Aktuelle forskningssaker i 2012

Publisert 14. des. 2012 09:40

Svake norskkunnskaper kobles til overvekt. Bedre norsk i innvandrergrupper kan spare helsekroner og styrke folkehelsen.

Publisert 29. nov. 2012 13:12

Ny satsing vil heve kvaliteten på allmennmedisinsk forskning i Norge. Arbeidet blir satt i gang i løpet av 2013.

Publisert 9. nov. 2012 11:18

De spiser for mye fet mat og usunne karbohydrater. Risikoen for alvorlig sykdom øker hos innvandrere fra Sør-Asia, fordi de etablerer et usunt kosthold i Norge. Det viser nye analyser i en oppsummering fra forskere ved Institutt for helse og samfunn.

Publisert 25. okt. 2012 18:52

Mellomledere ved sykehus i endring kan forebygge sykefravær ved å følge opp hvordan ansatte løser arbeidsoppgaver og kombinere støttende atferd med å ta opp problemer.

Publisert 9. okt. 2012 16:25

Noen av metodene som benyttes i helseøkonomisk evaluering er ikke valide nok.

Publisert 25. juni 2012 10:34

Ny forskning viser at eldre med nedsatt funksjonsevne blir rehabilitert raskere og bedre ved egne rehabiliteringsenheter enn på sykehjem. Dette bør få konsekvenser for hvordan kommunene organiserer rehabiliteringstilbudet.

Publisert 8. juni 2012 13:45

21.-22.mai ble det arrangert 14. nasjonale helseøkonomikonferanse ved Sundvolden hotel. Her finner du noen av foredragene som pdf.

Publisert 1. juni 2012 09:08

170 millioner barn i verden når aldri sitt fysiske eller mentale potensial. Årsaken er underernæring.

Publisert 30. apr. 2012 14:12

En ny norsk studie viser ingen sammenheng mellom hjertefeil hos fosteret og bruk av erytromycin i svangerskapets første trimester.

Publisert 1. mars 2012 15:17

En ny studie viser at svangerskapsdiabetes er langt vanligere enn tidligere antatt. 

Publisert 1. mars 2012 15:16

Omfanget av uheldig legemiddelbruk hos eldre er så stort at det kan karakteriseres som en moderne epidemi, ifølge forsker.

Publisert 8. feb. 2012 08:59

Hvor ofte fastlegen din henviser til en spesialist, sier ikke nødvendigvis noe om kvaliteten på helsetjenesten du mottar.

Publisert 2. jan. 2012 14:48

I etikk-komitear kan pårørande og legar saman diskutere om det er best å stoppe eller halde fram livsforlengjande behandling. Ordninga er for lite kjend, beklagar professor i medisinsk etikk.