English version of this page

Ebolavaksinen er her

Studier viser at den første effektive vaksinen mot ebola er vellykket. Det betyr at utbruddet i Guinea kan være stoppet om et par måneder.

Lab-testing

Ebola er en alvorlig sykdom med høy dødelighet. Nå kan vaksinen hjelpe dem som trenger det mest. Foto: Colourbox

Prosessen fra forskningsforsøk til resultat har gått rekordraskt i forskningssammenheng. Det er slett ikke vanlig at vaksinasjonsutprøving tar så kort tid. Og gir så gode resultater.

– Dette er mer enn vi kunne håpe på, forteller John-Arne Røttingen, leder av styringsgruppen for studien.

Portrett Røttingen
Smittevernsdirektør John-Arne Røttingen i Folkehelseinstituttet mener vi nå har mulighet til å bekjempe ebola.

John-Arne Røttingen, smittevernsdirektør ved Folkehelseinstituttet, og professor II i helsepolitikk ved UiO og i global helse ved Harvard T.H. Chan School of Public Health, har vært en sentral pådriver for å få forsøkene igangsatt raskt.

Selve vaksinen, kan han fortelle, hadde derimot eksistert i flere år, etter å ha vært utviklet ved folkehelseinstituttet i Canada og kun testet på aper. Og da ebola brøt ut tok det igjen lang tid før man satte igang en koordinert forskningsutviklingsinstans med parallell vaksinering.

– Det var etter et møte med WHO hvor vi fikk satt sammen en arbeidsgruppe i etterkant at vi bestemte oss for å virkelig gå for dette, sier han. Samarbeidet på høyt nivå har vært helt essensielt for å få dette igangsatt, sier Røttingen.

Internasjonalt samarbeid

Arbeidet startet i september i fjor for å se om de kunne finne en vaksine. Vi kom inn i forbindelse med at epidemien hadde eskalert, og vi ba i et møte med WHO om å få teste vaksinen i grupper for å se om den beskyttet mot infeksjon.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra WHO, UD, Leger Uten Grenser, forskere fra Universiteter i England, USA og Sveits samt internasjonale helsemyndigheter. Og i spissen, John-Arne Røttingen.

– Samarbeidet mellom de internasjonale partene og med støtte fra høyt nivå har vært avgjørende for at dette kunne settes igang raskt. Det var også et sterkt ønske om å gjøre arbeidet i Guinea. Det var et land som vi ikke ønsket å glemme, og vi ønsket fokus på arbeidet der, forteller han.

Strategisk tilnærming

Det har vært lyttet mye til feltarbeidere før og underveis, slik at de tidlig la opp til en strategi hvor de ønsket å få tillit før de satte forsøkene igang. Derfor har det kun vært feltarbeidere som har gjennomført studiene, som kan språket og forstår og respekterer folket de møter.

– Dette har vært en lokal forankret studie, hvor vi på ingen måte har signalisert med logoer eller andre store navn i vårt feltarbeid. Vi har startet med å gi informasjon og formidle at dette skal være en studie basert på tillit, at konfidensiell informasjon blir ivaretatt, og frivillighet har vært viktige ingredienser for å lykkes med å gjennomføre studiene.

– Det har vært stor skepsis til forskning blant befolkningen, noe som nå er snudd helt rundt, forteller Røttingen og deler et rørende bilde fra sin twitter-konto @jarottingen.

Twitter Røttingen

 

Å gjennomføre selve studiene har vært en stor jobb.  De måtte dessuten tenke annerledes, raskt og strategisk. 200 personer har arbeidet med dette på fulltid siden februar. Og det har vært strenge rutiner og en detaljert protokoll for å ha en etisk kontroll.

– Vanligvis kan det ta åtte år å gå gjennom de ulike fasene av klinisk utprøving før man har en beskyttende vaksine. Og deretter et nytt år før vaksinen formelt godkjennes. Vår studie var designet for å kunne oppdage effekt ned til 70%, men det ville ha tatt lenger tid. Med 100% beskyttelse etter ett år er dette mye mer enn vi kunne håpe på, forteller Røttingen.

Foreløpige interimanalyser viste dette da Røttingen var i Guinea for fire uker siden og resultatene var så sterke at vi måtte legge det frem til vurdering for vår uavhengige sikkerhets- og endepunkts komite.

Med et så oppløftende resultat har det dermed blitt uforsvarlig å fortsette forsøkene uten å gi vaksine til alle i risikogruppen, derfor har den uavhengige komiteen foreslått at studien fortsetter  å tilby umiddelbar vaksine til alle.

Ny måte å vaksinere på

Med de oppløftende forskningsresultatene har vaksineringen virkelig blitt et felles prosjekt hvor nå alle drar i samme retning. Nå vil vaksineringen fortsette slik at utbruddet forhåpentligvis vil være avsluttet om et par måneder.

Nyheten har virkelig spredd seg også i Guinea, noe som fører til køer av helsepersonell som ønsker å vaksinere seg ved sykehuset i hovedstaden Conakry. Foreløpig finnes det ikke nok vaksiner til å vaksinere alle, og vaksinen må brukes til de som har høyest risiko gjennom å fortsette ringvaksineringsstudien og tilby vaksine til personell som arbeider med ebolapasienter.

Ringvaksineringen fortsetter dermed som tidligere.

Studien har inkludert rundt 4000 deltagere og fungert gjennom å vaksinere en ring av mennesker der nye ebola-tilfeller oppstår. På den måten blir nabolaget som er i høyrisiko-gruppen der den smittede bor vaksinert. En tilfeldig halvpart av denne «ringene» gis vaksine med engang, mens den andre halvparten ringer får vaksinen 21 dager senere, opplyser Folkehelseinstituttet.

Deretter sammenligner man antall sykdomstilfeller som oppstår i de to gruppene for å måle vaksinens beskyttende effekt, og samtidig oppfylle krav om tilbud til vaksine til alle som er med i forsøket.

Ringvaksinering kan vise seg å bli et nytt design for fremtiden sammenlignet med det som tidligere har blitt gjort og tenkt rundt vaksinering.

Måtte tenke annerledes

Det har vist seg å være vellykket på den måten at det går raskt å gjennomføre og inkluderer de som har høyest risiko. Slik man tidligere utryddet kopper.

– Vi har vært litt heldige og konteksten gjorde at vi måtte tenke annerledes, sier Røttingen om det spennende og krevende arbeidet med å lede mange forskjellige som skal samarbeide, og håndtere landskapet rundt seg.

– Nå fortsetter vi studien, en vaksine er aldri perfekt, og vi trenger mer kunnskap, fortsetter han.

Mye tyder på at lisensieringen kommer i 2016 og vaksinen kan da tilbys i større skala.

Av Christina Heesch
Publisert 5. aug. 2015 11:31 - Sist endret 1. okt. 2020 14:23