Oslo 2014 - revisjon av profesjonsstudiet i medisin

Prosjektet "Oslo 2014" arbeider med revisjon av studieplanen for profesjonsstudiet i medisin. Ny overordnet studieplan ble vedtatt av fakultetsstyret i september 2013, og den reviderte studieplanen innføres i perioden 2014-2017.

Aktuelt fra prosjektet

Revisjonsprosessen av medisinerutdanningen - Oslo 2014

Hva slags kompetanse skal en lege i Norge ha i fremtiden? Oslo 2014, den nye studieplanen for medisinstudiet, er et gjennomtenkt svar på dette spørsmålet.

Les artikkelen i MED-nytt av studiedekanene Ingrid Os og Kristin Heggen

 

Åtte moduler

En ny organisatorisk ramme for studiet blir etablert. Nåværende semesterinndeling av studiet, hvor semestrene er identiske med emnene, skal erstattes med åtte moduler. For å se det faglige innhold, klikk nedenfor på de enkelte modulene.

Illustrasjon øverst: Foto i midten fra colourbox. Bilder til venstre og høyre er tatt av fotograf Gunnar Lothe, UiO: Ingrid Os gir en introduksjon til den nye studieplanen Oslo 2014 under introuken for nye studenter høsten 2014. Kollage: Rosseland, UiO

Kontakt

Prosjektleder

Administrativ prosjektleder

Styringsgruppen

  • Ingrid Os, leder (Med.fak., UiO)
  • Frode Vartdal (Med.fak., UiO)
  • Unn-Hilde Grasmo-Wendler (Med.fak., UiO)
  • Julianne Krohn-Hansen (UiO)
  • Tom Øresland (Ahus)
  • Elisabeth Søyland (OUS)
  • Asbjørn Kravik (stud.med.)
  • Ingeborg Lodden Solberg (stud.med.)

Profesjonsstudiet i medisin

Programsiden for medisinstudiet

Oslo 2014 i media

Følg oss på...

Facebook

Twitter  #medisinstudiet

Instagram #medisin200