Den skjulte krisen

170 millioner barn i verden når aldri sitt fysiske eller mentale potensial. Årsaken er underernæring.

Mangel på livsviktige næringsstoffer fører til vekstehemming hos barn. Men dette er ikke alltid like lett å oppdage.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

– Kronisk underernæring er verdens skjulte krise - den påvirker millioner av barns utvikling og mulighet til å klare seg i livet, sier professor Gerd Holmboe-Ottesen.

Underernæring rammer store deler av verdens barn. Mangel på livsviktige næringsstoffer gjør at barnas kropp og hjerne ikke utvikler seg til sitt fulle potensial. Resultatet er skremmende.

– Barna blir hengende etter, både kroppslig, kognitivt og mentalt, og mange presterer dårlig på skolen, forteller Holmboe-Ottesen.

– I et større perspektiv svekker dette landenes mulighet for utvikling.

Skjult tilstand

Kronisk under- eller feilernæring er ofte en skjult tilstand. Det er lett å identifisere de avmagrede barna som er rammet av akutt sult eller sykdom. Et kronisk underernært barn er det derimot verre å fange opp. Det er ikke engang slik at barnet nødvendigvis føler sult.

De får stilnet sulten, men med et lite variert kosthold som mangler essensielle næringsstoffer.

Barn rammet av kronisk underernæring mangler stoffer som er viktige for et velfungerende immunsystem. Konsekvensen er at barna lettere dør av infeksjonssykdommer som diaré, malaria, lungebetennelse og meslinger.

De to første leveårene er avgjørende for barns utvikling. Og dårlig ernæring i denne perioden kan gi uopprettelige skader. Derfor er Holmboe-Ottesen opptatt av hvordan fattige kvinner i fruktbar alder har det.

– Underernæringen og veksthemmingen starter allerede på fosterstadiet, med ernæringen som moren får, opplyser hun.

Fattigdommens forbannelse

Fattige kvinner føder ofte barn med lav fødselsvekt. Disse barna stiller svakt. Sammenlignet med barn som har normal fødselsvekt, har barn med lav fødselsvekt fire ganger mindre sannsynlighet for å overleve spedbarnsperioden.

Fordi fattigdom er en viktig bakenforliggende årsak til underernæring, er matvareprisene av kristisk betydning. Det finnes næringsrik mat å få tak i, men fattige familier har ikke råd til å kjøpe den.

Les hele artikkelen av Trine Nickelsen i Apollon.

Av Marianne Baksjøberg
Publisert 1. juni 2012 09:08 - Sist endret 1. juni 2012 12:52