Helseøkonomikonferansen 2012

21.-22.mai ble det arrangert 14. nasjonale helseøkonomikonferanse ved Sundvolden hotel. Her finner du noen av foredragene som pdf.

Hans Olav Melberg snakket om sammenhenger mellom alder og sykehuskostnader.

En aldrende befolkning

  • Utviklingen av behovet for omsorgstjenester (pdf) — Erling Holmøy, Statistisk sentralbyrå
  • Sammenhenger mellom alder og sykehuskostnader — Hans Olav Melberg, UiO
  • Helsekostnader mot slutten av livet: Hvor mye og hvor viktig? — Geir Godager, UiO

Ledelse og styringsutfordringer i helseforetakene

Økonomisk evaluering av helsetiltak

Verdsetting av helseforbedringer og alvorlighet

Prioritering

Legemidler

  • Optimale medisinpriser — Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen BI
Publisert 8. juni 2012 13:45 - Sist endret 27. jan. 2014 10:36