2007

Sist endret 4. feb. 2014 09:44 av anbjork@uio.no

Cand.scient. Anne Lise Brantsæter ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Validation of dietary data in pregnancy. Validation of the food frequency questionnaire developed for the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa)

Sist endret 4. feb. 2014 09:45 av anbjork@uio.no

Kandidat i sykepleievitenskap Betty-Ann Solvoll ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Omsorgsferdigheter som pedagogisk prosjekt – en feltstudie i sykepleierutdanningen

Sist endret 4. feb. 2014 09:45 av anbjork@uio.no

Cand.pharm. Gunnstein Norheim ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Serogroup A meningococcal disease in sub-Saharan Africa. Bacterial variation, antibody responses following disease and development of an outer membrane protein vaccine.

Sist endret 4. feb. 2014 09:45 av anbjork@uio.no

Cand.med. Hans Magnus Solli ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden dr.med. (doctor medicinae): Rettferdighet og objektivitet i trygdemedisinske uførhetsvurderinger. En etisk og vitenskapsfilosofisk analyse av tre uførhetsmodeller i et historisk perspektiv

Sist endret 4. feb. 2014 09:45 av anbjork@uio.no

Cand.scient Jenny-Anne Sigstad Lie ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): "Cancer risk among Norwegian nurses."

Sist endret 4. feb. 2014 09:44 av anbjork@uio.no

Cand.polit. John David Kisuule Alao ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The social and cultural context of the HIV/AIDS epidemic in rural areas of Jinja district (Uganda)

Sist endret 4. feb. 2014 09:44 av anbjork@uio.no

Kandidat i sykepleievitenskap Trine Klette ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Tid for trøst. En undersøkelse av sammenhenger mellom trøst og trygghet over to generasjoner.