Organisasjonskart

De underliggende enhetene til instituttet er organisert i klinikker og avdelinger. Klinmed er i gang med å endre sin klinikkstruktur. Her finner du organisasjonskart for Klinmed per i dag og med ny klinikkstruktur.

Bakgrunn

Det har vært et uttalt mål at organiseringen av Institutt for klinisk medisin skal speile Oslo universitetssykehus.

I desember 2015 vedtok styret ved OUS en ny klinikkstruktur. Den innebar at flere av dagens klinikker ble splittet i to eller tre nye klinikker. De fleste klinikkene som ble delt endret også navn. 

Klinmed er derfor i gang med å endre sin klinikkstruktur tilsvarende. Endringene trer i kraft 1. juli 2016.

Klinikkendringene

Fem av dagens klinikker på Klinmed splittes opp i to og tre nye klinikker.

 • Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken (KKT) blir
  • Kreftklinikken (KRE)
  • Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT)
 • Klinikk for diagnostikk og intervensjon (KDI) blir
  • Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN)
  • Klinikk for laboratoriemedisin (KLM)
 • Klinikk for kirurgi og nevrofag (KKN) blir 
  • Ortopedisk klinikk (OPK)
  • Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA)
  • Nevroklinikken (NVR)
 • Kvinne- og barneklinikken (KVB) blir 
  • Barne- og ungdomsklinikken (BAR)
  • Kvinneklinikken (KVI)
 • Akuttklinikken (AKU) blir
  • Akuttklinikken (AKU)
  • Prehospital klinikk (PRE)
Publisert 20. mai. 2011 11:41 - Sist endret 8. jun. 2016 14:43