Disputas: Gunnstein Norheim

Cand.pharm. Gunnstein Norheim ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Serogroup A meningococcal disease in sub-Saharan Africa. Bacterial variation, antibody responses following disease and development of an outer membrane protein vaccine.

Bedømmelseskomité

1. opponent: Dr. Andrew J. Pollard, Reader in Paediatric Infection & Immunity, University of Oxford, U.K.
2. opponent: Professor Per Olcén, Universitetssykehuset i Õrebro, Sverige.
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Tone Tønjum, Mikrobiologisk institutt, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Professor II Peter Gaustad, Mikrobiologisk institutt, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Veileder:  Einar Rosenqvist, seniorforsker ved Avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Sammendrag

Gransker meningitt-utbrudd i Afrika for å utvikle nye vaksiner:
Farmasøyt og doktorgradsstudent Gunnstein Norheim har i samarbeid med forskere fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt vist at en relativt enkelt fremstilt proteinvaksine kan være et alternativ til eksisterende vaksiner mot en type hjernehinnebetennelse som hvert år gir epidemier i Afrika (serogruppe A meningokokksykdom). Eksisterende vaksiner er effektive, men er kun basert på polysakkaridantigener. I sitt arbeid har Norheim studert variasjonen blant bakterier (meningokokker) som forårsaket epidemier i perioden 1988-2003 i et område sør for Sahara (også kalt ”meningittbeltet”). Studien har hatt et spesielt fokus på sykdom i Etiopia. Meningokokkene har generelt en velutviklet evne til genetisk forandring for å unngå immunforsvaret, men studien viste likevel at det kun var noen svært få og tilpassede varianter som forårsaket de fleste av epidemiene. Dette er en fordel for utvikling av en meningokokkvaksine. Vaksinering av mus med yttermembranvesikler fra noen av de tilpassede meningokokkvariantene viste at musene utviklet antistoffer som var i stand til å drepe meningokokker effektivt. Studier viste også at Etiopiske pasienter dannet antistoffer blant annet mot yttermembranproteiner etter å ha gjennomgått meningokokksykdom; også de var i stand til å drepe meningokokker. I avhandlingen ”Serogroup A meningococcal disease in sub-Saharan Africa. Bacterial variation, antibody responses following disease and development of an outer membrane protein vaccine.” har Norheim bidratt til å kartlegge hvilke bakterier som gir meningokokksykdom i meningittbeltet, og vist at en vaksine som danner antistoffer mot proteiner på meningokokker kan være et alternativ til eksisterende polysakkaridbaserte vaksiner. Forskningresultatene kan derfor bidra til at en mer bredspektret og rimelig vaksine for meningittbeltet kan utvikles.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Siri Fjeld.

Publisert 13. mars 2007 13:14 - Sist endret 4. feb. 2014 09:45