Webinaret Bærekraft & ensomhet ligger på YouTube

Har du kjent på ensomhet det siste året? Pandemien har tvunget oss til å ikke være sammen med andre. Vi har invitert professor Marit Haldar til å snakke om ensomhet i et bærekraftsperspektiv. Hva betyr det for deg og meg? Seminaret er for alle!

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, smil, kinn.

Foto: OsloMet

Her kan du se foredraget og spørsmålene fra student Ida Maria Martinsson og ordstyrer Tony J. Sandset. 

Marit Haldar er professor i sosiologi ved Oslo Met. Viktige temaer i hennes forskning er barndom, alderdom, kjønn, familie, sosial ulikhet og sårbare subjekter i velferdsstaten. I den senere tid har hun utviklet forskningsprosjekter om velferdsteknologi, hvor hennes hovedinteresse er forholdet mellom politikk/ideologi og konkret implementering av nærværsteknologi. Haldar leder forskningssenteret CEDIC, den tverrfaglige forskningsgruppen Welfare Access Through Technology (WATT).

 
Webinar: 26. mai 2021 kl. 15.00-16.00 - velkommen!

Seminaret Bærekraft & ensomhet er et samarbeid med Oslo Met og SHE.

Seminars on Sustainability and Health issues

SHE launches a series of seminars on sustainability related to health issues in different forms and in cooperation with different institutions. The seminars will be geared towards both academics, students, and the broader public at large and as such the lectures should be accessible to a diverse range of people. 

Due to the ongoing COVID-19 pandemic the seminar will be held on Zoom. A Zoom link will be circulated prior to the seminar alongside the invitation and dissemination information about the seminar. The seminars will be recorded and published on YouTube afterwards. 

The seminars will be held as follows:

Sustainability & Democracy
Sustainability & Loneliness
Sustainability & Otherness
Sustainability & Nutrition
Sustainability & Covid-19
Sustainability & Power

 

Emneord: shesumdemocracysustainabilityHealth

 

Emneord: sustainability, Loneliness,  Health,  Education, ensomhet, bærekraft Av Trine Kleven
Publisert 10. mai 2021 11:47 - Sist endret 9. mai 2022 10:48