English version of this page

Ibuprofen kan ikke erstatte antibiotika ved urinveisinfeksjon

Antibiotikaresistente bakterier er et stort globalt problem. Vi bør likevel ikke droppe antibiotika ved urinveisinfeksjon.

foto av medisinhyller i et apotek.

Illustrasjon: Colourbox

En av vår tids aller største helseutfordringer er bakterier som er resistente mot antibiotika. Hovedårsaken til at de utvikler resistens er vår bruk av antibiotika. Det er derfor viktig å redusere unødvendig antibiotikabruk og å finne alternative løsninger.

– Antibiotikaresistens truer alle former for moderne medisin, sier Ingvild Vik ved Helsam. – For at vi skal kunne gjennomføre blant annet kreftbehandling, nyfødtmedisin, organtransplantasjon og proteseoperasjoner er vi avhengige av å ha virksom antibiotika. Vi må kunne forebygge og behandle infeksjoner, fortsetter hun.

Stor årsak til antibiotikabruk

Halvparten av alle kvinner vil få minst én episode med urinveisinfeksjon i løpet av livet, og denne bakterieinfeksjonen er den nest største årsaken til antibiotikabruk i allmennpraksis. Tilstanden går ofte over uten behandling, og den har vært vurdert som et bra sted å kutte antibiotikabruken.

En tysk pilotstudie viste i 2010 at ibuprofen ga like rask smertelindring som antibiotika hos kvinner med ukomplisert urinveisinfeksjon. Ingvild Vik har nå ledet en større klinisk studie for å se om disse funnene kan bekreftes.

– Vi vet at ukompliserte urinveisinfeksjoner hos kvinner, blærekatarr, er en selvbegrensende tilstand som ofte går over av seg selv. Alle som har hatt blærekatarr vet at det kan være svært smertefullt og plagsomt og at antibiotika gir en rask symptomlindring. Kvinner som oppfordres til å se det an litt og drikke masse væske opplever ofte at infeksjonen går over uten antibiotika. Vi ønsket derfor å undersøke om smertestillende, ibuprofen, kunne gi like god symptomlindring som antibiotika, sier hun.

Antibiotika ga bedre symptomlindring

Foto av Ingvild Vik
Ingvild Vik. Foto: Beate Nilsen

Vik og kollegene sammenlignet ibuprofen med antibiotikaet pivmecillinam. 383 skandinaviske kvinner deltok i studien. 181 pasienter fikk ibuprofen og 178 fikk pivmecillinam. Verken deltagere eller behandlende leger visste hvem som fikk hva.

Etter fire dager var status følgende: 74% av pasientene som hadde fått antibiotika følte seg friske, mens bare 39% av dem som hadde fått ibuprofen følte seg bra.

 

 

Komplikasjoner blant dem som fikk ibuprofen

Over halvparten av kvinnene som fikk ibuprofen ble til slutt friske uten antibiotikabehandling. Litt under halvparten ble ikke friske, og måtte tilbake til lege for antibiotikabehandling.

Av dem som kom tilbake var det syv pasienter som fikk nyrebekkenbetennelse, og fem av dem måtte legges inn på sykehus. I antibiotikagruppen var det ingen som fikk nyrebekkenbetennelse.

Tidligere studier har ikke vist overhyppighet av nyrebekkenbetennelser i placebogruppene. Vik og kollegene lurer derfor på om det kan være egenskaper ved ibuprofen (legemiddelgruppen NSAIDs) som gjør at enkelte pasienter utvikler mer alvorlige komplikasjoner.

Anbefaler ikke ibuprofen alene

Vik konkluderer med at man ikke kan anbefale ibuprofen som alternativ til antibiotikabehandling for kvinner med urinveisinfeksjon.

– Behandling med ibuprofen kan riktignok redusere unødvendig bruk av antibiotika for denne pasientgruppen, sier Vik. – Men så lenge vi ikke kan identifisere de kvinnene som trenger antibiotika for å unngå komplikasjoner kan vi ikke anbefale å bare bruke ibuprofen, avslutter hun.

 

Les mer:

 

Av Elin Lunde
Publisert 19. juni 2018 12:28 - Sist endret 5. juli 2018 10:07