Nasjonal forskerskole i allmennmedisin

Ny satsing vil heve kvaliteten på allmennmedisinsk forskning i Norge. Arbeidet blir satt i gang i løpet av 2013.

Professor Jørund Straand, foto UiO.

Norges forskningsråd har for perioden 2013-2020 bevilget penger til ny nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Jørund Straand, professor ved avdeling for allmennmedisin ved UiO og leder for Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Oslo, står som ansvarlig for søknaden, som er utarbeidet sammen med de tre andre AFE-ne i Norge.

Forskerskolen vil bli et samarbeidsprosjekt mellom de allmennmedisinske forskningsmiljøene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Det er dessuten planlagt samarbeid med allmennmedisinske forskerskoler og forskningsmiljøer utenfor Norge.

- Dette vil være et viktig skritt for å styrke den allmennmedisinske forskningen i Norge, og dermed styrke den allmennmedisinske yrkesutøvelsen, kommenterer Jørund Straand.

Et supplement til PhD-program

Hensikten med Forskningsrådets satsing på de nasjonale forskerskolene er at de skal heve kvaliteten på forskerutdanningen, og de skal være et supplement til eksisterende doktorgradsprogrammer ved institusjonene.

Forskningsrådet mottok i alt 29 søknader om støtte til nasjonale forskerskoler, og bevilget totalt 218 mill kroner fordelt på 10 nye skoler. De skriver om tildelingen at de i søknadsbehandlingen har lagt stor vekt på søknadenes kvalitet, strategiske betydning for fagområdet og merverdi i forhold til den eksisterende doktorgradsutdanningen.

Et akademisk fag

For allmennmedisin som akademisk fag vil denne tildelingen bety at man kan øke kvaliteten på ph.d-utdanningen innenfor allmennmedisin. Allmennmedisin er et av tre kliniske hovedfag ved medisinutdanningen, men de allmennmedisinske avdelingene ved universitetene er fortsatt små. Denne tildelingen vil bety mye for utviklingen av det akademiske faget allmennmedisin.  

Av Siri E. Janssen
Publisert 29. nov. 2012 13:12 - Sist endret 18. mars 2014 13:43