Vi må få lærerne til å undervise i bærkraftig helseutdanning

SHEs nye studentleder mener små endringer i helseutdanningen vil gi kunnskap, ferdigheter og et bredere perspektiv slik at vi kan ta gode og holdbare beslutninger, og sammen fremme bærekraftig helse.

ansikt, overkropp, natur, langt hår, smil, blå skjorte

Foto: Privat

Karrierebygging i SHE

- Jobben i SHE gir meg en unik erfaring i både ledelse, prosjektarbeid og tverrfaglig samarbeid. Helse og bærekraft er noe jeg brenner for, og det er svært givende å vite at jeg som medisinstudent og ansatt i SHE kan være med på å utvikle nye og “grønnere” strategier for utdannelsen av fremtidens helsepersonell.  

Ritika Sharma er fjerde-års medisinstudiet ved UiO. Hun søkte studentjobb i SHE og ble ansatt i februar 2021 sammen med tre andre. Ledervervet har de seks måneder hver, og nå er det Ritikas tur. 

Workshop i bærekraft for helsestudenter

- I november holdt vi en heldags workshop på den nordiske konferansen FINO 2021  (Federation of International Nordic medical students’ Organisations). Vi utviklet en workshop-modell med fokus på å diskutere bærekraftsmålene. Studentene som deltok ble ledet gjennom debatter og kreative oppgaver, samt bærekraftsmål og FNs klimarapport. 

- Studentene i Wp5, arbeidspakke for student-og lærerinvolvering, har nå vært ansatt i ett år. Gjennom det siste året har vi etablert SHE sin Facebook og Instagram profil med innhold som har skapt stort engasjement blant studenter. Vi har arbeidet med studentstipend-utlysninger, der vi har støttet svært spennende og aktuelle prosjekter som podcastene Folkefeber Sesong 2 og 3 og Huden Din. I tillegg arrangerte vi eventer som “What is Sustainability” med forsker Tony Sandset, og markerte FN-dagen med UN Student Association Oslo, der vi inviterte Lindis Hurum (generalsekretær i Leger uten Grenser), og professor Dan Banik, for å belyse sammenhengen mellom helseutfordringer og klima.

Å få lærerne til å undervise i bærekraftig helse

Til tross for pandemitid, har det siste året vært svært spennende og innholdsrikt. Som ny studentleder i Wp5 skal jeg bygge på erfaringene fra fjoråret og jobbe ytterligere med å øke studentengasjementet for bærekraftig helseutdanning. I tillegg blir det viktig å involvere og motivere lærere til å formidle bærekraft gjennom sin undervisning. Et felles engasjement for bærekraft og helse, både blant studenter og undervisere, er essensielt for at FNs bærekraftsmål skal bli en selvfølge i fremtidens helsebeslutninger. 

Ritika har deltatt i arbeidet med en nasjonal Klimarapport på vegne av medisinerutdanningene i Norge. Her kommer de med konkrete innspill til hvordan lærerne kan ta inn bærekraftstematikker i sin allerede eksisterende undervisning. Les mer om klimarapporten her. 

Av Trine Kleven
Publisert 16. feb. 2022 16:55 - Sist endret 9. mai 2022 10:48