Instituttledelsen

Instituttets ledelse består av instituttleder, to nestledere og en administrasjonssjef. Instituttleder og nestledere velges for fire år.

Instituttleder

Dag Kvale har det øverste ansvaret for instituttets forskning, undervisning, formidling og innovasjon. Instituttleder rapporterer til dekan ved Det medisinske fakultet.

Nestledere

Shuo-Wang Qiao er stedfortreder og nestleder for den del av virksomheten som foregår ved Oslo universitetssykehus.

Torbjørn Omland er nestleder og har det daglige ansvaret for instituttets virksomhet ved Akershus universitetssykehus.

Administrasjonssjef

Hans Mossin rapporterer til instituttleder. Administrasjonssjef leder sekretariatet ved Klinmed og har ansvaret for de administrative funksjonene og ressursene ved instituttet.

Publisert 26. apr. 2011 14:36 - Sist endret 2. apr. 2019 10:57