SHE tilbyr studier i bærekraftig helse

Bærekraftig helseutdanning er målet for SHE, og 17. januar starter to elektive emner for studentene ved Det medisinske fakultet.

smil, tre kropper i natur, grønne omgivelser

Foto: Ine Eriksen, UiO

- Endelig er bærekraftig helse på timeplanen, sa en av studentene ved Det medisinske fakultet. Studentene meldte seg til kursene i høst og 17. januar starter dem. I to uker får studenter lære om bærekraft og helse på ulikt vis i regi av SHE:

Makt og kunnskap i helsetjenesten


Kort om emnet: 

Hvordan brukes makt av hvem for å bestemme hva som er best for andre? Hvilke ideologier bestemmer hvilken kunnskap vi stoler på og hvem vi anser som eksperter? Hvordan innvirker moderne styringsformer (som New Public Management) på kunnskapsutviklingen i helsetjenesten? Ikke minst: Hvordan må og kan de globale bærekraftsutfordringer prege beslutninger helsepersonell tar sammen med pasienter? Disse og liknende spørsmål vil bli tematisert med utgangspunkt i aktuell forskning og teori på feltet. I tillegg vil du opparbeide deg begreper og tenkemåter til å analysere din egen ekspertkunnskap kritisk.

Emneansvarlige: Kristin M. Heggen og Eivind Engebretsen.
Her kan du lese mer om Makt og kunnskap i helsetjenesten

Klimaendringer og helse; din innsats teller!

Kort om emnet: 

Klimaendringene er kalt både vår tids største trussel mot folkehelsen, og vår største mulighet. I dette kurset vil du lære hvordan klimaendringer skader helse, og om hvordan du som helsepersonell kan spille en sentral rolle i arbeidet mot klimaendringer. Du vil lære hvordan du, ved å bruke helse som innfallsvinkel, kan kommunisere effektivt om hvorfor klimaendringene må stoppes –  og hva du selv og helsetjenesten kan gjøre slik at du som er ung nå, har et godt livsgrunnlag også i framtiden.

Emneansvarlig: Erlend T. Aasheim
Her kan du lese mer om Klimaendringer og helse; din innsats teller! 

Valgfrie emner begynte for første gang i januar 2017 i ledd av prosjektet Oslo2014

Emneord: bærekraftig helseutdanning, SHE, helse, utdanning, klimaendringer, makt, kunnskap Av Trine Kleven
Publisert 14. jan. 2022 12:40 - Sist endret 1. mars 2022 15:56