Kulltillitsvalgte

Om kulltillitsvalgtsvervet

Retningslinjer for valg

1. Kulltillitsvalgte velges inn for en modul av gangen (ett semester for kull i gammel studieplan). Valget SKAL gjøres i løpet av første undervisningsuke i modulen, i semesteret. Frem til ny er valgt, sitter den som ble valgt på modulen tidligere. For Modul 1 blir den valgt når Studentveiledningen presenterer seg i en av de første ukene av semesteret.

2. Sittende kulltillitsvalgt har ansvar for at dette valget gjennomføres, dersom han/hun ikke er tilstede (permisjon, utveksling osv) har han/hun ansvaret
for å skaffe noen som kan arrangere valget.

3. I de semestrene hvor kullet deles etter sykehus (feks 5. og 6.) har kulltillitsvalgt ansvar for at hvert sykehus velger en tillitsvalgt.

4. Nyvalgt kullrepresentant skal straks sende e-post til studentveiledningen og til modulkoordinator med navn, kull, mail og mobiltelefonnummer.

Ansvarsområder

1. Kulltillitsvalgt har ansvar for å ta opp saker som opptar kullet, og fremme
disse til rette instanser. Oversikt over instansenes ansvarsområder
finnes nedenfor. I løpet av semesteret arrangeres to kulltillitsvalgtsmøter
i regi av studentveiledningen som det er ønskelig at alle deltar på: et formøte og så selve møte med studiedekanen og utdanningslederne ved instituttene.

2. Kulltillitsvalgt sitter i modulutvalget (se link for beskrivelse) for sin egen modul,
og for modulen under for noen av modulene. Se oversikten
Utvalget holder vanligvis 1-2 møter pr semester og ledes av modulleder .

3. Kulltillitsvalgt har overordnet ansvar for at PBL-tillitsvalgte velges
i hver gruppe, og at representantene møtes på evalueringsmøtet. For semesterne der
hvert sykehus har egne representanter har kulltillitsvalgt mulighet for å delegere
dette ansvaret til sykehusenes tillitsvalgte - men er fremdeles ansvarlig for at
dette blir overholdt og gjennomført. Det er også svært hensiktsmessig at
kulltillitsvalgt og evt sykehustillitsvalgte møter på PBL-tillitsvalgtsmøtet.

4. Kulltillitsvalgt skal være tilgjengelig for informasjon og veiledning av kulltillitsvalgt på semesteret under. Dersom det er behov kan kulltillitsvalgte bli enige om å arrangere et informasjonsmøte i forbindelse med en forelesning på semesteret under. Dette er til for å overføre nyttig erfaring fra semester til semester.

5. I hvert kull er det forskjellige arbeidsoppgaver som finner sted, en liten pekepinn
og noen tips om dette finnes hos studentveiledningen.

Kontaktpunkter

Som kulltillitsvalgt er det viktig å vite hvilke kontaktpunkter en har tilgjengelig,
og hvilke ansvarsområder hver av disse har - dette for å kunne fremme din sak til riktig instans.

 • dersom det er spørsmål angående undervisningens innhold og form:
  ta kontakt med modulleder. Det er også mulig å ta kontakt med utdanningslederne på de forskjellige instituttene.

 • spørsmål angående timeplanen o.l. på et administrativt nivå:
  ta kontakt med din modulkoordinator.

 • spørsmål angående eksamen o.l. på et administrativt nivå, ta kontakt med studiekonsulenten i studieseksjonen, på modulen eller semesteret

 • dersom det er spørsmål angående drift av bygninger på preklinisk,
  ta kontakt med Eiendomsavdelingen eller gå ned i underetasjen på Domus Medica.

 • Oversikt over adresser for kull e-postlister.

 • Sjekk alltid informasjon på nettsidene først og ta kontakt med oss eller MED-studieinfo hvis du er i tvil hvem du skal kontakte.

Utvekslingspoeng

Pr dags dato belønnes kulltillitsvalgtsvervet med 2 utvekslingspoeng pr år, dvs 1 poeng pr semester. Se forøvrig poenglistensøknadssiden om utveksling.

Kulltillitsvalgte høst 2020

Oversikten over nye kulltillitsvalgte blir oppdatert fortløpende.

Modul 1, termin 1

H-20

Fredrik Wallentin

fredrik.wallentin@studmed.uio.no

Modul 1, termin 2

V-20

Hana Abdullah hana.abdullah@studmed.uio.no

Modul 2, termin 1

H-19

Juni Folge j.k.folge@studmed.uio.no

Modul 2, termin 2

V-19

Aiden Abnar aiden.abnar@studmed.uio.no

Modul 3, termin 1

H-18

Amanda Hylland Spjeldnæs

a.h.spjeldnas@medisin.uio.no

Modul 3, termin 2

V-18

Ida Kristine Liborg i.k.liborg@studmed.uio.no

Modul 4

H-17

Carl Jørstad c.f.j.schonhardt@studmed.uio.no

Modul 5

V-17

Ingjerd Amlie ingjerd.amlie@studmed.uio.no

Modul 6

H-16

Malin Flønes 

Cecilie Lunde

malin.flones@studmed.uio.no

cecilie.lunde@studmed.uio.no

Modul 7

V-16

Jala Imad jala.imad@studmed.uio.no

Modul 8, termin 1

H-15

Shko Nagmadin Karim

s.n.karim@studmed.uio.no

Modul 8, termin 2

V-15

Ingrid Stenbeck i.m.stenbeck@studmed.uio.no

Kulltillitsvalgte vår 2020

Oversikten over nye kulltillitsvalgte blir oppdatert fortløpende.

Modul 1, termin 1

V-20

Hana Abdullah

hana.abdullah@studmed.uio.no

Modul 1, termin 2

H-19

Hannah Horsberg Standal

E-post: h.h.standal@studmed.uio.no

Modul 2, termin 1

V-19

Aiden Abnar
 

E-post: aiden.abnar@studmed.uio.no

Modul 2, termin 2

H-18

Ester Kristine Størkson

E-post: e.k.storkson@studmed.uio.no

Modul 3, termin 1

V-18

Ida Kristine Liborg

E-post: i.k.liborg@studmed.uio.no

Modul 3, termin 2

H-17

Mujahid Hassan Hussain

E-post: m.h.hussain@studmed.uio.no

Modul 4

V-17

Thea Røstbakken

E-post: thea.rostbakken@studmed.uio.no

Modul 5

H-16

Live Fosmark

E-post: live.fosmark@studmed.uio.no

Modul 6

V-16

Jala Imad

E-post: jala.imad@studmed.uio.no

Modul 7

H-15

Karen Sofie Eliassen

E-post: k.s.eliassen@studmed.uio.no

Modul 8, termin 1

V-15

Ingrid Stenbeck

E-post: i.m.stenbeck@studmed.uio.no

Modul 8, termin 2

H-14

Saumia Shankarr

saumia.shankarr@studmed.uio.no

 

Publisert 24. aug. 2012 12:15 - Sist endret 30. sep. 2020 21:27