Kulltillitsvalgte

Om kulltillitsvalgtsvervet

Retningslinjer for valg

1. Kulltillitsvalgte velges inn for en modul av gangen (ett semester for kull i gammel studieplan). Valget SKAL gjøres i løpet av første undervisningsuke i modulen, i semesteret. Frem til ny er valgt, sitter den som ble valgt på modulen tidligere. For Modul 1 blir den valgt når Studentveiledningen presenterer seg i en av de første ukene av semesteret.

2. Sittende kulltillitsvalgt har ansvar for at dette valget gjennomføres, dersom han/hun ikke er tilstede (permisjon, utveksling osv) har han/hun ansvaret
for å skaffe noen som kan arrangere valget.

3. I de semestrene hvor kullet deles etter sykehus (feks 5. og 6.) har kulltillitsvalgt ansvar for at hvert sykehus velger en tillitsvalgt.

4. Nyvalgt kullrepresentant skal straks sende e-post til studentveiledningen og til modulkoordinator med navn, kull, mail og mobiltelefonnummer.

Ansvarsområder

1. Kulltillitsvalgt har ansvar for å ta opp saker som opptar kullet, og fremme
disse til rette instanser. Oversikt over instansenes ansvarsområder
finnes nedenfor. I løpet av semesteret arrangeres to kulltillitsvalgtsmøter
i regi av studentveiledningen som det er ønskelig at alle deltar på: et formøte og så selve møte med studiedekanen og utdanningslederne ved instituttene.

2. Kulltillitsvalgt sitter i modulutvalget (se link for beskrivelse) for sin egen modul,
og for modulen under for noen av modulene. Se oversikten
Utvalget holder vanligvis 1-2 møter pr semester og ledes av modulleder .

3. Kulltillitsvalgt har overordnet ansvar for at PBL-tillitsvalgte velges
i hver gruppe, og at representantene møtes på evalueringsmøtet. For semesterne der
hvert sykehus har egne representanter har kulltillitsvalgt mulighet for å delegere
dette ansvaret til sykehusenes tillitsvalgte - men er fremdeles ansvarlig for at
dette blir overholdt og gjennomført. Det er også svært hensiktsmessig at
kulltillitsvalgt og evt sykehustillitsvalgte møter på PBL-tillitsvalgtsmøtet.

4. Kulltillitsvalgt skal være tilgjengelig for informasjon og veiledning av kulltillitsvalgt på semesteret under. Dersom det er behov kan kulltillitsvalgte bli enige om å arrangere et informasjonsmøte i forbindelse med en forelesning på semesteret under. Dette er til for å overføre nyttig erfaring fra semester til semester.

5. I hvert kull er det forskjellige arbeidsoppgaver som finner sted, en liten pekepinn
og noen tips om dette finnes hos studentveiledningen. Se oversikt over arbeidsoppgaver for de som velges som kulltillitsvalgte (KOMMER i 2021).

Kontaktpunkter

Som kulltillitsvalgt er det viktig å vite hvilke kontaktpunkter en har tilgjengelig,
og hvilke ansvarsområder hver av disse har - dette for å kunne fremme din sak til riktig instans.

 • dersom det er spørsmål angående undervisningens innhold og form:
  ta kontakt med modulleder. Det er også mulig å ta kontakt med utdanningslederne på de forskjellige instituttene.

 • spørsmål angående timeplanen o.l. på et administrativt nivå:
  ta kontakt med din modulkoordinator.

 • spørsmål angående eksamen o.l. på et administrativt nivå, ta kontakt med studiekonsulenten i studieseksjonen, på modulen eller semesteret

 • dersom det er spørsmål angående drift av bygninger på preklinisk,
  ta kontakt med Eiendomsavdelingen eller gå ned i underetasjen på Domus Medica.

 • Oversikt over adresser for kull e-postlister.

 • Sjekk alltid informasjon på nettsidene først og ta kontakt med oss eller MED-studieinfo hvis du er i tvil hvem du skal kontakte.

Utvekslingspoeng

Pr dags dato belønnes kulltillitsvalgtsvervet med 2 utvekslingspoeng pr år, dvs 1 poeng pr semester. Se forøvrig poenglisten på søknadssiden om utveksling - under hvordan søker jeg.

Kulltillitsvalgte høst 2022

Oversikten over nye kulltillitsvalgte blir oppdatert fortløpende.

Modul 1, termin 1

H22  

Danie Bajalan

daniebaj@studmed.uio.no

Modul 1, termin 2

V22   Daniel M. Nishimura

d.m.nishimura@studmed.uio.no

Modul 2, termin 1

H21 Sara Løvli Nielsen s.l.nielsen@studmed.uio.no

Modul 2, termin 2

V21

Aria Dlawer Barzenje

ariadb@studmed.uio.no

Modul 3, termin 1

H20 Shahana Balakumaran shahana.balakumaran@studmed.uio.no
 

Modul 3, termin 2

V20

Ragnhild Misje

ragnhild.misje@studmed.uio.no

Modul 4

H19

Anna Mariani Bjørnflaten

annabjornflaten@gmail.com
 

Modul 5

V19 Yaser Alshawi yaser.alshawi@studmed.uio.no

Modul 6

H18

Christine Wagle Wiger

c.w.wiger@medisin.uio.no

Modul 7

V18

Aysha M. Raszkowski
 

a.m.raszkowski@studmed.uio.no
 

Modul 8, termin 1

H17 Astrid Rotevatn astrid.rotevatn@studmed.uio.no
 

Modul 8, termin 2

V17

Aurora Breivik Anke

a.b.anke@studmed.uio.no

Kulltillitsvalgte vår 2022

Oversikten over nye kulltillitsvalgte blir oppdatert fortløpende.

Modul 1, termin 1

V-22  

Daniel M. Nishimura

d.m.nishimura@studmed.uio.no

Modul 1, termin 2

H-21

Jana Leonchanka

jana.leonchanka@studmed.uio.no
 

Modul 2, termin 1

V-21

Aria Dlawer Barzenje ariadb@studmed.uio.no

Modul 2, termin 2

H-20

Janeni Jeevanathan

janeni.jeevanathan@studmed.uio.no

Modul 3, termin 1

V-20

Ragnhild Misje

ragnhild.misje@studmed.uio.no

Modul 3, termin 2

H-19

Oline Andrea Skiaker

o.a.skiaker@studmed.uio.no

Modul 4

V-19

Yaser Alshawi

yaser.alshawi@studmed.uio.no

Modul 5

H-18

Anita Standal Digernes a.s.digernes@studmed.uio.no

Modul 6

V-18

Aysha M. Raszkowski

a.m.raszkowski@studmed.uio.no

Modul 7

H-17

Astrid Rotevatn

astrid.rotevatn@studmed.uio.no

Modul 8, termin 1

V-17

Aurora Breivik Anke a.b.anke@studmed.uio.no

Modul 8, termin 2

H-16

Bjørnar Torset

Tuva Tønjum

b.b.torset@studmed.uio.no

t.c.k.tonjum@studmed.uio.no


 

Publisert 24. aug. 2012 12:15 - Sist endret 23. aug. 2022 19:16