Disputas: Anne Therese Tveter - Fysioterapi

M.Sc. Anne Therese Tveter ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Measuring health-related physical fitness in patients with musculoskeletal conditions in outpatient physiotherapy practice – a methodological study.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Ewa Roos, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense, Danmark
  2. opponent: Professor emeritus Rolf Moe Nilssen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Postdoktor Nada Hadzic-Andelic, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor emeritus Øivind Larsen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Inger Holm, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Evaluering av fysisk form i klinisk fysioterapipraksis

Fysioterapeut og forsker Anne Therese Tveter har gjennom flere metodestudier undersøkt hvor godt forskjellige fysiske tester og spørreskjema fungerer for å evaluere fysiske form hos pasienter som oppsøker fysioterapeut for muskelskjelettplager.

Muskelskjelettplager er ofte forbundet med smerte og nedsatt funksjon, men forskningen viser at pasienter med muskelskjelettplager også er i dårligere fysisk form og mindre fysisk aktive enn kontroller. Det er derfor viktig at fysioterapeuter vektlegger fysisk aktivitet i tillegg til den rent diagnosespesifikke behandlingen. Men for å kunne evaluere pasienters fysiske form, er det nødvendig å ha instrumenter med akseptable måleegenskaper som er anvendbare i klinisk praksis.

I sin avhandling Measuring health-related physical fitness in patients with musculoskeletal conditions in outpatient physiotherapy practice – a methodological study har Anne Therese Tveter vist at 6 minutter gangtest, grepsstyrke, 30 sekunder sette- og-reise seg og egenrapportert fysisk form kan være egnet som screeninginstrumenter, mens 6 minutter gangtest, trappetest og egenrapportert fysisk form vil være best egnet for å måle endring over tid. I tillegg er det samlet inn et referansemateriale som kan gi fysioterapeutene viktig informasjon om pasientenes fysiske form i forhold til alder og kjønn. En egen kalkulator for utregning av referanseverdier for de ulike testene er laget på internett.

Bruk av standardiserte måleinstrumenter er viktig for kommunikasjonen mellom pasient og fysioterapeut, mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, mellom ulike yrkesgrupper i primærhelsetjenesten og for å evaluere effekt av tiltak, og bør i større grad tas i bruk i klinisk praksis.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 13. nov. 2014 08:38 - Sist endret 13. nov. 2014 11:30