Svangerskapsdiabetes – overraskende vanlig

En ny studie viser at svangerskapsdiabetes er langt vanligere enn tidligere antatt. 

Også etnisk norske kvinner har høyere forekomst av svangerskapsdiabetes enn man tidligere har vært klar over.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Høy forekomst også blant etnisk norske

Det har lenge vært kjent at det blant etniske minoritetskvinner er en høy forekomst av svangerskapsdiabetes. Spesielt gjelder dette kvinner fra Sørøst-Asia.

– Denne studien bekrefter at forekomsten av svangerskapdiabetes hos de fleste etniske minoritetskvinner er høy. Det mest overraskende er at det ser ut til å være en langt høyere forekomst av svangerskapsdiabetes hos etnisk norske kvinner enn vi tidligere har vært klar over, sier Anne Karen Jenum, førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn.

Tester kvinner for svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes kan påvises gjennom en glukosebelastningstest, som måler kroppens evne til å omsette sukker. En bestemt mengde glukose oppløst i vann inntas etter å ha fastet fra kvelden i forkant. Blodsukkernivået måles rett før inntaket, og to timer i etterkant.

For å kartlegge forekomsten av svangerskapsdiabetes, ble alle kvinnene i studien tilbudt glukosebelastning i uke 28 av svangerskapet. 

11 prosent av etnisk norske og vesteuropeiske kvinner og 15 prosent av etniske minoritetskvinner har svangerskapsdiabetes, ifølge WHOs definisjon av svangerskapsdiabetes. Det er omtrent ti ganger høyere enn tallene fra Medisinsk fødselsregister for 2009, som viser en forekomst på 1,4 prosent. 

Reduserer risikoen med små grep

Svangerskapsdiabetes kan gi økt risiko for komplikasjoner både for mor og barn ved fødselen, blant annet fordi barnet kan få høyere fødselsvekt, noe som kan føre til en vanskeligere fødsel. I tillegg har kvinner med svangerskapsdiabetes økt risiko for å utvikle type 2 diabetes senere i livet. Det er derfor viktig å identifisere kvinner i risikogrupper for å forebygge svangerskapsdiabetes.

– Vi vet fra tidligere forskning at personer med høy risiko for type 2 diabetes kan forebygge eller utsette debut av sykdommen med flere år, gjennom å endre levevaner. Ved hjelp av enkle endringer i kostholdet og regelmessig fysisk aktivitet, kan risikoen reduseres betydelig. Å oppdage svangerskapsdiabetes så tidlig som mulig er viktig for kvinnenes fremtidige helse, sier Jenum.

Risikofaktorer for alle etniske grupper

– Studien viser at etniske minoritetskvinner hadde klart høyere risiko for svangerskapsdiabetes etter justering for alder, antall barn og kroppsmasseindeks. Men når vi også justerte for utdanning og kroppshøyde, ble de etniske forskjellene borte, forteller Jenum. 

Årsaken til at forskerne valgte å justere for faktorer som utdanning og kroppshøyde, er at kvinnenes oppvekstvilkår kan påvirke disse faktorene.

De viktigste risikofaktorene viste seg å være høy alder hos mor, å være flergangsfødende, å ha lav utdanning, å ha nære slektninger med diabetes, og lav kroppshøyde. Disse funnene viser at faktorer tidlig i livet øker risikoen for svangerskapsdiabetes.

En befolkningsbasert studie

Kvinner som gikk til svangerskapskontroll på helsestasjonene i bydelene Stovner, Grorud og Bjerke ble invitert til å delta i studien. Kvinnene ble inkludert i omkring uke 15 av svangerskapet. Responsen fra de gravide var svært god, og til sammen 823 kvinner deltok i studien. Dette var 74 prosent av de inviterte, og av disse hadde 59 prosent etnisk minoritetsbakgrunn.

Det er første gang at alle gravide i et område i Norge blitt systematisk undersøkt med tanke på svangerskapsdiabetes. Både de norske kvinnene og kvinnene fra minoritetsgruppene anses som representative for sine respektive etniske grupper.

Jenum forteller at det har vært stor interesse for å være med i studien, og svært få deltakere har trukket seg underveis.

Styrking av svangerskapsomsorgen

– Hittil har forskningsresultatene vært med på å styrke svangerskapsomsorgen i de deltakende bydelene. Alle gravide kvinner blir nå tilbudt en ekstra rådgivningstime tidlig i svangerskapet, og glukosebelastningstest omkring uke 28. Bydelene utvikler også ulike kulturtilpassede rådgivnings- og oppfølgingstiltak for gravide i bydelene. Dette hjelper de gravide til å opprettholde et sunt kosthold og til å være fysisk aktive, avslutter Anne Karen Jenum.

Et bredt samhandlingsprosjekt

Groruddalen gjennomgår raske demografiske endringer. Dette skaper nye utfordringer både for leger, helsestasjoner og i folkehelsearbeidet for øvrig. STORK-Groruddalen er et bredt samhandlingsprosjekt mellom primærhelsetjenesten i Oslo kommune, spesialisthelsetjenesten og Universitetet i Oslo. Prosjektet ønsker å bedre helse for mor og barn. 

Kilder

Anne Karen Jenum og Kjersti Mørkrid er førsteforfattere på artikkelen som ble publisert i European Journal of Endocrinology i november 2011. Anne Karen Jenum er tilsatt som førsteamanuensis ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO.

Jenum AK, Mørkrid K, Sletner L, Vangen S, Torper JL, Nakstad B, Voldner N, Rognerud-Jensen OH, Berntsen S, Mosdøl A, Skrivarhaug T, Vårdal MH, Holme I, Yajnik CS, Birkeland KI.  Impact of ethnicity on gestational diabetes identified with the WHO and the modified International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups criteria: a population-based cohort study.  Eur J Endocrinol. 2012 Feb;166(2):317-324.

Artikkelen er også publisert på forskning.no

Av Siri Evju Janssen
Publisert 1. mars 2012 15:17 - Sist endret 12. apr. 2019 12:26