Peter (2020). Eivind Berge, MD, PhD, 1964-2020: Cardiologist Who Was Fighting Stroke. Stroke. ISSN 0039-2499. 51(5), s. 1353–1355. doi: 10.1161/STROKEAHA.120.029351.
 • Wyller, Torgeir Bruun (2020). «Hvileskjær» i pandemien må brukes til bedre planlegging for de eldste. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(8), s. 1–4. doi: 10.4045/tidsskr.20.0325.
 • Munthe-Kaas, Ragnhild; Aam, Stina; Ihle-Hansen, Hege; Lydersen, Stian; Knapskog, Anne Brita & Wyller, Torgeir Bruun [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2020). Impact of different methods defining post-stroke neurocognitive disorder: The Nor-COAST study. Alzheimer's and Dementia: Translational Research and Clinical Interventions. ISSN 2352-8737. 6:e12000(1), s. 1–9. doi: 10.1002/trc2.12000. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sajjad, Muhammad Umar; Blennow, Kaj; Knapskog, Anne Brita; Idland, Ane-Victoria; Chaudhry, Farrukh Abbas & Wyller, Torgeir Bruun [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Cerebrospinal Fluid Levels of Interleukin-8 in Delirium, Dementia, and Cognitively Healthy Patients. Journal of Alzheimer's Disease. ISSN 1387-2877. 73(4), s. 1363–1372. doi: 10.3233/JAD-190941. Fulltekst i vitenarkiv
 • Romskaug, Rita; Wyller, Torgeir Bruun; Straand, Jørund; Kersten, Hege & Molden, Espen (2020). Prescribed Doses of CYP2D6-Metabolized Drugs and Hemodynamic Responses in Relation to CYP2D6 Genotype Among Older Patients Exposed to Polypharmacy. Drugs & Aging. ISSN 1170-229X. 37(6), s. 425–433. doi: 10.1007/s40266-020-00763-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagberg, Guri; Ihle-Hansen, Hege; Fure, Brynjar; Thommessen, Bente; Ihle-Hansen, Håkon & Øksengård, Anne Rita [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). No evidence for amyloid pathology as a key mediator of neurodegeneration post-stroke - A seven-year follow-up study. BMC Neurology. ISSN 1471-2377. 20, s. 1–11. doi: 10.1186/s12883-020-01753-w. Fulltekst i vitenarkiv
 • Idland, Ane-Victoria; Sala Llonch, Roser; Watne, Leiv; Brækhus, Anne; Hansson, Oskar & Blennow, Kaj [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Biomarker Profiling Beyond Amyloid and Tau: Cerebrospinal Fluid Markers, Hippocampal Atrophy, and Memory Change in Cognitively Unimpaired Older Adults. Neurobiology of Aging. ISSN 0197-4580. 93, s. 1–15. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2020.04.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hamre, Sophia Charlotta; Fure, Brynjar; Helbostad, Jorunn L.; Wyller, Torgeir Bruun; Ihle-Hansen, Hege & Vlachos, Georgios [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Impairments in spatial navigation during walking in patients 70 years or younger with mild stroke. Topics in Stroke Rehabilitation. ISSN 1074-9357. 27, s. 601–609. doi: 10.1080/10749357.2020.1755814. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halaas, Nathalie Bodd; Henjum, Kristi; Blennow, Kaj; Dakhil, Shams; Idland, Ane-Victoria & Nilsson, Lars [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). CSF sTREM2 and Tau Work Together in Predicting Increased Temporal Lobe Atrophy in Older Adults. Cerebral Cortex. ISSN 1047-3211. 00, s. 1–12. doi: 10.1093/cercor/bhz240. Fulltekst i vitenarkiv
 • Næss, Gro; Wyller, Torgeir Bruun & Kirkevold, Marit (2019). Structured follow-up of frail home-dwelling older people in primary health care: Is there a special need, and could a checklist be of any benefit? A qualitative study of experiences from registered nurses and their leaders. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 12, s. 675–690. doi: 10.2147/JMDH.S212283. Fulltekst i vitenarkiv
 • Romskaug, Rita; Skovlund, Eva; Straand, Jørund; Molden, Espen; Kersten, Hege & Pitkala, Kaisu H [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Effect of clinical geriatric assessments and collaborative medication reviews by geriatrician and family physician for improving health-related quality of life in home-dwelling older patients receiving polypharmacy: a cluster randomized clinical trial. JAMA Internal Medicine. ISSN 2168-6106. doi: 10.1001/jamainternmed.2019.5096. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagberg, Guri; Fure, Brynjar; Thommessen, Bente; Ihle-Hansen, Håkon; Øksengård, Anne Rita & Nygård, Ståle [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Predictors for Favorable Cognitive Outcome Post-Stroke: A-Seven-Year Follow-Up Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. ISSN 1420-8008. s. 1–11. doi: 10.1159/000501850.
 • Kirkhus, Lene; Harneshaug, Magnus; Saltyte Benth, Jurate; Grønberg, Bjørn Henning; Rostoft, Siri & Bergh, Sverre [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2019). Modifiable factors affecting older patients' quality of life and physical function during cancer treatment. Journal of Geriatric Oncology. ISSN 1879-4068. 10(6), s. 904–912. doi: 10.1016/j.jgo.2019.08.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Evensen, Sigurd Storhaug; Bourke, Alan; Lydersen, Stian; Sletvold, Olav; Saltvedt, Ingvild & Wyller, Torgeir Bruun [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Motor activity across delirium motor subtypes in geriatric patients assessed using body-worn sensors: a Norwegian cross-sectional study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 9:e026401(2), s. 1–7. doi: 10.1136/bmjopen-2018-026401. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hvidsten, Lara H. Thomasgaard; Engedal, Knut; Selbæk, Geir; Wyller, Torgeir Bruun; Saltyte Benth, Jurate & Kersten, Hege (2019). Quality of Life of Family Carers of Persons with Young-Onset Dementia: A Nordic Two-Year Observational Multicenter. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 14(7). doi: 10.1371/journal.pone.0219859. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hov, Karen Roksund; Neerland, Bjørn Erik; Undseth, Øystein; Wyller, Vegard Bruun Bratholm; MacLullich, Alasdair M.J. & Qvigstad, Eirik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). The Oslo Study of Clonidine in Elderly Patients with Delirium; LUCID: a randomised placebo-controlled trial. International Journal of Geriatric Psychiatry. ISSN 0885-6230. 34(7), s. 974–981. doi: 10.1002/gps.5098. Fulltekst i vitenarkiv
 • Evensen, Sigurd; Saltvedt, Ingvild; Lydersen, Stian; Wyller, Torgeir Bruun; Taraldsen, Kristin & Sletvold, Olav (2019). Delirium motor subtypes and prognosis in hospitalized geriatric patients ? A prospective observational study. Journal of Psychosomatic Research. ISSN 0022-3999. 122, s. 24–28. doi: 10.1016/j.jpsychores.2019.04.020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagberg, Guri; Fure, Brynjar; Sandset, Else Charlotte; Thommessen, Bente; Ihle-Hansen, Håkon & Øksengård, Anne Rita [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Long-term effects on survival after a 1-year multifactorial vascular risk factor intervention after stroke or TIA: Secondary analysis of a randomized controlled trial, a 7-year follow-up study. Vascular Health and Risk Management. ISSN 1176-6344. 15, s. 11–18. doi: 10.2147/VHRM.S191873. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hvidsten, Lara H. Thomasgaard; Engedal, Knut; Selbæk, Geir; Wyller, Torgeir Bruun; Saltyte Benth, Jurate & Bruvik, Frøydis Kristine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Quality of life of family carers of persons with young-onset compared to late-onset dementia. Aging & Mental Health. ISSN 1360-7863. 24(9), s. 1394–1401. doi: 10.1080/13607863.2019.1617245. Fulltekst i vitenarkiv
 • Neerland, Bjørn Erik; Wyller, Torgeir Bruun & Wyller, Vegard Bruun Bratholm (2019). Autonomic cardiovascular control in older patients with acute infection and delirium: a pilot study of orthostatic stress responses. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 19(23), s. 1–8. doi: 10.1186/s12877-019-1035-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mehlum, Maria Hollund; Liestøl, Knut; Wyller, Torgeir Bruun; Hua, Tsushung A.; Rostrup, Morten & Berge, Eivind (2019). Blood pressure variability in hypertensive patients with atrial fibrillation in the VALUE trial. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 28(2), s. 77–83. doi: 10.1080/08037051.2018.1524707.
 • Kirkhus, Lene; Saltyte Benth, Jurate; Grønberg, Bjørn Henning; Hjermstad, Marianne Jensen; Rostoft, Siri & Harneshaug, Magnus [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Frailty identified by geriatric assessment is associated with poor functioning, high symptom burden and increased risk of physical decline in older cancer patients: Prospective observational study. Palliative Medicine. ISSN 0269-2163. 33(3), s. 312–322. doi: 10.1177/0269216319825972. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wang-Hansen, Marte Sofie; Wyller, Torgeir Bruun; Hvidsten, Lara H. Thomasgaard & Kersten, Hege (2019). Can screening tools for potentially inappropriate prescriptions in older adults prevent serious adverse drug events? European Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0031-6970. 75(5), s. 627–637. doi: 10.1007/s00228-019-02624-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hvidsten, Lara H. Thomasgaard; Engedal, Knut; Selbæk, Geir; Wyller, Torgeir Bruun; Saltyte Benth, Jurate & Kersten, Hege (2019). Quality of Life in People with Young-Onset Dementia: A Nordic Two-Year Observational Multicenter Study. Journal of Alzheimer's Disease. ISSN 1387-2877. 67(1), s. 197–210. doi: 10.3233/JAD-180479. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halaas, Nathalie Bodd; Blennow, Kaj; Idland, Ane-Victoria; Wyller, Torgeir Bruun; Ræder, Johan & Frihagen, Frede Jon [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Neurofilament light in serum and cerebrospinal fluid of hip fracture patients with delirium. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. ISSN 1420-8008. 46(5-6), s. 346–357. doi: 10.1159/000494754. Fulltekst i vitenarkiv
 • Evensen, Sigurd; Saltvedt, Ingvild; Lydersen, Stian; Wyller, Torgeir Bruun; Taraldsen, Kristin & Sletvold, Olav (2018). Environmental factors and risk of delirium in geriatric patients: An observational study. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 18(1). doi: 10.1186/s12877-018-0977-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hall, Roanna J.; Watne, Leiv; Cunningham, Emma; Zetterberg, Henrik; Shenkin, Susan D & Wyller, Torgeir Bruun [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). CSF biomarkers in delirium: a systematic review. International Journal of Geriatric Psychiatry. ISSN 0885-6230. 33(11), s. 1479–1500. doi: 10.1002/gps.4720.
 • Torbergsen, Anne Cathrine; Watne, Leiv; Frihagen, Frede Jon; Wyller, Torgeir Bruun & Mowe, Morten (2018). Effects of nutritional intervention upon bone turnover in elderly hip fracture patients. Randomized controlled trial. Clinical Nutrition ESPEN. ISSN 2405-4577. doi: 10.1016/j.clnesp.2017.11.012.
 • Hassel, Bjørnar; Mariussen, Espen; Idland, Ane-Victoria; Dahl, Gry Torsæter; Ræder, Johan & Frihagen, Frede Jon [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). CSF sodium at toxic levels precedes delirium in hip fracture patients. Neurotoxicology. ISSN 0161-813X. 69(December), s. 11–16. doi: 10.1016/j.neuro.2018.08.010.
 • Ommundsen, Nina; Nesbakken, Arild; Wyller, Torgeir Bruun; Skovlund, Eva; Bakka, Arne Olav & Jordhøy, Marit Slaaen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Post-discharge complications in frail older patients after surgery for colorectal cancer. European Journal of Surgical Oncology. ISSN 0748-7983. 44(10), s. 1542–1547. doi: 10.1016/j.ejso.2018.06.024. Fulltekst i vitenarkiv
 • Watne, Leiv Otto & Wyller, Torgeir Bruun (2018). Delirium - framleis underdiagnostisert. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(5). doi: 10.4045/tidsskr.18.0118.
 • Hov, Karen Roksund; Neerland, Bjørn Erik; Andersen, Anders Mikal; Undseth, Øystein; Wyller, Vegard Bruun Bratholm & MacLullich, Alasdair M.J. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). The use of clonidine in elderly patients with delirium; pharmacokinetics and hemodynamic responses. BMC Pharmacology & Toxicology. ISSN 2050-6511. 19(29). doi: 10.1186/s40360-018-0218-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hvidsten, Lara H. Thomasgaard; Engedal, Knut; Selbæk, Geir; Wyller, Torgeir Bruun; Bruvik, Frøydis Kristine & Kersten, Hege (2018). Quality of Life in People with Young-Onset Alzheimer’s Dementia and Frontotemporal Dementia. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. ISSN 1420-8008. 45(1-2), s. 91–104. doi: 10.1159/000487263.
 • Kirkevold, Marit; Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Martinsen, Randi & Hjelle, Ellen Gabrielsen [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). Promoting psychosocial well-being following stroke: study protocol for a randomized, controlled trial. BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 6(12). doi: 10.1186/s40359-018-0223-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ommundsen, Nina; Wyller, Torgeir Bruun; Nesbakken, Arild; Bakka, Arne Olav; Jordhøy, Marit Slaaen & Skovlund, Eva [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Preoperative geriatric assessment and tailored interventions in frail older patients with colorectal cancer: a randomized controlled trial. Colorectal Disease. ISSN 1462-8910. 20(1), s. 16–25. doi: 10.1111/codi.13785.
 • Hov, Karen Roksund; Bolstad, Nils; Idland, Ane-Victoria; Zetterberg, Henrik; Blennow, Kaj & Chaudhry, Farrukh Abbas [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Cerebrospinal Fluid S100B and Alzheimer's Disease Biomarkers in Hip Fracture Patients with Delirium. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra. ISSN 1664-5464. 7(3), s. 374–385. doi: 10.1159/000481853. Fulltekst i vitenarkiv
 • Næss, Gro; Kirkevold, Marit; Hammer, Wenche; Straand, Jørund & Wyller, Torgeir Bruun (2017). Nursing care needs and services utilised by home-dwelling elderly with complex health problems: Observational study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 17(1). doi: 10.1186/s12913-017-2600-x.
 • Idland, Ane-Victoria; Wyller, Torgeir Bruun; Støen, Randi; Dahl, Gry Torsæter; Frihagen, Frede Jon & Brækhus, Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Cerebrospinal Fluid Phosphate in Delirium after Hip Fracture. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra. ISSN 1664-5464. 7(3), s. 309–317. doi: 10.1159/000478723. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ernst, Gernot Walter; Watne, Leiv Otto; Frihagen, Frede Jon; Wyller, Torgeir Bruun; Dominik, Andreas & Rostrup, Morten (2017). Decreases in heart rate variability are associated with postoperative complications in hip fracture patients. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 12:e0180423(7), s. 1–14. doi: 10.1371/journal.pone.0180423. Fulltekst i vitenarkiv
 • Neerland, Bjørn Erik; Krogseth, Maria; Juliebø, Vibeke; Ranhoff, Anette Hylen; Engedal, Knut & Frihagen, Frede Jon [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Perioperative hemodynamics and risk for delirium and new onset dementia in hip fracture patients; A prospective follow-up study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 12(7:e0180641), s. 1–18. doi: 10.1371/journal.pone.0180641. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjell, Anders Martin; Idland, Ane-Victoria; Sala Llonch, Roser; Watne, Leiv Otto; Borza, Tom & Brækhus, Anne [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). Neuroinflammation and tau interact with amyloid in predicting sleep problems in aging independently of atrophy. Cerebral Cortex. ISSN 1047-3211. 28(8), s. 2775–2785. doi: 10.1093/cercor/bhx157.
 • Kirkhus, Lene; Saltyte Benth, Jurate; Kristjansson, Siri Rostoft; Grønberg, Bjørn Henning; Hjermstad, Marianne Jensen & Selbæk, Geir [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Geriatric assessment is superior to oncologists’ clinical judgement in identifying frailty. British Journal of Cancer. ISSN 0007-0920. 117(4), s. 470–477. doi: 10.1038/bjc.2017.202. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sala Llonch, Roser; Idland, Ane-Victoria; Borza, Tom; Watne, Leiv Otto; Wyller, Torgeir Bruun & Brækhus, Anne [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Inflammation, Amyloid, and Atrophy in The Aging Brain: Relationships with Longitudinal Changes in Cognition. Journal of Alzheimer's Disease. ISSN 1387-2877. 58(3), s. 829–840. doi: 10.3233/JAD-161146.
 • Idland, Ane-Victoria; Roser, Sala-Llonch; Borza, Tom; Watne, Leiv Otto; Wyller, Torgeir Bruun & Brækhus, Anne [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). CSF neurofilament light levels predict hippocampal atrophy in cognitively healthy older adults. Neurobiology of Aging. ISSN 0197-4580. 49, s. 138–144. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2016.09.012. Fulltekst i vitenarkiv
 • Millenaar, Joany; Hvidsten, Lara H. Thomasgaard; de Vugt, Marjolein; Engedal, Knut; Selbæk, Geir & Wyller, Torgeir Bruun [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Determinants of quality of life in young onset dementia - results from a European multicenter assessment. Aging & Mental Health. ISSN 1360-7863. 21(1), s. 24–30. doi: 10.1080/13607863.2016.1232369.
 • Torbergsen, Anne Cathrine; Watne, Leiv Otto; Wyller, Torgeir Bruun; Frihagen, Frede Jon; Strømsøe, Knut & Bøhmer, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Micronutrients and the risk of hip fracture: Case–control study. Clinical Nutrition. ISSN 0261-5614. 36(2), s. 438–443. doi: 10.1016/j.clnu.2015.12.014.
 • Idland, Ane-Victoria; Wyller, Torgeir Bruun; Støen, Randi; Eri, Lars Magne; Frihagen, Frede Jon & Ræder, Johan [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2016). Preclinical amyloid-β and axonal degeneration pathology in delirium. Journal of Alzheimer's Disease. ISSN 1387-2877. 55(1), s. 371–379. doi: 10.3233/JAD-160461.
 • Hall, Roanna J.; Watne, Leiv Otto; Idland, Ane-Victoria; Ræder, Johan; Frihagen, Frede Jon & MacLullich, Alasdair M.J. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Cerebrospinal fluid levels of neopterin are elevated in delirium after hip fracture. Journal of Neuroinflammation. ISSN 1742-2094. 13:170. doi: 10.1186/s12974-016-0636-1.
 • Neerland, Bjørn Erik; Hall, Roanna J.; Seljeflot, Ingebjørg; Frihagen, Frede Jon; MacLullich, Alasdair M.J. & Ræder, Johan [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Associations between delirium and preoperative cerebrospinal fluid C-reactive protein, interleukin-6, and interleukin-6 receptor in individuals with acute hip fracture. Journal of The American Geriatrics Society. ISSN 0002-8614. 64(7), s. 1456–1463. doi: 10.1111/jgs.14238.
 • Watne, Leiv Otto; Idland, Ane-Victoria; Fekkes, Durk; Ræder, Johan; Frihagen, Frede Jon & Ranhoff, Anette Hylen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Increased CSF levels of aromatic amino acids in hip fracture patients with delirium suggests higher monoaminergic activity. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 16(149). doi: 10.1186/s12877-016-0324-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hov, Karen Roksund; Berg, Jens Petter; Frihagen, Frede Jon; Ræder, Johan; Hall, Roanna J. & Wyller, Torgeir Bruun [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Blood-cerebrospinal fluid barrier integrity in delirium determined by Q-Albumin. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. ISSN 1420-8008. 41(3-4), s. 192–198. doi: 10.1159/000443789.
 • Rønning, Benedicte; Wyller, Torgeir Bruun; Nesbakken, Arild; Skovlund, Eva; Jordhøy, Marit Slaaen & Bakka, Arne Olav [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Quality of life in older and frail patients after surgery for colorectal cancer-A follow-up study. Journal of Geriatric Oncology. ISSN 1879-4068. 7(3), s. 195–200. doi: 10.1016/j.jgo.2016.03.002.
 • Krogseth, Maria; Watne, Leiv Otto; Juliebø, Vibeke; Skovlund, Eva; Engedal, Knut & Frihagen, Frede Jon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Delirium is a risk factor for further cognitive decline in cognitively impaired hip fracture patients. Archives of gerontology and geriatrics (Print). ISSN 0167-4943. 64, s. 38–44. doi: 10.1016/j.archger.2015.12.004.

Se alle arbeider i Cristin

 • Neerland, Bjørn Erik; Busund, Rolf; Haaverstad, Rune; Helbostad, Jorunn L.; Landsverk, Svein A. & Martinaityte, Ieva [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2022). Alpha-2-adrenergic receptor agonists for the prevention of delirium and cognitive decline after open heart surgery (ALPHA2PREVENT): protocol for a multicentre randomised controlled trial. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 12(6). doi: 10.1136/bmjopen-2021-057460.
 • Wyller, Torgeir Bruun; Thorsen, Dag Einar & Jensen, Bjarne (2022). Som bestilt. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Wyller, Torgeir Bruun (2021). Foretaksmodellen innebærer at sykehusene driftes etter kvasikapitalistiske prinsipper. Det fører til at de prioriterer bedriftsøkonomisk «lønnsomhet» foran helsefaglig og samfunnsøkonomisk ansvarlighet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(12), s. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.21.0573.
 • Wyller, Torgeir Bruun; Gisvold, Sven Erik; Grøttumsbråten, Janne; Haug, Lene; Hove, Aud & Isumhaugen, Mariann [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). Sykehusreformen har skapt byråkrati og svekket samarbeidet. Altaposten. s. 10–10.
 • Wyller, Torgeir Bruun; Gisvold, Sven Erik; Grøttumsbråten, Janne; Haug, Lene; Hove, Aud & Isumhaugen, Mariann [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). Sykehusreformen har skapt mer byråkrati og svekket samarbeidet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 22–22.
 • Ranhoff, Anette Hylen; Myrstad, Marius; Kittang, Bård Reiakvam & Wyller, Torgeir Bruun (2021). Bør alle sykehjemsbeboere vaksineres? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(3), s. 210–210. doi: 10.4045/tidsskr.21.0072.
 • Myrstad, Marius; Kittang, Bård Reiakvam; Ranhoff, Anette Hylen; Neerland, Bjørn Erik & Wyller, Torgeir Bruun (2020). Kortikosteroider til sykehjemspasienter med covid-19? . Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Larsen, Kristin Tveitan; Forfang, Elisabeth; Pennlert, Johanna; Glader, Eva-Lotta; Kruuse, Christina & Wester, Per [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). STudy of Antithrombotic Treatment after IntraCerebral Haemorrhage: Protocol for a randomised controlled trial. European Stroke Journal. ISSN 2396-9873. 5(4), s. 414–422. doi: 10.1177/2396987320954671. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wyller, Torgeir Bruun (2020). Reell samhandling forebygger reinnleggelse. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(1), s. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.19.0724.
 • Kirkhus, Lene; Saltyte-Benth, Jurate; Grønberg, Bjørn Henning; Hjermstad, Marianne Jensen; Rostoft, Siri & Harneshaug, Magnus [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Reply to the letter to the editor ‘Geriatric-oncology and palliative care: cautionary on using geriatric assessment as a sole basis to limit care’. Palliative Medicine. ISSN 0269-2163. 34(2), s. 255–256. doi: 10.1177/0269216319888987.
 • Kirkhus, Lene; Benth, Jurate Saltyte; Grønberg, Bjørn Henning; Hjermstad, Marianne Jensen; Rostoft, Siri & Harneshaug, Magnus [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Reply to the letter to the editor 'Geriatric-oncology and palliative care: cautionary on using geriatric assessment as a sole basis to limit care'. Palliative Medicine. ISSN 0269-2163. doi: 10.1177/0269216319888987.
 • Wyller, Torgeir Bruun & Gisvold, Sven Erik (2018). Kritisk sengemangel rammer de eldre. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(20), s. 1906–1906. doi: 10.4045/tidsskr.18.0855.
 • Munthe-Kaas, Ragnhild; Aam, Stina; Saltvedt, Ingvild; Thingstad, Pernille; Askim, Torunn & Beyer, Mona K. [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). The burden of post-stroke cognitive impairments in a Norwegian stroke population (Nor-COAST).
 • Wyller, Torgeir Bruun (2018). Bør vi slutte å snakke om emosjonell inkontinens? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(8). doi: 10.4045/tidsskr.18.0048.
 • Ommundsen, Nina; Wyller, Torgeir Bruun; Nesbakken, Arild; Bakka, Arne Olav; Jordhøy, Marit Slaaen & Skovlund, Eva [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Reply to Lawday et al. Colorectal Disease. ISSN 1462-8910. 20(4), s. 350–351. doi: 10.1111/codi.14059.
 • Romskaug, Rita & Wyller, Torgeir Bruun (2018). Medikamentell behandling av eldre med fokus på kardiologiske legemidler. Hjerteforum. ISSN 0802-1465. 31, s. 42–48.
 • Ihle-Hansen, Hege & Wyller, Torgeir Bruun (2017). Re: Akutte nevrologer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(4), s. 260–260. doi: 10.4045/tidsskr.17.0102.
 • Wyller, Torgeir Bruun (2017). Fire saker valgkampen kunne handlet om. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(16), s. 1143–1143. doi: 10.4045/tidsskr.17.0610.
 • Romskaug, Rita & Wyller, Torgeir Bruun (2017). Polyfarmasi hos eldre, Indremedisin I & II. Forlag Vett & Viten. ISSN 9788241207402. s. 465–472.
 • SCHELLHORN, TILL; Thingstad, Pernille; Wyller, Torgeir Bruun; Saltvedt, Ingvild & Beyer, Mona K. (2017). Imaging in the NorCoast study: A multicentre, prospective cohort study on cognitive function following acute stroke.
 • Wyller, Torgeir Bruun (2017). Presise epikriser. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(9), s. 641–642. doi: 10.4045/tidsskr.17.0105.
 • Romskaug, Rita; Molden, Espen; Straand, Jørund; Kersten, Hege; Skovlund, Eva & Pitkala, Kaisu H [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Cooperation between geriatricians and general practitioners for improved pharmacotherapy in home-dwelling elderly people receiving polypharmacy - the COOP Study: Study protocol for a cluster randomised controlled trial. Trials. ISSN 1745-6215. 18(1). doi: 10.1186/s13063-017-1900-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wyller, Torgeir Bruun (2016). Re: Dagens studenter er fremtidens helseledere. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(22), s. 1875–1875. doi: 10.4045/tidsskr.16.0969.
 • Wyller, Torgeir Bruun & Watne, Leiv Otto (2016). Re: En kvinne i 70-årene med rask forverring av kognitiv funksjon. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(16), s. 1325–1325. doi: 10.4045/tidsskr.16.0686.
 • Kirkhus, Lene; Saltyte Benth, Jurate; Rostoft, Siri; Grønberg, Bjørn Henning; Hjermstad, Marianne Jensen & Selbæk, Geir [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). P111 "Frailty and survival in old patients with cancer; clinical judgment and systematic geriatric assessments" JGO Volume 7/6 Supplement 1 Nov 16 S131-132.
 • Saltvedt, Ingvild & Wyller, Torgeir Bruun (2016). Palliativ behandling av gamle. I Loge, Jon Håvard & Kaasa, Stein (Red.), Palliasjon Nordisk lærebok. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205488403.
 • Saltvedt, Ingvild; Askim, Torunn; Indredavik, Bent; Ihle-Hansen, Hege; Næss, Halvor & Thingstad, Pernille [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). THE NORWEGIAN COGNITIVE IMPAIRMENT AFTER STROKE (Nor-COAST) STUDY .
 • Hvidsten, Lara H. Thomasgaard; Engedal, Knut; Selbæk, Geir; Wyller, Torgeir Bruun & Kersten, Hege (2016). Cognitive characteristics in persons with young onset Alzheimer’s Disease and Frontotemporal Dementia in Nordic Memory Clinics.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:46 - Sist endret 15. sep. 2020 11:50