Disputas: Karen Synne Groven

Master i helsefagvitenskap Karen Synne Groven ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: Striving for healthy lives, striving for social acceptance – Women’s experiences following gastric-bypass surgery

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Finn Skårderud, Høgskolen i Lillehammer
  • 2. opponent: Universitetslektor Susanne Rosberg, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Sverige
  • 3. medlem av av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Ragnhild Hellesø, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Marit Mengshoel, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Gunn Engelsrud, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges Idrettshøgskole
 

Sammendrag

I phd-avhandlingen Striving for healthy lives, striving for social acceptance undersøker Karen Synne Groven hvordan kvinners livssituasjon endres etter en gastric bypass operasjon. I et forskningsfelt som hovedsaklig har vært konsentrert om de helsefremmende effektene av fedmekirurgi får Groven fram andre og dels problematiske sider ved denne behandlingsmetoden. Dette gjør hun ved å ta utgangspunkt i erfaringene til 22 norske kvinner. Funnene viser hvordan kvinnene får påtvungne bivirkninger  postoperativt og hvordan de forholder seg til det. Samtidig forventer helsevesenet at kvinnene endrer sine mat- og aktivitetsvaner. Ved å ta i bruk kunnskapsbasert viten og levd erfaring utviklet kvinnene kroppslig sensitivitet for hvordan de kunne unngå mage/tarm problemer som ”dumping” og diaré. Selv om kvinnene gradvis lærte seg å endre vaner var det utfordrende å følge råd om kosthold og trening. De viscerale endringene forårsaket av operasjonen gjorde livet uforutsigbart og krevende.

Groven får frem at ikke bare helseproblemer, men også skam og sosial stigmatisering får betydning for kvinners valg av fedmekirurgi. Kvinnene vurderte kirurgi som deres siste utvei til et bedre liv. At de var villige til å risikere alvorlige komplikasjoner og irreversible bivirkninger for å oppnå dette indikerer hvor problematisk det er å være overvektig i dagens samfunn. Slik sett peker funnene videre fra kvinnenes erfaringer til hvordan samfunnet, helsepersonell og meningmann vurderer de som er større og tykkere enn seg selv. Groven spør hvilken valgfrihet kvinnene hadde når spørsmålet om kirurgi kom opp tatt i betraktning hvordan de selv og andre anså valg av operasjon som en siste utvei. Til tross for forventninger om operasjon som siste utvei må kvinnene fortsatt arbeide hardt med endring av livsstil, noe som ikke skiller seg fra konservativ behandling. Avhandlingen synliggjør konsekvensene av et ensidig biomedisinsk årsak/virkning perspektiv på overvektsproblematikken der ”løsningen” knyttes til trening, kosthold og disiplinering av kroppen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 6. jan. 2014 09:17 - Sist endret 6. jan. 2014 10:05