Nettsider med emneord «Klinisk/samfunnsmedisinsk prosjekt»

Publisert 27. jan. 2022 15:10

Sosioøkonomisk status er en risikofaktor for en rekke sykdommer, men er det sosiale ulikheter i risiko for beinskjørhet og brudd i Norge? Har kroppsmasseindeks betydning for denne sammenhengen?

Publisert 16. feb. 2021 15:32

Ungdomstiden er en periode med omfattende reorganisering i hjernen, også kalt økt hjerneplastisitet. Samtididig ser vi også en økning i psykiske plager. Vår forskning ønsker å hjelpe med å forstå hvorfor ungdommer utvikler seg forskjellig, og hvordan hjernen forandrer seg i ungdomsårene.

Publisert 16. feb. 2021 15:29

Prosjektet har som målsetning å forstå sammenhengen mellom økt nevroplastisitet under svangerskapet og hvorfor noen kvinner utvikler fødselsdepresjon. I et tverrfaglig team undersøker vi hvordan arv og miljø påvirker kvinners hjernehelse og mentale helse under svangerskapet.

Publisert 16. feb. 2021 09:31

Det er godt dokumentert at leger har forhøyet selvmordsrate, både over tid og i mange land. Vi har gode data også fra Norge, men disse er nå gamle. Vi ønsker nå å undersøke selvmordsatferd blant leger i Norge på nytt, slik at vi får oppdaterte tall.

Publisert 15. feb. 2021 16:07

Leger opplever høyt nivå av jobbstress og mye tyder på økning i sykefravær i denne gruppen som tidligere hadde lavt sykefravær. Det er lite kunnskap om (I) faktorer som fører til sykefravær blant leger, (II) hva som kan føre dem tilbake i jobb, og (III) hvem som over lengre tid trives i jobb med lavt sykefravær.

Publisert 2. nov. 2020 10:38

Ved akutt sykdom kan pasienter utvikle delirium («akutt forvirring»). Dette er skremmende og alvorlig og gir økt risiko for demens. En bedre forståelse av hva som skjer i hjernen ved delirium kan bidra til utvikling av effektiv behandling.